FEBEG over de aanrekening van groene stroom

0
energie-groenestroomFEBEG weerlegt de aantijgingen over de aanrekening van groene stroom Het door de pers geciteerde cijfer van 21 MEUR is foutief en komt ook niet voor in het rapport van de VREG. De leveranciers respecteren, vanzelfsprekend, de geldende wetgeving. Het systeem van groenestroomcertificaten is een complex systeem waarbij de leverancier zich moeten indekken en pas in maart weet hoeveel certificaten hij voor het vorige leveringsjaar moet inleveren. De leveranciers rekenen de kosten door die zij moeten maken om te voldoen aan deze verplichtingen. Dit is niet alleen de aankoopprijs van deze certificaten zelf, maar ook de bijkomende kosten die hiermee gepaard gaan, zoals prefinancieringskosten, bankkosten, personeelskosten, IT-kosten, wanbetalingskosten enz. Marc Van den Bosch van FEBEG: “dit systeem wordt vaak gewijzigd wat leidt tot aanzienlijke kosten en risico’s voor de leverancier. Deze kosten en risico’s worden aan de klanten doorgerekend”. FEBEG benadrukt dat de leveranciers wel degelijk transparant zijn in wat ze doorrekenen. De consument kan altijd een vergelijking maken via de V-test van de VREG die alle kosten herneemt, waaronder de kosten voor groenestroomcertificaten. De consument is dan ook op geen enkele wijze benadeeld. De aantijgingen gaan voorbij aan de vaststelling door meerdere regulatoren dat de Belgische energiemarkt zeer competitief is. Zo heeft België al meerdere jaren op rij de hoogste “switching rate” in de Europese Unie. Bovendien zijn de winstmarges van de leveranciers tot een minimum herleid. Voor het jaar 2013 bedroegen de geaggregeerde nettowinstmarges amper 0,3% (voor de marktspelers die meer dan 90% van de markt vertegenwoordigen).

Tomas Roggeman kandidaat-voorzitter Jong N-VA

0
Tomas Roggeman Tomas Roggeman kandidaat-voorzitter Jong N-VA Dendermondenaar Tomas Roggeman (28) stelt zich kandidaat voor het nationaal voorzitterschap van Jong N-VA. Roggeman is historicus en econoom van opleiding. Sinds 2012 zetelt hij in de gemeenteraad van Dendermonde, waar hij meteen het jongste raadslid is. Hij is werkzaam als fractiemedewerker Overheidsbedrijven in het Federaal Parlement. Onder het motto “Motor van Vernieuwing – hoe Jong N-VA met jonge mensen en frisse ideeën een verschil kan maken in de Vlaamse Beweging”, bindt hij op zaterdag 28 februari de strijd aan met Antwerpenaar Michel Cardon (29). De interne verkiezing, waarop alle Jong N-VA’ers vriendelijk uitgenodigd worden om hun stem uit te brengen, vindt plaats in de grote aula van Campus Hermes van Odisee (ex-HUB), Stormstraat 6 te Brussel. Om 10u gaat de Algemene Ledenvergadering van start. Wil je meer info over de koers die Tomas wil varen als voorzitter? Neem dan zeker zijn visieteksten eens door.

