De Croo trekt ruim 9 miljoen euro uit voor Tsjaadmeerbekken

decroo

Alexander De Croo trekt ruim 9 miljoen euro uit voor noodhulp in het Tsjaadmeerbekken

Onder impuls van vicepremier en minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo heeft België besloten om ruim 9 miljoen euro aan humanitaire hulp uit te trekken voor het Tsjaadmeerbekken.

“Het Tsjaadmeerbekken heeft momenteel zwaar af te rekenen met zowel het geweld van Boko Haram als voedselonzekerheid. Meer dan 2,6 miljoen mensen zijn door de terreurgroep op de vlucht. Naar schatting 9 miljoen mensen hebben behoefte aan dringende humanitaire hulp. België volgt de crisis op de voet en hecht bijzonder belang aan deze regio, een van de prioritaire zones voor de Belgische humanitaire hulp”, verklaarde Alexander De Croo.

Door de verslechterende humanitaire situatie in het Tsjaadmeerbekken heeft België besloten voor de periode 2016-2017 9.151.332 euro aan specifieke hulp vrij te maken voor deze humanitaire organisaties:

• het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC)
• het Wereldvoedselprogramma (WFP)
• het VN-Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden (OCHA)
• de ngo Caritas

2.000.000 euro is bestemd voor de operatie van het ICRC in Nigeria en dient als noodhulp voor het land, meer bepaald voor de noordoostelijke conflictzone. Het project wil de slachtoffers van het conflict bijstaan en beschermen. ICRC wil daarnaast met de autoriteiten, het leger, de politie, het maatschappelijk middenveld en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten samenwerken om hen bewust te maken van het internationale humanitaire recht, zodat ze het op nationaal niveau zouden toepassen.

Daarnaast gaat 3.000.000 euro naar het WFP om de luchtoperaties (UNHAS) in Nigeria en Tsjaad te garanderen. Op die manier moeten begunstigden van de hulp vlot en veilig te bereiken zijn.

Daarnaast ontvangt het OCHA 2.050.000 euro om de beschikbare humanitaire voorzieningen beter te coördineren en de aanwezigheid in Niger en Tsjaad te versterken.

Ten slotte gaat 2.101.332 euro naar de ngo Caritas om de mogelijkheden van de kwetsbare bevolkingsgroepen in Niger te versterken. Het moet bovendien de negatieve impact van de droogte en de gedwongen verhuizingen door afpersingen van Boko Haram indijken. De directe begunstigden van het project in Diffa zijn vluchtelingen uit Nigeria, Nigerese teruggekeerden uit Nigeria, binnenlandse ontheemden en gastbevolkingen.

Ons land stort eveneens aanzienlijke financiële middelen in de flexibele fondsen van het OCHA (CERF) en het WFP (IRA). In juni 2016 gaf het CERF 13 miljoen VS-dollar vitale steun aan 250.000 mensen in het noordoosten van Nigeria. Voorts maakte het 10 miljoen VS-dollar vrij voor de crisis rond het Tsjaadmeer en de voedselonzekerheid in het land. In 2016 keurde het IRA een bedrag van 1.682.243 VS-dollar goed als hulp aan Nigeria. Bijgevolg leverde België ook onrechtstreeks bijkomende hulp.