Ninove – Brand in Plastiekcentrale Adriaens

0
brandGemeentelijke fase afgekondigd nav brand in Plastiekcentrale Adriaens in Ninove Ninove , 27 augustus, 09.00 u – In groothandel Plastiekcentrale Adriaens (Gentsestraat 137, Ninove) is er hevige rookontwikkeling door een brand. De opgeslagen kunststoffen zorgen voor veel rook en sterke geurhinder tot in de ruime omgeving. Toestand 9 uur – Vuurhaard is op dit moment onder controle, rookpluim drijft af richting Dendermonde – Er worden metingen uitgevoerd ivm milieu, water en lucht Maatregelen Alle maatregelen blijven voorlopig van kracht. Omwonenden wordt gevraagd ramen en deuren goed te sluiten. Een 30-tal woningen in een straal van 100 meter werden geëvacueerd. Een 25-tal bewoners worden opgevangen in woonzorgcentrum Klateringen in Ninove. Zij zullen zeker niet voor de middag naar hun huizen kunnen terugkeren. Omwonenden wordt gevraagd om ramen en deuren nog steeds gesloten te houden. Mensen met vragen over de evacuatie en geëvacueerden kunnen terecht op het nummer 054 31 32 56. Volgende straten werden afgesloten: – Gentsestraat vanaf Albertlaan richting Herlinckhove – Langemuren Het verkeer wordt omgeleid. Historiek Er vielen geen slachtoffers bij de brand. Uit voorzorg kondigde de burgemeester om 4.00 uur de gemeentelijke fase van het rampenplan af. Meetploegen zijn ter plaatse om de rook in het oog te houden. Brandweerkorpsen van Ninove, Denderleeuw en Aalst zijn aanwezig voor de bluswerken. Er is ook logistieke ondersteuning van brandweer Wetteren, Wichelen, Geraardsbergen en Lede. Ook de civiele bescherming van Liedekerke is aanwezig. Een 30-tal woningen in een straal van 100 meter werden geëvacueerd. Een 25-tal bewoners worden opgevangen in woonzorgcentrum Klateringen in Ninove. Zij zullen zeker niet voor de middag naar hun huizen kunnen terugkeren. Omwonenden worden gevraagd ramen en deuren goed te sluiten. Er is geen gevaar om de woning te verlaten, er wordt wel ontraden om langere perioden buiten te blijven. Wie naar zijn werk wil vertrekken, kan zijn woning verlaten.