112 wordt bereikbaar per sms

0
gsm112 wordt bereikbaar per sms Vandaag is het de Europese dag van het noodnummer 112. Over vier dagen, 15 februari, zal een specifiek noodnummer bereikbaar worden per sms voor slechthorenden. In 2014 stuurden we met zijn allen 26 miljard sms’en. Het is voorlopig echter onmogelijk om een bericht te sturen naar de nooddiensten. Zo kunnen slechthorenden nog steeds best een fax toestel meesleuren, omdat ze in geval van nood enkel kunnen faxen naar de nooddiensten. ‘Voor de naar schatting ruim 400.000 doven, slechthorenden en spraakgestoorden is het nog niet altijd mogelijk om snel de nooddiensten te verwittigen wanneer ze bij een ongeval betrokken raken, het slachtoffer zijn van een misdrijf of daarvan getuige zijn’, zegt CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh. Ondanks een Europese richtlijn van 2009, een specifiek wetsvoorstel van Van den Bergh dat unaniem werd goedgekeurd in 2011 en tientallen parlementaire vragen, is het vier jaar later nog altijd niet mogelijk te sms’en naar de nooddiensten. Het einde van de tunnel is echter in zicht: op 15 februari 2015 zal de eerste pilootfase operationeel worden op een specifiek nummer. In een tweede fase zal het gekende 112-nummer bereikbaar worden voor sms. Jef Van den Bergh is tevreden dat eindelijk de eerste stap is gezet, maar stelt zich vragen bij het gebruikersgemak en de administratieve rompslomp. Gebruikers zouden zich vooraf moeten registeren en bij de overheid gekend zijn als slechthorend. ‘De vraag kan gesteld worden hoeveel van de 400.000 slechthorenden, doven en mensen met een spraakstoornis effectief als dusdanig gekend zijn bij de overheid. Bovendien ontvangt Vlaanderen ieder jaar 11 miljoen toeristen en huist de Europese hoofdstad tienduizenden tijdelijke bewoners.’ Volgende stappen zijn dus nodig. Wie spreekt met mensen die een crisissituatie hebben meegemaakt, weet dat niet alleen slechthorenden of mensen met een spraakstoornis het soms moeilijk hebben om zich verstaanbaar te maken. Ook is bij een slechte ontvangst in bijvoorbeeld een tunnel, kelder of liftkoker of voor wie moeilijk uit zijn woorden geraakt een sms geen overbodige luxe. Maar dit is vooralsnog niet voorzien. Vele Europese landen staan intussen al een stuk verder en hebben het 112-nummer al jaren toegankelijk gemaakt voor sms-berichten. In de landen die een registratie vereisen, zijn er geen complexe procedures en IT-systemen, maar volstaat een eenvoudig sms’je ‘register’ naar het noodnummer 112. In Spanje beidt men naast een sms naar 112 ook een app aan die met eenvoudige pictogrammen toelaat de nooddiensten te contacteren. In de Spaanse deelstaat Murcia kan men zelfs al sinds 2009 foto’s en live beelden van een smartphone doorsturen naar 112, zodat de nooddiensten onmiddellijk een beeld hebben van de crisissituatie. ‘We komen van ver, dus elke stap vooruit is positief. Maar we moeten ambitieus zijn: het Spaans model op vlak van toegankelijkheid van de noodnummers moet de norm worden. Ik zal dit blijven bepleiten in het parlement’, besluit Van den Bergh.

