...

Bouw nieuwe stuw en sluis in Aalst

sluis aalstVoorbereidende werken van start voor bouw nieuwe stuw en sluis in Aalst

Waterwegen en Zeekanaal NV start op dinsdag 24 maart 2015 op het terrein met de voorbereiding van de grootschalige werken op en langs de Dender in Aalst. De Vlaamse waterwegbeheerder bouwt er een nieuwe stuw en sluis, een nieuw dienstgebouw met uitkijkplatform, een fietsers- en voetgangersbrug en een vispassage. Vooraleer de bouwwerken van start gaan, worden alvast enkele voorbereidende werken uitgevoerd.

Om het water van de Dender beter te beheersen en de scheepvaart te garanderen, bouwt Waterwegen en Zeekanaal NV in Aalst een nieuwe stuw en sluis en worden de oevers van de rivier heringericht. Door deze grootschalige werken zal de Dender in de toekomst een prominentere rol gaan spelen in het stadsleven. De plannen maken deel uit van het grotere project ‘Stuwen op de Dender’. Dit project bundelt de plannen en studies rond de waterbeheersing van deze rivier.

Voorbereidende werken

De nieuwe stuw en sluis worden gebouwd in een binnenbocht van de Dender, 1 kilometer stroomopwaarts ten opzichte van de huidige locatie, tussen de Electrabel- en de Schottesite. Op dinsdag 24 maart 2015 start de aannemer op het terrein met enkele voorbereidende werken. Eerst worden op beide oevers bomen gerooid zodat het terrein nadien kan ingericht worden als werfzone. Tijdens deze werken, die vermoedelijk een tweetal weken zullen duren, blijft het jaagpad open voor fietsers en voetgangers. Nu en dan zal het verkeer vanuit veiligheidsredenen even tegengehouden worden, maar de aannemer zorgt ervoor dat deze sporadische onderbrekingen kort zijn en steeds plaatsvinden buiten de spitsuren. Na de rooiwerken wordt de loods in de Erembodegemstraat gesloopt. De vrijgekomen ruimte wordt tijdens de bouwwerken gebruikt om uitgegraven grond te stockeren. Tenslotte wordt ook een archeologisch vooronderzoek op de site uitgevoerd.

De voorbereidende werken zullen een aantal weken duren. Rond de zomer starten dan de bouwwerken voor de nieuwe stuw en sluis.

Meer informatie over het project is steeds te vinden op www.dender.be