EU moet meer ambitie tonen inzake holebirechten

handenElke Sleurs: “EU moet meer ambitie tonen inzake holebirechten”

De Europese Raad van Ministers van Sociaal Beleid heeft voor het eerst een raadsconclusie rond holebi’s aangenomen. “Dat is op zich een historische gebeurtenis. En hoewel het om slechts een beperkt aantal acties gaat, betekent het een grote vooruitgang voor de EU”, zegt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs. “Maar wij hadden liever een meer ambitieuze tekst onderschreven.”

Verschillende EU-lidstaten, waaronder België, vroegen al jaren om een EU-roadmap rond LGBTI. Tot nu toe bleek dat onmogelijk, gezien de grote gevoeligheid in sommige lidstaten, zoals Polen en Hongarije. Nu zijn voor de eerste keer een reeks acties ter ondersteuning van LGBTI goedgekeurd.

“We zien een trend binnen Europa waarbij de rechten van LGBTI-personen in de verdrukking komen”, zegt Elke Sleurs. “Homohuwelijk en homo-adoptie zijn in België bijvoorbeeld wettelijk geregeld, maar die Belgische verbintenissen worden in sommige lidstaten gewoonweg niet erkend, laat staan dat het voor hun eigen inwoners is opengesteld. Het is dus goed dat de EU holebi-rechten op de agenda plaatst en haar verantwoordelijkheid neemt om de rechten van al haar burgers – LGBTI-personen incluis – te garanderen.”

De staatssecretaris betreurt daarom ook dat de tekst die is aangenomen, in laatste instantie is afgezwakt. Zo is er op vraag van Polen en Hongarije uitdrukkelijk ingeschreven dat niet mag geraakt worden aan de “grondwettelijke tradities”. In Hongarije bijvoorbeeld stelt de grondwet dat een huwelijk uitsluitend tussen een man en een vrouw kan afgesloten worden. Elke Sleurs: “Traditionele, culturele of religieuze waarden kunnen echter niet worden ingeroepen om enige vorm van discriminatie te rechtvaardigen.”

“Ik hoop uit de grond van mijn hart dat dit eerste engagement van de Raad in dit domein niet het laatste zal zijn. Het is hoog tijd dat de Europese Unie meer initiatieven neemt om de gelijkheid van LGBTI personen te bevorderen, zowel op wetgevend vlak als op vlak van sensibilisering. Zo moet de EU eindelijk de richtlijn aannemen die lidstaten verplicht hun antidiscriminatie-wetgeving te verruimen tot discriminatie tegen holebi’s.”