Programma 30ste Karnavalstoet Ledeberg

0
karnaval ledeberg30ste Karnavalstoet Ledeberg Karnaval Ledeberg viert van 27 februari tot en met 2 maart 2015 voor de 30ste keer het befaamde karnaval onder het overkoepelend thema “Fiele op 30 Wiele”. Fiele op 30 Wiele Dit thema slaat natuurlijk in de eerste plaats op de fileproblematiek waarmee Gent (en ook Ledeberg natuurlijk) in 2015 (en later) mee geconfronteerd wordt. De opeenstapeling van wegenwerken, die al dan niet op elkaar afgestemd zijn, leidt er toe dat onze deelgemeente vaak letterlijk en figuurlijk stil staat. Dat stilstaan is eigenlijk ook het geval bij de organisatie van evenementen. Een waslijst van absurde en minder absurde reglementen, gecombineerd met stapels formulieren en rekeningen, zorgt er voor dat het organiseren van socio-culturele evenementen dreigt tot een stilstand te komen. De wielen van deze vrijwilligers draaien de laatste tijd ook wel regelmatig eens vierkant. Het getal 30 is vanzelfsprekend ook niet lukraak gekozen. Dertig verwijst naar de zone 30 die in het grootste gedeelte van deze deelgemeente theoretisch van toepassing is en die in de groene toekomst nog zal uitgebreid worden. De editie van Karnaval Ledeberg 2015 is bovendien de 30ste aflevering op rij van het grote Ledebergse volksfeest. Aangezien het symbool van een 30-jarig jubileum “parel” is, zijn we met het Organisatiecomité en met alle Ledebergse karnavalverenigingen van plan om er een parelend karnaval van te maken en Ledeberg nog een keer een parel van een stoet te bezorgen. De grootste karnavalstoet van de Gentse regio op zaterdag 28 februari om 15:00u blijft natuurlijk de hoofdbrok vormen van de Ledebergse karnavalviering. Eigen Ledebergse karnavalverenigingen, een aantal gastgroepen en diverse muziekgroepen zullen weer een bont en feestelijk lint door de deelgemeente trekken. Nieuw parcours stoet !!! Door de geplande werken op de Brusselsesteenweg en de trend om overal “uitstulpingen op straat te maken, dient de passage met grote praalwagens moeilijk maken, dient het parcours alweer te worden aangepast. Vertrek : Ledebergplein (15:00u) Ledebergplein – Ledebergstraat – Pieter Lachaertstraat (rechts) – Hundelgemsesteenweg (rechts) – Rondpunt (rechts) – Jacques Eggermontstraat – Ledebergplein (links) – August Van Lokerenstraat (links) – Driesstraat (rechts) – Langestraat (rechts) – Hoveniersstraat (links) – Edmond Van Horebekestraat (rechts)- Walstraat – Ploegstraat (rechts) –Jozef Vervaenestraat (rechts) – Hundelgemsesteenweg – Langestraat (rechts) – Hoveniersstraat (links) [eretribune achter de kerk] – Ledebergplein [ontbinding]. Parkeerverbod Ledebergplein : vrijdag 27 februari 2015 vanaf 10:00u zaterdag 28 februari vanaf 10:00u zondag 1 maart 2015 na de wekelijkse markt maandag 2 maart 2015 Franse Vaart en Bisschopstraat : zaterdag 28 februari van 10:00u tot 20:00u/ Straten op het parcours : zaterdag 28 februari van 12:00u tot 18:00u Let op !!! Tijdens de rondgang van de Karnavalstoet op zaterdag 28 februari (tussen 15:00u en 18:00u) kunnen straten die binnen het parcours liggen moeilijk of niet bereikbaar zijn met de wagen. Volg de aanwijzingen van de politie aub. Gevuld programma De 23ste Plateaushow op vrijdag, De Grote Karnavalstoet en de Verklede Kroegentochten op zaterdag, de Fiele-spelen voor karnavalisten, de Boterworp, de Fakkeltocht, de Popverbranding op zondag, en de Rondgang van de Travo’s op maandag, zijn de ingrediënten die het Ledebergse karnavalrecept compleet maken Het Ledebergse karnavalgebeuren wordt aangevoerd door Prins Keuningske ,onder de vleugels van keizer Christof I en keizerin Simonneke I. Kermis op het Ledebergplein Tijdens het karnavalweekend staan rond het Ledebergplein opnieuw diverse foorattracties opgesteld. Programma-overzicht Fiele op 30 Wiele Vrijdag 27 februari 2015 14:00u 5de KINDERKARNAVALPARADE Karnaval Ledeberg (i.s.m. De Brede School Ledeberg en vzw Jong) Start Ledebergplein 20:00u 23ste PLATEAUSHOW met Ledebergse karnavalgroepen en met gastoptreden van de Biebricher Waden, een Männerballet uit Wiesbaden (zusterstad van Gent) Feestzaal Dienstencentrum Gentbrugge – Braemkasteelstraat Kaarten : 7 EUR Zaterdag 28 februari 2015 15:00u 30ste KARNAVALSTOET “Fiele Op 30 Wiele” met het accent op eigen wagenbouw + deelname van verschillende muziekkorpsen, gast- en animatiegroepen Start Ledebergplein. Nieuw parcours langs de voornaamste straten van de deelgemeente. 19:00u Verklede Fiele KROEGENTOCHT langsheen de deelnemende kroegen Zondag 1 maart 2015 14:30u 5de KARNAVAL DANS- en SHOWNAMIDDAG voor SENIOREN met optreden van Ronny Marino, Ritchie Paris en komisch duo Damuzegeulekes Parochiale zaal Ledebergplein Gratis toegang 15:00u KARNAVALESKE “Fiele-spelen” : volksspelen voor karnavalisten. Ledebergplein 19:30u Fiele BOTERWORP Hundelgemsesteenweg Taverne Pyramide 20:00u Feeërieke Fiele FAKKELTOCHT (FFF) Langestraat – Hoveniersstraat – Ledebergplein 20:15u Feestelijke Fiele POPVERBRANDING met “lichte” verrassing Ledebergplein Maandag 2 maart 2015 14:30u Fiele RONDGANG der TRAVO’S Deelnemende kroegen

