Telecomprijzen gemiddeld ten overstaande van buurlanden

0
telecomTelecomprijzen België gemiddeld ten overstaande van buurlanden. De landelijk telecomtoezichthouder BIPT heeft vandaag haar onderzoeksresultaten naar telecomprijzen gepresenteerd. In verhouding met de noorderburen en oosterburen zijn de prijzen gemiddeld, maar de prijzen zijn de laatste paar jaren wel gedaald tot wel een euro per bundel op maandbasis. Een gemiddelde gebruiker verbruikt iedere maand gemiddeld 120 belminuten, 200 smsj’es en 200 mb internetdata. De prijzen bij de telecomproviders zijn hiervoor laag. Enkel in Groot- Brittannië zou een gebruiker met dit verbruik minder betalen. Opvallend volgens www.bipt.be is dat in Belgie relatief veel smsverkeer is en een laag dataverbruik. De maximale databundel in België is vijf gigabyte, terwijl in Nederland, Duitsland en Frankrijk de maximale databundel al naar twintig gigabyte gaat. Triple play, dat betekent dat men internet, televisie en telefonie bij dezelfde aanbieder afneemt en blijft de populairste bundelcombinatie terwijl de quadruple play (internet, tv, telefoon, voor 4-Play aangevuld met mobiele telefonie) de sterkste groei vertoont. Dat hier echter nog heel veel gewonnen kan worden door de telecomproviders blijkt uit de bezetting; slechts 4 procent van alle gezinnen in België heeft een quadruple abonnement. Telecomvergelijker www.aanbiedercheck.nl vergelijkt in Nederland de telecomproviders en geeft in gesprek met Belg.be aan dat Nederlandse telecomproviders wat betreft de abonnementskeuze voorop lopen ten opzicht van België. Maar voegt daar wel aan toe, dat Belgen de Nederlandse bedrijven snel volgen. In 2013 had de helft van de Nederlandse huishoudens een triple of quadruple abonnement, iets wat verwacht wordt tegen eind 2015 in België.

N-VA vraagt onafhankelijke toezichthouder voor landbouw

0
tractorenN-VA vraagt onafhankelijke toezichthouder voor landbouw Bijna een op de vijf boeren sluit het jaar af met een negatief inkomen. Ongeveer 40 procent van de landbouwgezinnen verdient minder dan 25.000 euro bruto. De enorme concurrentie tussen supermarkten zet een genadeloze druk op degene die aan het begin van de keten staat: de landbouwer. Als producent heeft die bij de prijsvorming weinig in de pap te brokken. De prijs die de landbouwsector krijgt voor zijn producten is onvoldoende om te overleven. “Supermarkten slaan ons om de oren met bodemprijzen voor voeding”, zegt N-VA-Kamerlid Rita Gantois. “Dé strategie van grootwarenhuizen om klanten aan te trekken, is de goedkoopste te zijn. Het is een mythe dat je kwaliteitsvoeding kunt verkopen tegen dumpingprijzen. Het is de landbouwer die uiteindelijk de rekening betaalt.” Gedragscode Om een en ander te remediëren, organiseerden de partners van de Belgische agrovoedingsketen zich vijf jaar geleden binnen het zogeheten ‘structureel ketenoverleg’. Er kwam een gedragscode voor faire relaties tussen aanbieders en kopers, waarmee men op een constructieve manier geschillen wilde beslechten. Omdat de gedragscode niet bindend is, wordt ze vaak met de voeten getreden. Het ketenoverleg dreigde zo een lege doos te worden. In antwoord op een mondelinge vraag van Rita Gantois beloofde federaal minister van Economie Kris Peeters het ketenoverleg weer vlot te trekken. Drie maatregelen voor faire prijsvorming Grootste probleem is evenwel de prijsvorming. Er blijft een gebrek aan transparantie bestaan over de weg die vlees aflegt door de agrovoedingsketen, en over hoe de prijzen precies worden berekend. Er worden daarbij meerdere meetmethodes gehanteerd. Rita Gantois pleit daarom voor drie maatregelen: Het Prijzenobservatorium moet zijn rol ten volle kunnen spelen voor de landbouwsector. Het mag zich niet enkel beperken tot het analyseren van de verschillende winstmarges in de voedingsketen, maar moet ook kunnen ingrijpen waar nodig. Er moet een onafhankelijke toezichthouder komen. Iemand die kan waken over de gedragscode en zich op een objectieve manier kwijt van zijn of haar taak. Bij voorkeur onder de vleugels van de overheid, zoals dit al het geval is in het Verenigd Koninkrijk. Bij de prijsvorming moet die toezichthouder bemiddelen tussen de verschillende partijen en oplossingen brengen bij aanhoudende discussies rond de prijsvorming binnen de keten. De gedragscode zou in de wet moeten worden verankerd, waarbij oneerlijke handelspraktijken ook een overtreding van de wet vormen. “Er is een mentaliteitswijziging nodig bij alle schakels van de agrovoedingsketen”, zegt Rita Gantois. “Wij moeten ons ervan bewust worden dat kwaliteitsvoeding wel degelijk zijn prijs heeft.”

