Meer ambtenaren op de fiets

0
403

fietsersVlaamse overheid wil meer ambtenaren op de fiets

Vandaag legt één op vijf medewerkers van de Vlaamse overheid het woon-werktraject volledig of gedeeltelijk met de fiets af. Dat is niet voldoende voor een overheid die duurzaamheid hoog in het vaandel draagt. De Vlaamse overheid levert daarom de komende jaren extra inspanningen om meer ambtenaren op de fiets te krijgen. Meer en kwaliteitsvollere fietsenstallingen bij de kantoorgebouwen krijgen daarbij prioriteit. Dat leert Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) uit het antwoord op zijn parlementaire vraag aan minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA).

64 procent komt “duurzaam” naar het werk
Uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens opvroeg, blijkt dat 64 procent van de Vlaamse ambtenaren in 2015 een duurzaam vervoermiddel gebruikte voor (een deel van) de verplaatsing van thuis naar het werk en terug. 48 procent gebruikte hiervoor de trein, 25 procent de bus of tram van De Lijn. Eén vijfde van de ambtenaren fietst ook tijdens dat traject.

“Deze cijfers zijn hoopgevend voor de Vlaamse overheid, die milieuvriendelijk woon-werkverkeer nog meer wil stimuleren en versterken”, stelt Bert Maertens. “Maar de ambitie kan en moet groter, zeker wat de fiets betreft. De Vlaamse overheid moet met kwaliteitsvolle voorzieningen in haar administratieve centra nog een pak meer ambtenaren op de fiets krijgen. Essentieel daarbij is een kwaliteitsvolle fietsenstalling. Vandaag beschikt slechts één vierde van de kantoorgebouwen over overdekte fietsenstallingen. Dat is te weinig. Maar ook de kwaliteit van de aanwezige fietsenstallingen kan beter, zo blijkt uit een personeelsbevraging.”

Richtlijnen voor fietsfaciliteiten
Minister Homans maakt daarom de komende jaren werk van betere fietsvoorzieningen, in de bestaande gebouwen en bij nieuwbouwprojecten. Daartoe formuleerde ze concrete richtlijnen, die tot stand kwamen na de medewerkersbevraging en in overleg met onder meer de Fietsersbond. Een goeie fietsenstalling is vanzelfsprekend overdekt, droog en veilig. De aanrijroute naar de fietsenstalling sluit best direct aan op de straat en heeft geen te steile helling. Idealiter is er ook een miniwerkplaats met fietspompen en herstelmateriaal en zijn er lockers voor plooifietsen.

In 14 gebouwen van de Vlaamse overheid zijn er nu reeds in totaal 71 elektrische oplaadpunten voor brommers en fietsen. De minister wil dat er in alle Vlaamse overheidsgebouwen een minimum aantal oplaadpunten komt, op basis van het aantal medewerkers.

Nieuw VAC Brussel 100 procent fietsvriendelijk
Het nieuw Vlaams Administratief Centrum (VAC) in Brussel, het Herman Teirlinckgebouw, dat in de loop van 2017 in gebruik wordt genomen, wordt het eerste kantoorgebouw waar de richtlijnen voor betere fietsvoorzieningen volledig worden toegepast. In het gebouw zal er ruimte zijn voor 200 fietsen, komt er een fietsherstelzuil en laadpunten voor elektrische fietsen.

De minister wil ook de bestaande gebouwen stelselmatig aanpakken. Het Ellips-gebouw in Brussel bijt hierbij de spits af, gevolgd door de VAC in Antwerpen en Hasselt.