...

Archeologische rondleiding in Sint-Martinuskerk te Aalst

Sint-MartinuskerkArcheologische rondleiding in Sint-Martinuskerk

Op zondag 20 augustus 2017 vindt de twee editie van de archeologische rondleiding plaats. Van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur is iedereen welkom in de Sint-Martinuskerk om de restauratiewerf te bezoeken. Ervaren archeologen staan klaar om meer uitleg te geven over de voorlopige vondsten. Van graven tot grafkelders en funderingen, de ondergrond van de Sint-Martinuskerk geeft zijn geheimen prijs.

De restauratie van de Sint-Martinuskerk wordt mogelijk gemaakt dankzij de subsidieovereenkomst uit 2015 tussen de Vlaamse overheid, Onroerend Erfgoed en de Stad Aalst. Momenteel zijn al 4 van de 10 geplande fases afgerond en is de vijfde fase in uitvoering. Tijdens deze fase wordt er een nieuwe verwarmingsinstallatie geplaatst, wordt de bloemenkelder gerestaureerd en gebeuren er archeologische opgravingen.

Resultaten archeologische opgravingen In en rond het koor werden reeds verscheidene begravingen aangetroffen. Alle graven hadden, geheel volgens de christelijke traditie, een west-oost oriëntatie. De gelovigen werden hierbij met het hoofd in het westen gepositioneerd. Op deze manier was hun blik naar het oosten gericht, zodat ze tijdens de wederopstanding Christus konden aanschouwen. Mannelijke geestelijken lagen dan weer met het hoofd in het oosten, zodat ze hun blik naar de gelovigen gericht hadden. De meerderheid van de begravingen gebeurde in een eenvoudige grafkist. In enkele gevallen werd een grafkelder in baksteen aangetroffen. Overige stenen structuren die reeds zijn opgegraven zijn de funderingen van pijlers van de huidige kooromgang.

Schepen Karim Van Overmeire nodigt iedereen van harte uit op de archeologische rondleiding. “De restauratie van de Sint-Martinuskerk als hoofdkerk van Aalst is op zich heel al waardevol, maar er is nog een belangrijk bijkomend voordeel. We kunnen archeologisch onderzoek verrichten op een plek waar we dat in het verleden niet kon en waar het normaal gezien nog zeer lang zal duren eer het weer mogelijk zal zijn. Wat ligt er allemaal onder de vloer van de kerk? Wat vertellen de graven ons die er blootgelegd zijn? Dat onderzoek leert ons meer over het kerkgebouw zelf, maar ook over de ontstaansgeschiedenis van onze stad en de mensen die hier woonden. We delen die resultaten graag met de Aalstenaars en met alle geïnteresseerden.”

Ook burgemeester Christoph D’Haese vindt de rondleiding een aanrader. “De prachtige SintMartinuskerk, lange tijd de enige parochiekerk van de stad, is een van de parels aan onze Aalsterse kroon. Onder meer als toeristische trekpleister is voor de Sint-Martinuskerk ongetwijfeld nog een prachtige toekomst weggelegd. Tegelijk draagt de kerk natuurlijk ook heel wat cultureel erfgoed in zich. Voor wie zich daarvan zélf wil komen vergewissen, is de archeologische rondleiding een absolute must.”

Praktische informatie Wie graag een kijkje komt nemen naar de archeologische opgravingen is welkom op zondag 20 augustus, van 10 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 18 uur. Inschrijven is niet nodig. Samenkomst in het hoofdportaal van de kerk. Meer info vind je op www.sintmartinuskerk.be of op de facebookpagina van @sintmartinuskerkaalst.