Vrouwen en bier, de perfecte match

0
vrouwen en bier vlamVrouwen en bier, de perfecte match Bier drinken, het voorrecht van bouwvakkers en andere stoere mannen? Dan toch niet in België. Meer dan 60% van de Belgische vrouwen vindt dat een biertje even goed bij hen past dan bij een man. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 Belgische vrouwen in opdracht van VLAM. Vergeet de cava en de wijn, ook bier kan vrouwelijk zijn! Dat blijkt alvast uit de grote bierenquête die onderzoeksbureau iVox en VLAM uitvoerden bij 1.000 Belgische vrouwen tussen 25 en 54 jaar. Een derde van de vrouwen (33%) drinkt graag bier, en 17% voelt zich ronduit trots om bier te drinken als vrouw. Opvallend is dat de meeste vrouwen – óók zij die niet van bier houden – uitdrukkelijk zeggen dat bier even goed bij een vrouw past als bij een man (62%). Stellingen als ‘Het staat niet vrouwelijk om bier te drinken’ worden door 58% van de respondentes weggewuifd, en volgens 43% kan bier drinken best verfijnd zijn. Brouwerijen werken ook hard aan dat imago: zo wordt het gerstenat meer en meer in mooie glazen geschonken, bijvoorbeeld als aperitief op restaurant. Bier, een verwenmoment Bierlover of niet, bijna alle ondervraagde vrouwen (89%) zijn fier op het Belgische bier! Maar wat is nu het profiel van de bierminnende vrouw in België? Uit de VLAM-enquête komt naar voren dat zij volop van het leven geniet, sociaal is aangelegd en veel belang hecht aan gezelligheid. Bier drinken beschouwt ze als een lekker verwenmoment. Het liefst nipt ze in goed gezelschap van haar biertje, en het café is daarvoor de uitgelezen plek. Net geen 40% van de Belgische vrouwen nestelt zich minstens één keer per maand aan de toog. Daarmee ligt het cafébezoek bij vrouwen behoorlijk hoog in ons land. Meer dan fruitbier alleen Qua populariteit wordt bier nog geklopt door wijn, frisdranken en warme dranken. Maar toch drinkt een derde van de vrouwen (33%) graag bier – pils, fruitbier of speciaalbier. Het is trouwens een misvatting dat vrouwen enkel naar fruitbieren grijpen: dat is alleen bij sporadische bierdrinksters het geval. Vrouwen die regelmatig bier drinken, zullen eerder een pils of speciaalbier bestellen. “Als ik zin heb in een gewoon biertje, nip ik van een Vedett of Passchendaele”, getuigt een liefhebster van het gerstenat. “Mag het wat specialer zijn, dan kies ik voor een Omer, Leffe, Grimbergen of Rochefort. Dat zijn zwaardere bieren, maar ik drink er dan ook maar eentje.” En wat met de 49% vrouwen die nooit een glas bier aanraken? Zij bestempelen de bittere smaak als de grootste barrière om bier te drinken. Maar, ook zij vinden vast wel hun (zoete) gading tussen de meer dan 1.000 Belgische bieren op de markt!