Melac gebouw in Zwijnaarde gesloopt voor ontmoetingscentrum

0
gent stadszichtSloop van het oude Melac gebouw in Zwijnaarde. Het oude Melac gebouw in Zwijnaarde wordt na 60 jaar gesloopt om plaats te maken voor een nieuw ontmoetingscentrum. Het nieuwe gebouw wordt een passiefbouw. De werken zijn gestart in augustus 2015 en zullen duren tot begin 2017. Omdat het Melac-gebouw op bouwkundig vlak verouderd is en op energetisch vlak ondermaats is, werd ervoor gekozen om het huidige gebouw te slopen en een nieuw ontmoetingscentrum te bouwen, dat beter beantwoordt aan de huidige noden en wensen van de socio-culturele verenigingen in Zwijnaarde. Tussen de Stad Gent en de eigenaar, vzw Melac, is een erfpachtovereenkomst van 99 jaar gesloten. Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw (OCZw vzw) werd nadien opgericht om het beheer op te nemen van het gebouw, in opdracht van en onder beheersovereenkomst met de Stad Gent. Het unieke van deze samenwerking is dat de Stad Gent het vastgoed financiert (maar geen kosten heeft aan het beheer), en dat OCZw, als vereniging van de lokale stakeholders, kostenefficënt het beheer op zich neemt. OCZw kan daarbij eigen lokale prioriteiten stellen, gekaderd binnen de beheersovereenkomst. Dit nieuwbouwproject kadert in het plan van het Gentse stadsbestuur om verschillende polyvalente zalen of ontmoetingscentra te bouwen in de kern- en de randstad van Gent. Bouwprogramma De bouwplannen werden door de Dienst Bouwprojecten van de Stad Gent opgemaakt in overleg met de Ontmoetingscentrum Zwijnaarde vzw, die het gebouw later zal beheren. De totale bruto vloeroppervlakte van dit nieuwbouwproject bedraagt ca. 2.050 m²: Gelijkvloers: – gemeenschappelijke ruimten, zoals een inkomhal, een traphal met lift en sanitair – een taverne die apart van het ontmoetingscentrum kan worden uitgebaat – een polyvalente zaal voor 400 mensen met vast podium; voorzien van een toogruimte, een semi-industriële keuken, de nodige berging en backstage Verdieping: – een kleinere polyvalente ruimte voor ca. 100 mensen op de verdieping – twee kleinere zaaltjes voor ca. 20 personen, waarvan één voorzien is van keukenaanrechten voor kookopleidingen – administratieve lokalen voor de OCzw vzw, waaronder een vergaderzaaltje Kelderverdieping: het gebouw is grotendeels onderkelderd; de draagkrachtige grond zit op een diepte van ca. 4 meter: – technische ruimten en bergruimten voor het ontmoetingscentrum onder de voorbouw – een lokaal en berging, gelegen onder het podium – een overdekte fietsenstalling voor ca. 110 fietsen, bereikbaar langs een overdekte fietsenhelling (met trap en goot) langs de zijgevel. Ook worden nog 10 stelplaatsen voor fietsen en bromfietsen voorzien langs de zijgevel van het gebouw. De buitenmuren van de achterbouw met polyvalente zaal zijn samengesteld uit 25 cm dikke betonwanden, 20 cm thermische isolatie en een gevelparement uit grijze handvormsteen. De dragende muren van de voorbouw bestaan uit 20 cm kalkzandsteen. Ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping wordt de gevel afgewerkt met 20 cm thermische isolatie en een grijze handvormsteen. Op verdiepingshoogte wordt in een isolatiekern van 33 cm voorzien, waartegen een witte gevelbepleistering wordt aangebracht, analoog aan verschillende gebouwen in de omgeving. Aan de linkerzijde van Dorpsstraat 29 worden de nevenruimten (toog, keuken, berging) voor de polyvalente zaal gebouwd tot op kroonlijsthoogte van 380 cm. Op die manier wordt vermeden dat het hogere bouwvolume met polyvalente zaal tot aan de tuinstrook van de buur wordt gebouwd, zoals dit bij het huidige Melac-gebouw het geval was. De nieuwe voorgevel wordt op dezelfde bouwlijn gebouwd als de aanpalende woning. Hierdoor blijft langs de straatzijde nog een terraszone voor de taverne mogelijk van 7 meter tussen de voorgevel en het voetpad. De buitenverharding rond het gebouw wordt volledig voorzien van een waterdoorlatende verharding met grondstabilisatie. Passiefbouw Het gebouw is als passiefbouw geconcipieerd. Thermische isolatie is dé basis om energie te besparen. De eerste berekeningen bij simulatie halen het K-peil 16 en het E-peil 42. Randvoorwaarden voor passiefbouw zijn: – ruimteverwarming mag niet meer dan 15 kWh/m² per jaar verbruiken – primair energiegebruik bedraagt maximaal 120 kWh/m² per jaar: de som van de energie die verbruikt wordt voor ruimteverwarming, koeling, warm tapwater, hulpenergie en elektrische apparatuur – een zeer goede luchtdichtheid van maximaal n50 < 0,6 h-1 – oververhitting van max. 5% als percentage van het jaar dat de binnentemperatuur boven de 25°C gaat Technische installaties Voor dit project werd gekozen voor een omkeerbare warmtepomp met geothermische aardsondes. Het gaat om een warmtepomp, type grond/water, die zowel kan verwarmen als koelen. In koude periodes werkt de warmtepomp in modus verwarming en is er koeling mogelijk via vloerkoeling (free-cooling op de vloerverwarming). In warme periodes werkt de warmtepomp in modus koeling. Voor dit bouwproject is gekozen voor het ventilatieprincipe D met voorverwarming van de ventilatielucht met een warmteterugwinapparaat met een rendement van min. 80 %, conform de norm voor een passiefhuis. Er wordt in het project gebruik gemaakt van energiebesparende TL, LED en spaarlampen. De niet-permanent gebruikte ruimten (bv. sanitaire ruimtes en gangen) worden voorzien van aanwezigheidsdetectie. Bijgevolg draagt dit concept effectief bij tot het verminderen van de primaire energie en de CO2 emissie. Akoestisch onderzoek De akoestische studie werd uitgevoerd door een ingenieur akoestiek. Bij de bouwvergunningsaanvraag is een milieumelding klasse 3 aangevraagd voor muziekactiviteiten, het lozen van huishoudelijk afvalwater, gevaarlijke producten in kleine verpakkingen en voor 10 geothermische boringen voor verwarming met warmtepomp. Voor het gebouw in gebruik wordt genomen, zal het onderworpen worden aan een akoestisch onderzoek in situ. Uitvoering Deze werken zijn met een open aanbesteding toegewezen aan aannemer Vandenbussche NV uit Aalter, voor een bedrag van ca. 3,5 miljoen euro. Deze aannemer is begin augustus 2015 gestart voor een uitvoeringstermijn van 320 werkdagen, zodat er bouwactiviteit te verwachten is tot begin 2017.