Elke week 45 jongeren met vermoeden van alcoholintoxicatie

0
bierElke week 45 jongeren met vermoeden van alcoholintoxicatie in onze ziekenhuizen Maar liefst 2 376 jongeren tussen 12 en 17 jaar belandden in 2013 in het ziekenhuis met een vermoeden van alcoholintoxicatie. Dat is een stijging tegenover de voorgaande jaren, zo blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat voor het onderzoek samenwerkte met de Universiteit Antwerpen en het UZA. Bij jongeren gaat het dikwijls om piekdrinken (binge drinken). De Vereniging voor Alcohol en andere drugproblemen (VAD) hanteert daarvoor de volgende definitie: minstens 4 standaardglazen alcohol drinken in een tijdspanne van 2 uur voor een vrouw, of minstens 6 glazen voor een man. Het Intermutualistisch Agentschap heeft nu een schatting gemaakt van het aantal gevallen van alcoholintoxicatie bij jongeren tussen 12 en 17 jaar. Het ging na hoeveel jongeren er per kalender jaar op de spoeddienst van het ziekenhuis belandden of een nacht in het ziekenhuis verbleven en op dezelfde dag een alcoholtest ondergingen. In 2013 waren er dat 2 376, of meer dan 45 per week. Ter vergelijking, in 2008 ging het om 2 209 jongeren. Alcoholintoxicatie komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes en ook bij zij die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De helft van de gevallen deden zich voor tijdens het weekend of op een feestdag. 7 procent komt jaarlijks meer dan eenmaal om die reden in het ziekenhuis terecht. Alcoholintoxicatie bij jongeren is geen onschuldig probleem. Op korte termijn kunnen er naast een kater ook andere effecten van alcoholintoxicatie optreden, zoals agressie, seksueel risicogedrag en zelfs verkrachting en ongevallen veroorzaakt door alcoholmisbruik. Op lange termijn kan er schade ontstaan aan de jonge hersenen met blijvend verlies van intelligentie en verminderde studiemogelijkheden. Dat is een ernstig en onvoldoende gekend probleem. Door de cijfers bekend te maken willen het IMA, Universiteit Antwerpen en het UZA jongeren sensibiliseren en tegelijk een oproep doen tot sociale controle door ouders, jeugdverenigingen of sportclubs. Ook de overheid speelt een belangrijke rol. Merken we op dat in 20 EU-landen al een alcoholverbod geldt voor jongeren onder 18 jaar. Tegelijk pleiten het IMA, Universiteit Antwerpen en het UZA ervoor een goed registratiesysteem op punt te stellen om een volledig zicht te krijgen op de omvang en de ernst van de problematiek. Achtergrondinformatie, kaarten en grafieken