Verplichte inburgering in Brussel is zoals wachten op Godot

0
brusselVerplichte inburgering in Brussel is zoals wachten op Godot Een verplicht integratiebeleid speelt een niet te onderschatten rol bij de kans op tewerkstelling voor asielzoekers. De N-VA was dan ook verheugd dat verplichte inburgering was opgenomen in de beleidsverklaring van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC). Liesbet Dhaene (N-VA) informeerde nogmaals naar de stand van zaken bij bevoegd collegelid Pascal Smet, maar kwam met lege handen terug. “We hangen af van de COCOF”, was de boodschap. Uit het recente onderzoek van HIVA – KUL blijkt dat vluchtelingen in Vlaanderen 90 procent meer kans op een job hebben dan in Franstalig België. Dit mede dankzij het verplichte inburgeringstraject dat in Vlaanderen al bestaat sinds 2004 en naast taallessen ook begeleiding naar werk en lessen in maatschappelijke oriëntatie omvat. In Brussel is het volgen van een integratietraject nog steeds niet verplicht. Liesbet Dhaene (N-VA) informeerde naar de stand van zaken. “Ondanks het engagement in de beleidsverklaring om inburgering verplicht te maken, is er nog altijd geen enkele actie ondernomen binnen de GGC”, aldus Liesbet Dhaene. “We hangen af van de COCOF (de Franse Gemeenschapscommissie) was de boodschap van Pascal Smet. Dit antwoord doet ook het ergste vermoeden over hetgeen uiteindelijk minimaal verplicht zal worden in Brussel. Anders dan in Vlaanderen, waar het inburgeringstraject ook maatschappelijke oriëntatie en begeleiding naar werk omvat, hechten de Franstalige partijen traditioneel vooral belang aan taalkennis.” Een verplichte inburgering in Brussel lijkt dus nog veraf. Brussel hinkt al jaren achterop met zijn integratiebeleid en lijkt geen lessen te leren uit het falen ervan. Dit ten koste van nieuwkomers. Een schoolvoorbeeld van hoe asociaal een socialistisch beleid kan zijn.

België behoudt de AA-rating van Standard en Poor’s

0
geldStandard & Poor’s behoudt de AA-rating van België en het stabiele vooruitzicht De federale regering neemt akte van het behoud van de rating van België door Standard & Poor’s. Dit geeft blijk van een groot vertrouwen in België. De conclusies van S&P verwelkomen de door de regering ingezette structurele hervormingen en versterken de federale regering in haar beslissing om de structurele hervormingen aan te vatten en door te voeren die noodzakelijk zijn om het begrotingstekort en de schuldgraad te verminderen, de bestaande concurrentiehandicap weg te werken en de pensioenen en gezondheidszorg op lange termijn betaalbaar te houden. Het ratingbureau verwacht zich aan een geleidelijke economische heropleving in België en aan financiële stabiliteit. Het heeft vertrouwen in de capaciteit van de regering om de structurele hervormingen waartoe zij zich heeft verbonden inzake werkgelegenheid, fiscaliteit, pensioenen en sociale zekerheid door te voeren, wat zal bijdragen tot de verbetering van de concurrentiekracht en de begrotingssituatie van ons land. Standard & Poor’s maintient la notation AA de la Belgique et la perspective stable Le Gouvernement fédéral prend acte du maintien de la notation de la Belgique par l’agence Standard & Poor’s. Celui-ci témoigne d’une grande confiance en la Belgique. Les conclusions de S&P saluent les réforme structurelles engagées par le Gouvernement et confortent le Gouvernement fédéral dans sa décision d’entamer ou de poursuivre les réformes structurelles indispensables à la réduction du déficit et du niveau de la dette, au rattrapage du déficit de compétitivité que l’on connaît actuellement et au financement à long terme des retraites et des soins de santé. L’agence de notation s’attend à une reprise économique graduelle en Belgique et à une stabilité financière. Elle est confiante dans la capacité du Gouvernement à mettre en œuvre les réformes structurelles sur lesquelles il s’est engagé en matière d’emploi, de fiscalité, de pensions et de sécurité sociale qui contribueront davantage à l’amélioration de la compétitivité de notre pays et de sa situation budgétaire.