Bart De Wever wordt Yves leterme

0
Bart De Wever wordt Yves leterme. We keken raar op na het lezen van onderstaande tekst in de vertaalmodus van Face-Book. De naam Bart De Wever in de Franse tekst wordt gewoonweg vervangen door de naam Yves leterme. Raar maar waar. Dit kan geen computerfout zijn, maar waarschijnlijk een grappenmaker die in de db van het vertaalprogramma de naam van Bart De Wever heeft aangepast in Leterme. (zie foto onder dit artikel) Oorspronkelijke tekst M. Bart De Wever plaide pour un statut spécial pour les réfugiés reconnus ». « Dès que quelqu’un est reconnu comme réfugié, il reçoit une indemnité, peut demander une habitation sociale et reçoit des allocations familiales. C’est difficilement explicable aux gens qui ont contribué toute leur vie au système », a expliqué M. De Wever Actuellement, l’Union européenne interdit l’attribution d’un statut spécial, a encore expliqué le président des nationalistes flamands. Bart De Wever est aussi favorable à une autre politique d’asile européenne. « Je suis absolument pro-Schengen mais cela suppose que l’arrière-porte soit fermée. L’Europe doit proposer une autre approche car sinon, il est presque inévitable que les états membres surveilleront leurs frontières », dit-il encore. Vertaalde tekst naar Nederlands door Face-book Mr. Yves leterme pleit voor een speciale status voor de erkende vluchtelingen “. ” zodra iemand is erkend als vluchteling, ontvangt hij een vergoeding, kan verzoeken om een sociale woning en ontvangt van de kinderbijslag. Het is moeilijk te verklaren aan de mensen die hebben bijgedragen aan hun hele leven het systeem “, Verklaarde de heer Van wever Momenteel is de europese unie verboden de toewijzing van een speciale status heeft nog uitgelegd, de president van de vlaams-nationalisten. Yves leterme is ook voorstander van een ander europees asielbeleid. ” ik ben absoluut pro-schengen maar dat vereist dat de back-deur gesloten. Europa moet een andere aanpak voorstellen, want anders is het bijna onvermijdelijk dat de lidstaten hun grenzen bewaken “, Zei hij nog. Automatisch vertaald y1v y2v