Karateclub Taisho Lede top op Oost-Vlaams kampioenschap

1
foto1Karateclub Taisho Lede top op Oost-Vlaams kampioenschap. Karateclub Taisho Lede zette voorbije zondag 8/2 alweer een topprestatie neer op het Oost-Vlaams kampioenschap in Wachtebeke. In alle categorieën toonde de club zijn kunnen. Dat leidde tot heel wat finale- en podiumplaatsen. ‘Wie zich voortdurend inzet, wordt ooit beloond met een goed resultaat”, is zowat het motto van clubverantwoordelijke Jean-Pierre Meert. Taisho Lede is één van de grootste karateclubs van het land. Op 21 en 22 maart organiseert de club een grote katastage in Lede, waarop ieder jaar een paar honderd karateka’s op af komen. De trainers dat weekend behoren, zoals steeds, tot de top in België. Meer info over de club op www.taisho-lede.be. De resultaten Kumite pupillen: finale en gedeelde 3de plaats voor Jorit Ulin, Preminiemen: eerste plaats kumite Lies De Ridder, in de finale kata waren maar liefst 3 van de 4 finalisten van Lede, goed voor een 2de, 3de en 4de plaats, eerste plaats ploegkata Miniemen: finale en 4de plaats in kata voor Rune Van Hecke, 2de plaats kumite en kata voor Ruben Redant Kadetten: Thalia Van Den Bossche: 1ste plaats kata en 2de plaats kumite + algemeen kampioen, Branko Raes: finale en 4de plaats kata, Aico Costens: 2de plaats kumite Scholieren: Laura Bostoen: 1ste plaats kata en 3de plaats kumite; Sander Van De Heyden: 1ste plaats kata, Yutthana Tapsai: 2de plaats kata, Ilias Van Den Bossche: 3de plaats kata en 2de plaats kumite, Killian Naessens: finale en 4de plaats kumite Junioren: Ines Claessen: 2de plaats kata en 3de plaats kumite, Noemi Osselaer: 3de plaats kata en 1ste plaats kumite Senioren: Gianni Schotte: 1ste plaats kata en 2de plaats kumite + algemeen kampioen Foto 1: ongezien! Bij de scholieren jongens neemt Taisho Lede de eerste 3 podiumplaatsen Foto 2: de pupillen, preminiemen en miniemen genieten nog na foto 2 Foto 3: de trotse kadetten, scholieren en senioren samen met hun coaches en hoofdtrainer Jean-Pierre Meert (2de van rechts) foto3

Facebookgebruikers lezen meestal alleen titels

0
prins carnavalFace-book en Twittergebruikers lezen meestal alleen titels zonder verder te lezen wat er uiteindelijk geschreven staat. Door de overvloed aan gegevens is het onmogelijk alles aandachtig te lezen en te verwerken. Dit kunnen we afleiden uit een artikeltje over de Aalsterse prins carnaval die een ongelukje had.Een klinkende titel en de trein was vertrokken “Noodlot slaat toe bij prins carnaval Aalst 2015” Dit artikel was natuurlijk onwaar, maar een stunt van hemzelf en TV-oost om de dag “Safer Internet Day” in de verf te zetten. Dit is een initiatief van de Europese Commissie waarmee aandacht gevraagd wordt voor een betere en veiligere online omgeving voor jongeren en kinderen. Het artikel is deze morgen volledig en integraal online gezet op Belg.be. Toch is het meerdere malen over de tongen gegaan. Een paar honderd keer gedeeld, en honderden reacties uitgelokt op Face-book en Twitter. Oorspronkelijk was het de bedoeling van TV-Oost en prins carnaval Aalst te bewijzen dat een e-mailadres gemakkelijk overgenomen kan worden door mensen met slechte bedoelingen om kinderen te misleiden. “Maar er is meer” (was er ook te lezen) “Vandaag is het Safer Internet Day. Bijna 100 landen wereldwijd vieren deze dag. Het is een initiatief van de Europese Commissie waarmee aandacht gevraagd wordt voor een betere en veiligere online omgeving voor jongeren en kinderen.” Hierbij het betreffende artikel. Noodlot slaat toe bij prins carnaval Aalst 2015

Aalst : Konikpaarden worden bedelaars in het Osbroek

0
foto website aalst KonikspaardenKonikpaarden in het Osbroek. Het Osbroekstraatje dat door de begrazingszone van de Konikpaarden loopt, wordt voor een maand afgesloten. Ondanks de aangekondigde gedragsregels aan alle toegangen van de begrazingszone in het Osbroek, wordt reeds geruime tijd vastgesteld dat enkele bezoekers de Konikpaarden voederen. Dit is niet alleen slecht voor hun gezondheid, maar heeft geleid tot bedelgedrag van de paarden. De dieren dringen zich op bij bezoekers en kunnen daardoor vervelend of gevaarlijk uit de hoek komen. Eigen aan een hengstengroep is er sterke onderlinge competitie, wat zich kan uiten door duwen, bijten, stampen en vluchten. De veiligheid van de bezoeker is op dit moment onvoldoende gegarandeerd. Er is voldoende en gezond voedsel aanwezig in dit natuurgebied. Om de paarden te ontwennen van het voederen en hun gedrag terug te normaliseren, wordt de begrazingszone vanaf midden februari voor één maand gesloten voor het publiek. Daarna wordt geëvalueerd of de situatie verbeterd is. De beheerders van het Agentschap voor Natuur en Bos en de stad Aalst dringen erop aan om de paarden niet te voederen. Foto: (c) Website Aalst Konikspaarden