Mammoet onder de hamer

0
mammoet onder de hamerMammoet onder de hamer Mensen met een goed gevulde portemonnee en veel ruimte in huis kunnen deze week terecht bij veilinghuis Catawiki. Daar wordt namelijk het enorme skelet van een wolharige mammoet geveild. Het skelet is bijna 2,5 meter hoog en 4 meter lang. Het skelet van de mammoet is onderdeel van een speciale ‘Ice Age’ veiling met in totaal 70 fossielen van dieren uit de ijstijd. Tijdens de veiling kan ook worden meegeboden op slagtanden, kiezen, botten en klauwen van dieren die onze aarde tijdens deze periode bewoonden. Andere topstukken uit de veiling zijn een schedel van een sabeltandtijger, een klauw van een luiaard en een schedel van een reuzenhert met een spanwijdte van meer dan 2 meter, dieren die we ook kennen uit de bekende animatiefilm ‘Ice Age’. Mammoet Expert Luc Hennion van Catawiki geeft aan dat het skelet van de mammoet in de veiling heel bijzonder is. ”Het skelet is voor 90% origineel en afkomstig van hetzelfde dier. De meeste mammoetskeletten die in musea staan zijn samengesteld uit verschillende dieren of bestaan voor meer dan de helft uit restauratiemateriaal”. Gezien het formaat van de mammoet gaat het hier waarschijnlijk om een vrouwelijk exemplaar. De wolharige mammoet kwam tijdens de ijstijd op het hele noordelijke halfrond voor en stierf ongeveer 10.000 jaar gelden uit. Ook in België worden nog vaak fossielen van de mammoet gevonden. Zo wordt er in de veiling onder andere ook een complete slagtand van een jonge mammoet geveild die in de Noordzee is gevonden. Veel belangstelling Het mammoetskelet staat op dit moment nog tentoongesteld in het museum van Natural History in Tours (Frankrijk), maar de eigenaar wil het skelet graag verkopen. Hennion verwacht veel internationale belangstelling voor het skelet. ”Mede door het succes van de animatiefilm Ice Age, waar een mammoet de hoofdrol speelt, spreekt de mammoet bij veel mensen tot de verbeelding, Er zijn dan ook heel wat musea op de wereld die dolgraag een dergelijk stuk willen kopen voor hun collectie. Een skelet van een mammoet wordt echter maar zelden aangeboden en ik verwacht dan ook dat er vanuit de hele wereld druk geboden gaat worden. De waarde van het skelet wordt geschat op 150.000 tot 200.000 euro. De veiling van de mammoet duurt nog tot en met zondag 1 februari en is te bekijken via: http://www.catawiki.be/mammoet