Klimaatfietstocht eindigt op het naaktstrand van Bredene

0
zeeNegen klimaatactievoerders, die meerijden met de klimaatfietstocht aan zee van vzw Climaxi, werden gisteren uren ondervraagd door Franse politiediensten. Ze probeerden een spandoek te ontrollen voor de kerncentrale van Gravelines. De actievoerders fietsen tot 31 augustus langs de Franse, Belgische en Nederlandse kust om mensen te vragen eigen klimaatvoorstellen in te dienen. Van de klimaattop in Parijs verwacht men immers niet teveel. Onderweg bezoeken ze musea en natuurgebieden, hebben ze gesprekken met politici en organiseren ze een aantal acties rond symbolische klimaatpunten. Eén ervan was gisteren de kerncentrale van Gravelines. Die centrale is van hetzelfde type als Doel en kampt met gelijkaardige problemen. Het is een van de oudere centrales in Frankrijk. Famke Vekeman: “We wilden een spandoek ontrollen voor de centrale en daar een foto van nemen, maar zover kwam het niet. Twee para’s sprongen uit de wagen en zetten ons tegen de muur. Alle Franse politiediensten arriveerden. We kregen te maken met zo een vijftigtal politiemensen die ons fouilleerden, bagage doorzochten en alle beelden in beslag namen. We werden ondervraagd op bevel van de procureur, alhoewel lokale politiemensen zegden dat we uiteindelijk geen overtredingen beginnen. We zijn immers niet op de terreinen van de centrale zelf geweest. De terreurdreiging in Frankrijk heeft blijkbaar zware gevolgen voor de vrije meningsuiting. Het is begrijpelijk dat men ongerust is, maar het is niet normaal dat gewone eenvoudige acties in de kiem gesmoord worden. Zo legt men immers het maatschappelijk debat stil.” Wat er precies gebeurt na de ondervragingen ligt in handen van de procureur ter plaatse. Wat er verder gebeurt met de Franse ordediensten is bij Climaxi ook nog niet duidelijk. De fietsers vervolgen vandaag hun weg en bezoeken o.m. het Visserijmuseum in Oostduinkerke voor een onderhoud met de schepen van milieu. Ze passeren het staketsel te Nieuwpoort rond 17 uur en overnachten in Camping De Lombarde. Verder wil men ook nog actie voeren in Oostende en gaat men zaterdag uit de kleren voor het klimaat op het naaktstrand Bredene.

Verpleegkundescholen zetten rode neus op

0
rode neuzendagVerpleegkundescholen zetten rode neus op Meer dan 3500 studenten en personeelsleden HBO verpleegkunde zetten op 1 september een rode neus op om aandacht te vragen voor jongeren met psychische problemen. Hun actie kadert binnen de Rode Neuzen Dag die op 5 december 2015 zal georganiseerd worden door VTM, Q-music en Belfius. Het doel? Geld inzamelen voor meer psychologische hulp aan jongeren. Hoe? Door lekker gek te doen. De HBO5-opleiding verpleegkunde (hoger beroepsonderwijs) wordt ingericht door scholen voor verpleegkunde. De verpleegkundescholen in Vlaanderen bundelen de krachten om hun signaal extra krachtig te maken. Op de eerste dag van het nieuwe schooljaar zetten alle studenten en docenten verpleegkunde om vijf voor twaalf een rode neus op. Zo willen ze het taboe rond psychische problemen doorbreken en met humor de problematiek bespreekbaar maken. Met het ingezamelde geld kunnen jongeren vroeger geholpen worden zodat problemen niet erger worden. Waarom precies om vijf voor twaalf? Omdat het voor sommige jongeren echt hoog tijd is om meer hulpverlening te krijgen. Bovendien verwijst 5-12 naar de grote slotshow die op 5 december plaatsvindt op radio en televisie. “We willen niet blind zijn voor de psychische problemen waar veel jongeren mee te kampen hebben”, klinkt het vanuit de verpleegkundescholen. “Niet alleen komen onze studenten via de vele stages in aanraking met personen met een psychische kwetsbaarheid, we ervaren dat ook onze eigen studenten wel eens mentale moeilijkheden hebben. Hoe vroeger jongeren geholpen worden, hoe beter. Daarom zetten wij op 1 september massaal onze rode neus op.” Eén rode neus kost drie euro. “Als je weet dat je met 100 rode neuzen één jongere kan helpen, dan maken wij met onze studenten en docenten verpleegkunde een groot verschil voor meer dan 35 jongeren. Dat is een groot aantal en we zijn daar trots op.” De deelnemende scholen zijn: – Benedictuspoort Gent – HBOV Brugge-Oostende – Hoger Instituut Verpleegkunde Sint-Elisabeth Turnhout – Instituut voor Verpleegkunde Gent – Ic Dien Roeselare – RHIZO School voor verpleegkunde Kortrijk – Sint-Aloysiusinstituut voor verpleegkunde Lier – Sint-Augustinusinstituut Aalst – Sint-Franciscusinstituut Leuven – Sint-Norbertusinstituut Antwerpen – Vesaliusinstituut Brugge – Oostende WAT IS RODE NEUZEN DAG? 1 op de 5 Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen. Daarom organiseren VTM, Q-music en Belfius op zaterdag 5 december 2015 de eerste Rode Neuzen Dag. Samen met jou en heel Vlaanderen willen we geld inzamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. Door te lachen en samen gek te doen. Hoogtepunt van de actie: zaterdag 5 december. Op die dag is er de grote slotshow met heel wat acteurs, comedians en artiesten in een ongeziene humormarathon op radio en televisie. HET RODE NEUZEN FONDS De opbrengst van Rode Neuzen Dag gaat naar het Rode Neuzen Fonds, dat wordt beheerd door een onafhankelijk bestuurscomité bij de Koning Boudewijnstichting. De stichting gebruikt het geld om allerlei initiatieven te ondersteunen die hulp bieden aan jongeren met psychische problemen.

