Economische Inspectie sluit zonnebankcentra in Aalst – Herentals en Aalter

zonnecentraEconomische Inspectie sluit zonnebankcentra in Aalst, Herentals en Aalter

Kris Peeters: “Nultolerantie voor gezondheidsrisico’s zonnebankcentra”. De Economische Inspectie heeft 3 zonnebankcentra in Aalst, Herentals en Aalter wegens directe en grote gezondheidsrisico’s per direct en voor onbepaalde tijd gesloten. Dit betekent dat deze centra niet langer open zijn voor publiek. De voornaamste inbreuken betreffen het toelaten van minderjarigen, mensen met huidtype 1, en foute stralingsnormen van de lampen. Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters onderzoekt of voor 1 van deze 3 centra een definitief uitbatingsverbod kan worden opgelegd, wegens ernstige inbreuken en recidivisme.

Begin 2016 gaf Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters de opdracht aan de Economische Inspectie om de controles op zonnebanken in zgn. zonnecentra op te drijven. Overtredingen die de gezondheid van de gebruikers rechtstreeks benadelen, zouden gericht opgespoord en gesanctioneerd worden, benadrukte Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters toen.

“Ik heb de sector de boodschap gegeven dat we een nultolerantie zouden hanteren voor inbreuken die een direct gezondheidsrisico betekenen,” aldus Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters. “We hebben het aantal controles daarom opgedreven, met de verzegeling van alvast drie zonnebankcentra tot gevolg. Bij twee van de drie gaat het bovendien om recidivisten: ondanks eerdere waarschuwingen of veroordelingen, blijven ze de regels overtreden. De sancties zijn niet niks: verzegeling, inbeslagneming, sluiting. Dat bewijzen we vandaag.”

Vorig jaar controleerde de inspectiedienst van de FOD Economie 65 zonnecentra. Sinds eind 2015 doet de beroepsorganisatie Febelsol anonieme controles aan de hand van mystery shopping. Deze controles leveren nuttige informatie op aan de Economische Inspectie, die mede hierdoor nog gericht(er) te werk kan gaan.

“Ik hoop dat dit onverbiddelijke, maar noodzakelijke optreden een spoedige mentaliteitswijziging zal teweegbrengen”, besluit Minister van Economie en Consumentenzaken Kris Peeters.