Afhalen van rijbewijs makkelijker maken

rijbewijsN-VA wil afhalen van rijbewijs makkelijker maken

N-VA wil eenvoudigere procedures voor wie zijn rijbewijs gaat afhalen. In het parlement drong Kamerlid Daphné Dumery (N-VA) hierop aan bij de minister van Mobiliteit, François Bellot. “Door digitalisering kan de administratie goedkoper afgewikkeld worden en met sneller resultaat voor de nieuwe chauffeurs”, zegt Dumery.

Vandaag is het afhalen van een rijbewijs een heel gedoe. De opmaak alleen al vraagt verbazend veel administratie. Door digitale koppeling van databanken zijn grote efficiëntiewinsten mogelijk.

De huidige procedure verloopt als volgt: de kandidaat legt een examen af en slaagt. Er worden drie documenten afgedrukt: het resultaat van het examen, het betalingsbewijs en het aanvraagformulier. De kandidaat gaat met dit aanvraagformulier naar de gemeente. Op de gemeente neemt een medewerker dit formulier in ontvangst en de kandidaat betaalt de gemeente een bijdrage. De foto op het rijbewijs wordt overgenomen van de digitale identiteitskaart. De gemeentebediende stuurt de gegevens digitaal door naar het externe bedrijf dat de rijbewijzen opmaakt. Na de opmaak bezorgt een koerierdienst de opgemaakte rijbewijzen aan de gemeente. Ongeveer een week later mag de kandidaat het rijbewijs afhalen op de gemeente.

Volgens het Koninklijk Besluit van 23 maart 1998 is het op dit moment uitdrukkelijk aan de gemeenten om de voorlopige en definitieve rijbewijzen af te leveren. “Dit KB wil ik graag gewijzigd zien,” zegt Daphné Dumery. “Vandaag is er al een koppeling tussen de Mercurius-databank en een externe firma die rijbewijzen opmaakt, maar toch moet het rijbewijs nog steeds op de gemeente afgehaald worden. Dit kan ook automatisch door een firma gebeuren en vervolgens via de post of koerierdienst rechtstreeks aan de chauffeur bezorgd worden.”

“De voordelen zijn legio: tijdswinst voor zowel de chauffeur als de gemeente, minder administratie en papier en minder milieubelastende verplaatsingen. De minister antwoorde dan ook dat hij de vereenvoudiging zal onderzoeken”, aldus Dumery.