Eerste 15 titels van het 42e Film Fest Gent

filmfest gentEerste 15 titels van het 42e Film Fest Gent Vorige week werd de jury en het affichebeeld van de 42e editie bekend gemaakt in het kader van de Britse focus. Nu geeft Film Fest Gent ook de eerste 15 titels prijs. Naast de beste films van eigen bodem en verre windstreken, staat ook het unieke verjaardagsconcert van de 15e World Soundtrack Awards op het programma. Ook dit jaar zijn er de jaarlijks terugkerende secties: de officiële competitie met daarin de Frans-Belgische co-productie ‘Les Cowboys’ van Thomas Bidegain, ook bekend als de vaste scenarist van Jacques Audiard en ‘Our Little Sister’ van Japanse topregisseur Hirokazu Koreeda. Twee debuterende langspeelfilms komen ook in aanmerking voor Beste Film en Muziek: het Brits-Nieuw-Zeelandse ‘Slow West’ van John Maclean met o.a. Michael Fassbender en Cannes sensatie en Grand Prix winnaar ‘Son of Saul’ van László Nemes. In ‘The Lobster’, de eerste internationale productie van de Griekse regisseur Yorgos Lanthimos, zien we een sterrencast de revue passeren met o.a. Colin Farrell, Rachel Weisz, John C. Reilly en Léa Seydoux. Naast de openingsfilm ‘D’Ardennen’ van Robin Pront zitten er in Galas & Specials een paar langverwachte films die op het festival zullen vertoond worden, nog voor ze in Belgische zalen verschijnen. Waaronder ‘Carol’ van Todd Haynes, de verfilming van ‘Price of Salt’, de meest persoonlijke roman van Patricia Highsmith, met in de hoofdrollen Cate Blanchett en Rooney Mara. Hou Hsiao-hsien bewijst met ‘The Assassin’ waarom hij de grootste regisseur blijft van de Nieuwe Taiwanese Cinema. In de sectie Global Cinema waarin de hedendaagse auteurscinema aan bod komt, tonen we hét cinefiel evenement van het jongste festival van Cannes: ‘Arabian Nights’, het monumentale drieluik van de Portugese regisseur Miguel Gomes (‘Tabu’). Verder zijn er nog beklijvende portretten van kunstenaars en muzikanten zoals ‘Mr Dynamite: The Rise of James Brown’ van docu-guru Alex Gibney en acteur Ethan Hawke brengt een prachtig eerbetoon aan pianist en vriend Seymour Bernstein in ‘Seymour: an Introduction’. Kent Jones vroeg bij de 50e verjaardag van het beroemste filmboek allertijden ‘Hitchcock/Truffaut’ aan topregisseurs zoals Martin Scorsese, David Fincher en Wes Anderson hoe zij beïnvloed werden door de regisseur van ‘Vertigo’ en ‘Psycho’. Dit jaar focust het festival op UK cinema. We tonen een brede waaier van nieuwe Britse films, waaronder ‘45 Years’ van Andrew Haigh (‘Weekend’) met Charlotte Rampling en Tom Courtenay als een gepensioneerd echtpaar dat tijdens hun 45e huwelijksverjaardag in een crisis terechtkomt. Het vermakelijke ‘A Royal Night Out’ van Jullian Jarrold is een denkbeeldig stukje geschiedenis over een nachtje uit met de jonge Queen Elizabeth II. De filmmuziekconcerten blijven ook tot de hoogtepunten van Film Fest Gent behoren. De rode draad van de Britse focus trekken we door met Great British Film Music Concert op 22 oktober en al 15 jaar lang sluiten we het festival af met het jaarlijkse World Soundtrack Awards Ceremony & Concert. Dit jaar zijn op 24 oktober de centrale gasten Alan Silvestri, Patrick Doyle en Discovery 2014 Daniel Pemberton. De beste scores van Silvestri werden ook opgenomen door Galaxy Studios in Flagey Studios, uitgevoerd door Brussels Philharmonic & Vlaams Radio Koor o.l.v. Dirk Brossé en zal op CD uitgebracht worden. Film Fest Gent en Vooruit zetten dit najaar opnieuw de schouders onder een aantal gezamenlijke projecten. Tijdens het festival zijn er twee unieke audiovisuele shows van onder andere Nozinja en Jeruzalem in My Heart. Legendarische componist Terry Riley komt samen met zijn zoon Gyan live een film naar eigen keuze begeleiden. Nathan Daems verzorgde met zijn ensemble Black Flower de soundtrack voor ‘Love, Theft and Other Entanglements’, de nieuwe film van Palestijnse regisseur Muayad Alayan. Ook zal het boekenprogramma Uitgelezen draaien rond films en zullen er een aantal installaties zijn. Tenslotte kan je Film Fest Friend worden en van tal van festivalvoordelen genieten. Friends krijgen als allereerste het programma in hun mailbox en kunnen ook een dag op voorhand tickets reserveren met het speciale Friends kortingstarief. Ze worden ook uitgenodigd op de exclusieve Preview Night op maandag 12 oktober. Bekijk alle voordelen op onze site en join the Film Fest Friends! Het volledige programma zal op donderdag 24 september bekend gemaakt worden. Het 42e Film Fest Gent loopt van 13 tot en met 24 oktober in Kinepolis Gent, Studio Skoop, Sphinx, Vooruit, KASKcinema, Bijloke en ’t Kuipke. Info en tickets op www.filmfestival.be. De opgesomde films zijn verspreid over de diverse festivalsecties: In competitie: – LES COWBOYS van Thomas Bidegam – Fr/België – THE LOBSTER van Yorgos Lanthimos – Griek/VK – OUR LITTLE SISTER van Hirokazu Koreeda – Japan – SLOW WEST van John Maclean – UK/Nieuw Zeeland – SON OF SAUL van László Nemes – Hongarije Galas & Specials: – THE ASSASSIN van Hou Hsiao-Hsien – Taiwan – D’ARDENNEN van Robin Pront – België – CAROL van Todd Haynes – VK/VSA Global Cinema: – ARABIAN NIGHTS I, II, III van Miguel Gomes – Port/Fr – LOVE, THEFT AND OTHER ENTANGLEMENTS van Muayad Alayan – Palestina UK Cinema: – 45 YEARS van Andrew Haigh – VK – A ROYAL NIGHT OUT van Julian Jarrold – VK Sound and Vision: – MR. DYNAMITE: THE RISE OF JAMES BROWN van Alex Gibney – VSA – SEYMOUR: AN INTRODUCTION van Ethan Hawke – VSA Artists on Film: – HITCHCOCK/TRUFFAUT van Kent Jones – VSA

