Herbestemming kerk Terjoden

kerkHerbestemming kerk Terjoden

De kerk van Terjoden wordt sinds enige tijd niet meer gebruikt voor religieuze activiteiten en kan worden herbestemd. De kerkfabriek lanceert een oproep aan alle bewoners om vóór vrijdag 1 april uitgewerkte ideeën in te dienen voor een nieuwe invulling van de kerk.

De Sint-Jozefkerk van Terjoden, eigendom van de kerkfabriek Terjoden, komt op dit moment niet meer in aanmerking voor religieuze activiteiten waardoor zij definitief aan de eredienst kan worden onttrokken. Gezien deze kerk geen beschermd gebouw is, komt ze sowieso in aanmerking voor herbestemming.

Concrete gegevens over de juridische context (erfpacht), ruimtelijke context (netto oppervlakte kerk),… vind je op de website www.aalst.be. De kerkfabriek doet een oproep aan alle geïnteresseerden waarbij gevraagd wordt een dossier samen te stellen waarin toelichting wordt gegeven over:
– Inhoudelijk plan waarin de visie over een mogelijke herbestemming zo concreet mogelijk wordt uitgetekend.
– Businessplan waarin financieel plan wordt voorgesteld.

De dossiers worden ingediend bij Marcel Brondeel, voorzitter van de kerkfabriek Terjoden marcelbrondeel@gmail.com tegen uiterlijk vrijdag 1 april 2016.
Voor meer info over het project kun je steeds terecht op het emailadres strategische.planning@aalst.be.