...

Deinze en Nevele willen samen sterker worden

Deinze en NeveleDeinze in ’t Land van Nevele: met twee op weg om samen sterker te worden

DEINZE – NEVELE – ‘Deinze in ’t Land van Nevele’. Met die slogan kondigden de colleges van burgemeester en schepenen van Deinze en Nevele op 10 juli 2017 de start van de reflectieperiode rond een fusie aan. De beide colleges agenderen de principebeslissing tot fusie op de gemeenteraden van 24 augustus. Stad Deinze en gemeente Nevele hebben de vaste wil om samen sterker te worden.

Samen kunnen Deinze en Nevele een nog betere dienstverlening aanbieden en zijn er meer troeven om een sterke stad te blijven die toekomstige uitdagingen aankan. Een stad die ook een belangrijke rol wil spelen in de ontwikkeling van een sterke regio. We moeten verder kijken dan de eigen stadsgrenzen want de grote problemen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering, stoppen niet aan de grenzen.

Een eerste belangrijke stap wordt gezamenlijk gezet op 24 augustus 2017. Dan staat op beide gemeenteraden de principiële goedkeuring van de samenvoeging op de agenda. De besturen verklaren hiermee de intentie te hebben om over te gaan tot een vrijwillige fusie. Zoals voorzien in het fusiedecreet worden de coördinatoren (de twee secretarissen en twee financieel beheerders) daarna aangesteld. Zij zullen samen met een stuurgroep de volledige operatie in goede banen leiden.

Vanaf de principiële goedkeuring door de gemeenteraden zullen diverse werkgroepen zich vervolgens buigen over verschillende beleidsdomeinen. De werkgroepen zullen bestaan uit personeelsleden uit beide gemeenten en de bevoegde schepenen.

Beide besturen kiezen voor een transparante en open communicatie, met een grondige voorbereiding en uitwerking van de samenvoeging. Vragen en opmerkingen kunnen steeds doorgegeven worden via het contactformulier op www.fusiedeinzenevele.be. De data van de eerste infomomenten worden binnenkort bekendgemaakt. Deze zijn voorzien vanaf midden september 2017. Er worden zes infomomenten in Deinze en zes infomomenten in Nevele georganiseerd.

Info
www.fusiedeinzenevele.be