Financieel beheerder Nazareth wordt stadssecretaris Zottegem

0
koenFinancieel beheerder Nazareth wordt stadssecretaris Zottegem Koen Codron stopt eind augustus 2015 als financieel beheerder van gemeentebestuur Nazareth. Vanaf 1 september 2015 is hij officieel secretaris van Zottegem, de stad waar hij ook woont. De voorbije maanden kon hij zich al goed in zijn nieuwe functie inwerken. Koen Codron was bijna dertien jaar lang financieel beheerder voor Nazareth. Samen met de gemeentesecretaris, zijn team en het beleid waakte hij als een goede huisvader over de budgetten en de uitgaven van het gemeentebestuur. Hij bracht enkele grote uitdagingen tot een goed einde, zoals • de informatisering van de facturering, met recent nog de lancering van de e-facturen, • een modern debiteurenbeheer met een korte looptijd en • de uitwerking van de beheers- en beleidscyclus (BBC) met daaraan gekoppeld het meerjarenplan 2014-2019. De selectieprocedure voor de aanwerving van een nieuwe financieel beheerder is nog volop bezig. Ondertussen neemt Sofie Fiems, afdelingshoofd vrije tijd, tijdelijk de functie waar, ondersteund door een consultancykantoor voor de openbare sector. Het bestuur en de collega’s van gemeente Nazareth bedanken Koen Codron voor de goede samenwerking en wensen hem alle succes toe als stadssecretaris in Zottegem.

