BIN-Haaltert breidt uit naar de wijk Ede

binBIN-Haaltert breidt uit naar de wijk Ede

De gestructureerde vorm van samenwerking tussen buurtbewoners, lokale politie en gemeentebestuur in de strijd tegen woninginbraken en andere misdrijven, beter gekend onder de naam buurtinformatienetwerk of BIN, kent steeds meer succes. Groot-Haaltert telt inmiddels al 4 van dergelijke BIN’s en 1 BINZ (speciaal voor zelfstandigen).

Nieuw

Onlangs sloegen een aantal buurtbewoners de handen in elkaar om ook een BIN uit te bouwen in de wijk Ede. Dit nieuwe BIN omvat volgende straten: Edestraat, Larestraat, Groebbebaan, Priester Daenspleintje, Hooglareweg, Huytstraat en Bosstraat en sluit aan op het BIN Veilig Groen (aan de overzijde van station Ede). De taak van coördinator werd toevertrouwd aan Jurgen Buyl. De stuurgroep bestaat verder uit Ingrid Clerens, Davy Maesschalck, Paulette Looze, Jeroen Troch, Dirk Gijsels en William Van Overwaelle.
Elke inwoner van de voornoemde straten kan gratis zich aansluiten.

Werking

Wanneer iemand iets verdachts of een misdrijf opmerkt in de buurt wordt de politie verwittigd via het telefoonnummer 101. De politie stuurt onmiddellijk een sms-je naar de aangesloten leden van het BIN. Zo kunnen de bewoners direct een aantal maatregelen nemen.
Achteraf krijgen de aangesloten leden via een elektronische of papieren nieuwsbrief feedback over de gebeurtenissen in de afgelopen periode.
Een buurinformatienetwerk heeft een groot preventief karakter. Vanaf de opstart van de BIN’s blijken de inbraken in die sectoren bijna tot een minimum herleid te zijn. Daarnaast is er een grotere en vluggere informatiestroom tussen burgers en politie waarbij de pakkans van de dieven sterk vergroot.

Infoavond

Op vrijdag 4 maart 2016 om 19u30 vindt voor de geïnteresseerde buurbewoners een infoavond plaats in het Centrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert met advies over inbraakpreventie en de werking van het buurtinformatienetwerk. Aansluiten tot het BIN-Ede kan ter plaatse geregeld worden.