...

Lisa Houtman vraag aan oppositie om hun verantwoordelijkheid op te nemen

lisa_houtmanLisa Houtman doet een oproep aan CD&V en liberalen om terug hun verantwoordelijkheid op te nemen

Op de gemeenteraad van 24 juli ’17 stond opnieuw de installatie van een nieuw schepencollege van CL-VLD, CD&V en Open&Liberaal geagendeerd.

Ook deze tweede keer verklaarde de Raad van State de aanstelling van een nieuw schepencollege onwettig. De Raad verwijst hierbij opnieuw naar de kunstmatig gecreëerde façade uit haar eerste arrest. De situatie in Haaltert is immers ernstig, maar betreft geen onbestuurbaarheid zoals CD&V en de liberalen graag doen geloven, ze is enkel het gevolg van de wens van CD&V, CL-VLD en mandatarissen van Open en Liberaal om een nieuw schepencollege te vormen.

Als sp.a vragen we aan CD&V en de liberalen om eindelijk hun verantwoordelijkheid te nemen. Na onze gemeente een jaar lang te saboteren, wordt het tijd dat het terug over de inhoud gaat. Mandatarissen zijn immers verkozen om hun mandaat waarvoor ze verkozen zijn, uit te oefenen. De Raad van State oordeelt dat een gemeente louter gijzelen voor het eigenbelang, niet beantwoordt aan structurele onbestuurbaarheid.

Schepen Verbestel, die dit hele jaar in gang zette met haar ondemocratische “droom”, verklaarde al aan de gouverneur dat de liberalen en CD&V vanaf oktober 2017 opnieuw punten op de gemeenteraad zullen goedkeuren (vanaf oktober kan er immers geen onbestuurbaarheid meer worden uitgeroepen).

Als sp.a vragen wij CD&V, CL-VLD en Open&Liberaal om hun taak waarvoor ze verkozen werden nu opnieuw uit te voeren, uit respect voor onze inwoners, en niet te wachten tot oktober, toevallig 1 jaar voor de verkiezingen.

Als sp.a vragen wij CD&V, CL-VLD en Open&Liberaal voor de tweede keer om ook de gerechtskosten zelf te betalen, en niet onze inwoners hiervoor te laten opdraaien.

We zijn het als verkozenen aan onze bevolking verplicht om het algemeen belang te laten primeren boven politieke spelletjes en eigen belang. Laat ons daar dan ook àllemaal naar handelen, nu graag.