Natalie Imbruglia op Night of the Proms

0
Night of the PromsNatalie Imbruglia maakt muzikale waaier Night of the Proms compleet MERKSEM – Met de toevoeging van Natalie Imbruglia is het programma van de 31e editie van Night of the Proms compleet. De Brits-Australische zangeres is bekend van haar debuut ‘Torn’ (1997), meteen goed voor een van de grootste hits van de jaren 90. Ook officieel bevestigd zijn de backing vocals The Pretty Vanillas en de Britse rocker John Miles, al jaren een vaste waarde op Night of the Proms. Na een korte periode als actrice in de Australische soap Neighbours bracht Natalie Imbruglia haar eerste internationale single ‘Torn’ (1997) uit. Het nummer veroverde de nummer 1-positie, werd een van de bestverkopende singles van de jaren 90 en nestelde zich heel snel in het collectieve geheugen. De single en het bijbehorende debuutalbum ‘Left Of The Middle’ werden op twee jaar tijd bekroond met meerdere MTV Awards, Brit Awards, een Billboard Music Award en maar liefst drie Grammy Award-nominaties. De jaren nadien bewees Natalie met onder meer ‘Big Mistake’ (1998), ‘Wrong Impression’ (2002) en ‘Shiver’ (2005) geen ‘one-hit-wonder’ te zijn. Als actrice schitterde ze dan weer aan de zijde van Rowan Atkinson in de film ‘Johnny English’ (2003). Op Night of the Proms zal Natalie Imbruglia – dankzij haar modellenwerk in 2004 verkozen tot de zesde mooiste vrouw aller tijden – zorgen voor enkele muzikale hoogtepunten. Eerder dit jaar verraste ze nog met ‘Male’, een album waarop ze op een originele manier nummers van mannelijke artiesten zoals Neil Young, Daft Punk, The Cure en Damien Rice in een nieuw jasje steekt. Nederlands zangtalent als backing vocals In Nederland is het trio The Pretty Vanillas vooral bekend van optredens in The Voice Of Holland, De Wereld Draait Door en verschillende andere tv-uitzendingen. Hoewel ze samen nog maar enkele jaren actief zijn, behoren Michelle Oudeman, Rob de Nijs en Julia van de Ketterij ondertussen tot de meest gevraagde backing vocals van Nederland. Ook hun afzonderlijke stemmen zijn regelmatig te horen in bioscoopfilms, waaronder Asterix & Obelix, massa-evenementen zoals De Toppers en talloze radiojingles. De sympathieke Nederlanders laten zich zondag 30 augustus al een eerste keer horen op de Cultuurmarkt van Antwerpen, waar ze een live-optreden zullen geven als voorsmaakje voor dit najaar. Carl Huybrechts geeft de fakkel door Na meer dan 600 Night of the Proms-presentaties werkt ook Carl Huybrechts mee aan de vernieuwingsoperatie van Night of the Proms. Wie zijn opvolger wordt zal later bekendgemaakt worden. Hoewel hij niet meer op het podium te zien zal zijn, blijft Carl de komende periode achter de schermen van Night of the Proms actief. Eerder bekendgemaakte artiesten voor de 31e Night of the Proms zijn Joe Jackson, Basement Jaxx, Scala, Gavin DeGraw en het Puerto Ricaanse tenortalent Fernando Varela. Ook rasentertainer John Miles tekent opnieuw present. Het symfonische huisorkest Il Novecento staat dit jaar voor het eerst onder de leiding van de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche.

