Twitter en Facebook moeten blijven kunnen vanaf 13 jaar

faceTwitter en Facebook moeten blijven kunnen vanaf 13 jaar

Vlaams volksvertegenwoordigers Miranda Van Eetvelde, Wilfried Vandaele en Marius Meremans pleiten ervoor om de minimumleeftijd voor de toegang tot sociale media te behouden op 13 jaar. Ze hebben daartoe een voorstel van resolutie opgesteld waarin ze de Vlaamse Regering niet alleen aanmanen om de leeftijdsgrens te behouden maar om ook sterk in te zetten op de mediawijsheid van Vlaamse jongeren. De resolutie werd vandaag unaniem goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement.

In april 2016 keurde het Europees Parlement een nieuwe verordening over het privacybeleid goed. Met de nieuwe maatregelen wil het Europees Parlement ervoor zorgen dat de privacyregels aangepast worden aan de huidige wereld van smartphones, sociale media en internetbankieren. De nieuwe verordening heeft tot gevolg dat jongeren tot 16 jaar de toestemming van de ouders nodig zullen hebben om toegang te krijgen tot de zogenaamde “diensten van de informatiemaatschappij”. De Europese verordening, die van kracht wordt in de loop van 2018, laat de lidstaten niettemin toe om de leeftijdsgrens van 13 jaar te behouden. Met de resolutie manen de indieners de Vlaamse Regering aan van deze mogelijkheid gebruik te maken.

Het Vlaamse Kinderrechtencommissariaat uitte in april zijn ongenoegen over de nieuwe regels uit Europa. Volgens hen is een toegangsverbod tot sociale media voor jongeren onder de 16 jaar geen goed idee en totaal niet realistisch. Miranda Van Eetvelde is het daarmee eens: “Wereldwijd zijn een derde van de gebruikers op sociale media jonger dan 18 jaar. Het is absurd om te denken dat zij hier niet klaar zouden voor zijn. Maar het is wel belangrijk om hen goed te begeleiden.”

Volgens Wilfried Vandaele is het bewust en kritisch omgaan met sociale media een pluspunt voor de Vlaamse jongeren. “Ze worden niet sterker door een betuttelend beleid waarbij ze geen participatiemogelijkheid hebben. Door de lat op 16 jaar te leggen, worden de jongeren onder de 16 bovendien minder goed beschermd. Want om toch op de sociale media actief te kunnen zijn, zullen ze valse profielen beginnen aanmaken, met een gebrekkige beveiliging als gevolg.”

Tegelijkertijd willen de parlementsleden de jongeren “mediawijzer” maken. Marius Meremans: “Het zou wereldvreemd zijn om jongeren de pas af te snijden, maar ze moeten op het vlak van mediawijsheid wel versterkt worden. Ze moeten leren omgaan met sociale media op een kritische en bewuste manier. We hopen dan ook dat de Vlaamse Regering hieromtrent snel actie zal ondernemen.”