Bijkomende onbewoonbare woningen in 6 jaar verdubbeld

huisAantal bijkomende onbewoonbare woningen in 6 jaar verdubbeld Het totaal aantal woningen in de inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen is sinds 2004 gestegen van 3.252 naar 7.648 in 2013. “Er worden jaarlijks heel wat woningen geschrapt uit de inventaris (bv. 2.449 in 2013) maar er worden jaarlijks meer nieuwe opgenomen.” Aldus Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem die de cijfers opvroeg bij minister Homans (N-VA). “Het aantal nieuwe gevallen van ongeschikte en onbewoonbare panden verdubbelde in maar liefst 6 jaar tijd van 1752 in 2007 naar 3625 in 2013. Een kwalijke evolutie die moet worden tegen gegaan. Onder het beleid van Freya Vanden bossche (Sp.a) is het totaal aantal onbewoonbare en ongeschikte woningen bijna verdrievoudigd (van 4.484 in 2007 tot 11.162). Dat zijn een pak minder woningen op de huurmarkt, waardoor de huurprijs stijgt. Een pak eigenaars is gedemotiveerd om hun woning in orde te stellen. We moeten niet enkel inventariseren maar verhuurders ook aanmoedigen om verbeteringen aan te brengen. Het aanbod is al zo krap.” aldus Van Volcem. De sterke stijging is het gevolg van meerdere factoren. “De stijging van het aantal nieuwe inventarisaties op de lijst van ongeschikte en onbewoonbare woningen is dus wellicht vooral te wijten aan de toename van het aantal conformiteitsonderzoeken dat Wonen-Vlaanderen en de Wooninspectie uitvoert.” stelt minister Homans in haar antwoord. Van Volcem kan dat beamen. “Het aantal onderzoeken zal zeker een rol spelen. Maar belangrijk is om te weten hoeveel eigenaars ontmoedigd raken om hun woning in orde te zetten door overreglementering en gebrek aan solvabele huurders. We moeten ook die discussie durven voeren.” Het aantal onderzoeken dat Wonen-Vlaanderen jaarlijks uitvoert zeer sterk gestegen van 4.484 in 2007 tot 11.162 in 2013. Die stijging is onder andere het gevolg van een grotere bewustwording bij de steden en gemeenten. Daar komt nog bij dat ook het aantal gemeenten waarin de procedure tot ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring wordt toegepast aanzienlijk gegroeid is. Daarnaast voert Wonen-Vlaanderen sinds 2007 ook consequent conformiteitsonderzoeken uit in het kader van huursubsidiedossiers (voor 2013 ging het over een 4.000-tal onderzoeken) en sinds 2013 ook in elke woning die te huur wordt aangeboden aan een SVK (voor 2013 zo’n 1.000 onderzoeken). Ook deze onderzoeken kunnen aanleiding geven tot een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring en verklaren mee de stijging van het aantal inventarisaties. Naast het aantal onderzoeken dat Wonen-Vlaanderen uitvoert is ook het aantal onderzoeken dat de Vlaamse Wooninspectie uitvoert – in het kader van de strafrechtelijke handhaving – sterk gestegen, nl. van 1.059 in 2007 tot 2.433 in 2013.

Eind januari meer duidelijkheid over wijziging OCMW-wet

0
geldLachaert: “Eind januari meer duidelijkheid over wijziging OCMW-wet” Eind januari levert de administratie van minister van Maatschappelijke Integratie Borsus haar juridisch advies af over de noodzakelijke wetswijzigingen om de OCMW’s te kunnen integreren in de lokale besturen. Dat antwoordde minister Borsus op een vraag van Open Vld Kamerlid Lachaert. De Vlaamse regering communiceerde deze week dat conform het Vlaams regeerakkoord in 2019 alle OCMW’s worden geïntegreerd in de lokale besturen. “Volgens het federale regeerakkoord zullen de nodige wetten worden aangepast om die integratie mogelijk te maken, zonder evenwel te raken aan de opdracht van de OCMW’s inzake maatschappelijke dienstverlening aan de zwakkeren”, zegt Kamerlid en OCMW-voorzitter Egbert Lachaert. Volgens het Kamerlid zijn die wetswijzigingen echter niet evident. “Niet alleen de OCMW-wet moet worden aangepast. De kans bestaat dat ook de bijzondere wet uit 1980 moet worden gewijzigd die de bevoegdheden tussen de overheden afbakent. Daarvoor is mogelijks een tweederdemeerderheid nodig.” Lachaert vroeg minister van Maatschappelijke Integratie Willy Borsus dan ook om duidelijkheid. Minister Borsus gaf in zijn antwoord te kennen dat de regering wel degelijk haar afspraak zal nakomen en de nodige wetten wil aanpassen. Hij heeft juridisch advies ingewonnen bij zijn administratie over de wetswijzigingen die nodig zijn en hun gevolgen. Eind januari verwacht hij dat advies. De minister wees er eveneens op dat de plannen van het Vlaamse en Waalse gewest verschillen. Dat laatste gewest wil de integratie niet verplichten en stelt geen harde deadline. Hij wil overleg plegen met de gewesten over de verdere stappen. Egbert Lachaert verwelkomt deze aanpak van de minister en stelt dat hij best opteert voor een juridische oplossing die de voorkeuren van de gewesten respecteert. “De integratie van de OCMW’s in de lokale besturen kan efficiëntiewinsten opleveren en voordelig zijn.” “Ik stoor me wel aan voorbarige communicatie die geen rekening houdt met de juridische moeilijkheden. Zeker wanneer de bijzondere wet moet worden aangepast, is een integratie tegen 2019 onzeker. Op die manier zaait men onnodig onzekerheid bij de OCMW’s en lokale besturen”, besluit Lachaert.