Verhuis Racing Mechelen naar De Nekker niet aan de orde

0
antwerpenVerhuis Racing Mechelen naar De Nekker niet aan de orde De provincie Antwerpen is eigenaar van het recreatiedomein De Nekker in Mechelen. De bevoegde gedeputeerde Bruno Peeters neemt met enige verbazing kennis van de persaandacht over een vermeende verhuis van Racing Mechelen naar het provinciaal recreatiedomein. De provincie was tot vanmorgen zelfs niet op de hoogte van de vraag van de club. In die zin kan er op dit moment geen sprake zijn van een verhuis naar De Nekker. Mocht er effectief een vraag komen van een voetbalclub dan zullen we dit ernstig onderzoeken en de pers hier tijdig over inlichten. zegt bevoegde gedeputeerde Bruno Peeters.

De eerste percutane hartkleppen van een nieuwe generatie

0
aszCardiologen ASZ (Aalst) en az Sint Blasius (Dendermonde) planten in België als eerste percutane hartkleppen van een nieuwe generatie in. In het ASZ werden in januari ’15 voor het eerst in België met succes patiënten behandeld met de ‘Direct Flow Medical Valve’, een aortaklep van de nieuwe generatie die zorgt voor een verbeterde levenskwaliteit en overleving . Vernauwing van de aortaklep treedt meer op bij een verouderende bevolking en leidt zonder behandeling tot overlijden. Sinds enkele jaren bestaat de mogelijkheid om deze klep percutaan (zonder operatie) te behandelen door via de lies een nieuwe klep in te brengen. In België werden een twaalftal centra erkend voor deze techniek, waaronder ook het ASZ. Het ASZ Aalst heeft nu, in samenwerking met het az Sint Blasius Dendermonde, als eerste centrum in België twee patiënten behandeld met een klep van de nieuwe generatie, met name de Direct Flow Medical Valve. De twee patiënten werden onder sedatie (dat is een oppervlakkige verdoving), behandeld en konden reeds na vier dagen het ziekenhuis in prima toestand verlaten. De Direct Flow Medical aortaklep dankt zijn voordelen aan zijn specifiek ontwerp dat bestaat uit een frame zonder metaal. In tegenstelling tot een metalen stent bestaat de Direct Flow klep uit een polymeer frame dat optimale plaatsing en een voortdurende evaluatie tijdens de implantatie mogelijk maakt. Het design met de unieke dubbele ring boven en onder de klep, zorgt voor een optimale afdichting zodat aortaregurgitatie (terugstroming van het bloed) vermeden wordt. Anders dan de gebruikelijke metalen systemen in België is het systeem volledig herpositioneerbaar en kan het zelfs terug gehaald worden bij een suboptimaal resultaat. Dit resulteert in een verbeterde levenskwaliteit en overleving, zoals bevestigd via klinische studies. Omwille van de uitstekende resultaten met betrekking tot de vermindering van aorta regurgitatie, de verminderde nood aan het plaatsen van pacemakers en de betere klinische resultaten, heeft het ASZ deze klep opgenomen in zijn programma, en dit ondanks de niet-terugbetaling ervan in België. Er worden voor deze klep geen kosten aangerekend aan de patiënt. De Direct Flow aorta klep is al in ruime mate met succes toegepast in Duitsland, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en andere landen in Europa. Ook in de Verenigde Staten van Amerika wordt het reeds toegepast. Het ASZ Aalst en het az Sint Blasius Dendermonde, die sinds 1 januari ’15 intensief samenwerken op het vlak van cardiologie en cardiochirurgie, zijn ervan overtuigd met deze vernieuwende techniek een verdere verbetering te kunnen bereiken in de kwaliteit van de zorg voor hun patiënten.