Belgen aangehouden na actie kerncentrale Gravelines

0
kerncentraleBelgen aangehouden na actie kerncentrale Gravelines vzw Climaxi, de beweging voor klimaat en sociale rechtvaardigheid, vertrok gisterenavond met hun klimaatfietstocht langsheen de Belgische kust. De fietsers nemen er ook een stukje Frankrijk en Nederland bij, waarbij ze vandaag een bezoek brachten aan de kerncentrale van Gravelines. Onderweg willen ze mensen bewust maken rond de klimaatproblematiek, aangezien er eind dit jaar een klimaattop doorgaat in Parijs. Dit is de laatste top waar een opvolger van het Kyoto-akkoord kan op tafel gelegd worden. 9 Belgen van deze klimaatfietstocht werden zonet door de politie aangehouden en afgevoerd naar het politiebureau na een actie aan de kerncentrale van Gravelines. Onder andere Filip de Bodt, medewerker en woordvoerder van vzw Climaxi, is momenteel nog op het bureau.

Volwassenen in 2016 betalen meer voor tandzorg ?

0
witte tandenVolwassenen in 2016 betalen meer voor tandzorg ? Kinderen gaan veel te weinig naar tandarts. Bijna zestig procent van de kleuters tussen 3 en 5 jaar gaat niet naar de tandarts. Kinderen en jongeren in de lagere en middelbare school scoren iets beter. Maar eens 18, gaat het tandartsbezoek er weer op achteruit. ‘Die laatste groep riskeert volgend jaar meer te betalen voor tandzorg’, waarschuwt Griet Rummens van de dienst Gezondheidspromotie van CM. Dat baby’s en peuters van 0 tot 2 jaar bijna nooit naar de tandarts gaan, hoeft niet te verbazen. De eerste tandjes verschijnen vaak pas na het eerste levensjaar. Maar veel ouders laten ook het melkgebit van hun kleuter niet jaarlijks controleren. Van de kinderen tussen 3 en 5 jaar nam 58 procent vorig jaar niet plaats in de tandartsstoel. ‘Nochtans is het belangrijk om ook de melktandjes goed te verzorgen’, weet Griet Rummens. ‘Minstens twee keer per dag de tanden poetsen is daarvoor een van de voorwaarden. Maar het is net zo belangrijk om twee keer per jaar naar de tandarts te gaan, zelfs op jonge leeftijd. Het verhoogt voor kleuters de kans om later een stevig en gezond definitief gebit te krijgen. Bovendien leert het kind ook wennen aan het tandartsbezoek en kan de tandarts tips geven aan de ouders.’ Bij kinderen en jongeren in de lagere en middelbare school scoort tandzorg beter. Maar nog altijd ging 30 procent van de lagere schoolkinderen in 2014 niet naar de tandarts, bij de middelbare scholieren was dat 32 procent. Nochtans wordt het halfjaarlijks preventief tandonderzoek tot 18 jaar volledig terugbetaald. ‘Net omdat een goede mondhygiëne van jongs af aan dure tandzorg later kan voorkomen. Het is daarom jammer dat zoveel kinderen en jongeren er geen gebruik van maken.’ Eens volwassen gaat het verder bergaf. Maar liefst 51 procent liet in 2014 niet naar zijn tanden kijken. ‘Hoe goed je je tanden ook poetst, ook als volwassene is het belangrijk om minstens een keer per jaar naar de tandarts te gaan. Met een regelmatig mondonderzoek en preventieve aanpak, zoals het wegnemen van tandsteen, kun je gaatjes en ingrijpende behandelingen meestal voorkomen.’ Bovendien riskeren volwassenen in 2016 meer te betalen voor tandzorg. Wie in 2015 niet langsging bij de tandarts, krijgt volgend jaar sommige prestaties minder goed terugbetaald. Een tand laten vullen bijvoorbeeld zal vanaf 1 januari 11,50 euro remgeld kosten. Ging je dit jaar niet naar de tandarts, dan zal je voor diezelfde behandeling 21,50 euro betalen (voorlopige bedragen). De maatregel geldt alleen voor volwassenen. Gewone tandzorg bij kinderen en jongeren blijft volledig terugbetaald. En voor mensen met de verhoogde tegemoetkoming zal het verschil een stuk kleiner zijn en gaat de maatregel pas in op 1 december 2016. Griet Rummens: ‘Met preventiecampagnes willen we mensen overtuigen van het belang om naar de tandarts te gaan. Op onze website vind je bijvoorbeeld tips en instructiefilmpjes voor een goede tandhygiëne en het eerste tandartsbezoek.’