N-VA wil ziekenfonds van de NMBS afschaffen

0
treinN-VA wil ziekenfonds van de NMBS afschaffen N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel heeft een wetsvoorstel ingediend om de Kas der Geneeskundige Verzorging van HR Rail, de zogenaamde ziekenkas van de NMBS, af te schaffen. Vandaag zijn statutaire medewerkers van de NMBS verplicht zich bij deze kas aan te sluiten. Het ziekenfonds telt bijna 77.000 aangesloten werknemers en ex-werknemers (gepensioneerden). Inclusief de gezinsleden van de medewerkers is dat een totaal van 108.000. Voor administratie en beheer zijn ongeveer 135 personeelsleden verantwoordelijk. “Het in stand houden van deze aparte kas kost handenvol geld en biedt geen meerwaarde”, zegt Van Peel. “Bovendien strookt de verplichting voor de statutairen om zich aan te sluiten volstrekt niet met de vrijheid die elke andere burger heeft om zich aan te sluiten bij een ziekenkas naar keuze. Vandaag is dat maatschappelijk niet langer te verantwoorden.” Abnormaal hoge kost De administratieve kostprijs van het ziekenfonds is in 2014 opgelopen tot 18 miljoen euro. Volgens cijfers van het RIZIV bedroeg de gemiddelde administratieve kost per lid voor de grote ziekenfondsen ongeveer 142 euro. Voor de kas van de NMBS was dat maar liefst 235 euro per aangesloten (ex-)werknemer, 93 euro of 70 procent meer dan bij de grote ziekenfondsen. De N-VA stelt voor deze ziekenkas af te schaffen. Niet alleen levert dat een enorme besparing op, NMBS-medewerkers kunnen dan zelf kiezen bij welk ziekenfonds ze zich aansluiten. Eventuele voordelen die ze zouden verliezen, kunnen op een administratief goedkopere manier door de werkgever worden gecompenseerd, bijvoorbeeld via de hospitalisatieverzekering. “De medewerkers van het NMBS-ziekenfonds kunnen ongetwijfeld worden geheroriënteerd naar andere jobs binnen de Holding waarvoor op dit moment vacatures bestaan”, zegt Van Peel. Enkele jaren geleden werd de afschaffing van het ziekenfonds binnen de NMBS al een keer onderzocht. In de eerste plaats bekeek men of de NMBS-Kas kon worden ondergebracht in een van de grote ziekenfondsen, maar na protest van de vakbond werd dat plan weer opgeborgen. Spoorbaas Jo Cornu toonde zich alvast voorstander van afschaffing. “In tijden waar elk overheidsbedrijf op zoek moet naar besparingen, mogen we de meest logische besparingen niet laten liggen”, zegt Valerie Van Peel. “Niemand wordt hier slechter van. Deze situatie is historisch zo gegroeid, maar vandaag is er geen enkele reden om dit dure relict van het verleden in stand te houden. Integendeel.”

Veiligheid garanderen maar consument niet wegjagen

0
winkelstratenUNIZO Antwerpen: “Veiligheid garanderen noodzakelijk, maar consument niet wegjagen” De veiligheid in de stad en van de burgers primeert, dat is het allerbelangrijkste, zegt UNIZO Antwerpen. Als gezien de huidige omstandigheden de inzet van paracommando’s hiervoor nodig is, dan moet dat, benadrukt de ondernemersorganisatie. Wel mag de perceptie niet gevoed worden, als zou Antwerpen een onveilige stad zijn. Dat zou consumenten kunnen wegjagen en dat gaat ten koste van het ondernemerschap. Antwerpen is nog steeds een aangename en veilige stad om te wonen, werken, winkelen en te ontspannen. UNIZO vraagt wel om van zodra de terreurdreiging is afgezwakt, de politie weer te laten instaan voor de veiligheid.