Haaltert – sp.a en nv-a hopen dat oppositiepartijen tot inkeer komen

Haaltert gemeenteraad 07 03 2013HAALTERT VERDIENT BETER – sp.a en nv-a hopen dat oppositiepartijen tot inkeer komen

Op 3 januari 2017 werd een gemeenteraad gehouden omdat de oppositiepartijen CL-VLD, CD&V en de twee schepenen van Open & Liberaal niet kwamen opdagen op de eerder vastgelegde gemeenteraad van 19 december 2016. Opnieuw werden echter alle punten afgekeurd door CL-VLD, CD&V en twee schepenen van Open&Liberaal, met uitzondering van één punt omtrent financieel beheer en controle dat zonder motivatie werd verdaagd.

Als sp.a en nv-a hopen we dat de oppositiepartijen CL-VLD, CD&V en twee schepenen van Open & Liberaal toch nog tot inkeer zullen komen en van hun mandaat in de gemeenteraad niet langer enkel een treurig schouwspel maken.

Wij roepen alle gemeenteraadsleden op om eindelijk hun politieke verantwoordelijkheid terug op te nemen en van de gemeenteraad terug een democratisch werkend bestuursorgaan te maken. Want dat is wat Haaltert en al haar inwoners werkelijk verdienen.

Concreet gaat het om de volgende maatregelen en investeringen die op de gemeenteraad opnieuw geblokkeerd zijn:
• gemeentelijke opcentiemen op onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017 voor een geraamd bedrag van 3.364.780 euro aan gemeentelijke ontvangsten
• premies voor energiebesparende maatregelen: plaatsen van een condensatieketel, vloer- of kelderisolatie, spouwmuurisolatie, hoogrendementsglas, dakisolatie
• gemeentelijke subsidies voor verenigingen
• toelage voor vzw “Onder de Kerstboom” voor een bedrag van 12,50 euro per deelnemer
• samenwerkingsovereenkomst met vzw Sociale Werkplaats De Loods om zwerfvuil aan te pakken
• uitbreiding van de muziekacademie met een polyvalente zaal
• tussenkomsten inzake afkoppelingen in het kader van riolerings- en wegeniswerken in Hogendries, Vijverstraat en Kerkbosweg te Heldergem
• veiligere fietspaden op de Ninoofsesteenweg te Denderhoutem
• verwarming van het Sint Martinusheem zodat de verenigingen hun activiteiten tijdens de winterperiode niet in de kou moeten doorbrengen. Boven de zaal is het bovendien de bedoeling om een noodwoning te voorzien
• heraanleg van de parkings in Denderhoutem, samen met het rolstoeltoegankelijk maken van de pastorij die we als bibliotheek willen laten fungeren
• een financiële bijdrage voor het project “Partnergeweld” van het CAW
• een overeenkomst met het Vlaams Energiebedrijf voor de levering van elektriciteit en aardgas voor de gemeente, het OCMW, de politiezone en de kerkfabrieken
• goedkeuring van het bestek voor onderhoudswerken aan het riolerings- en wegenpatrimonium in 2017
• grondafstanden voor voetpaden bij verkavelingen, waardoor geen verkavelingsattesten kunnen worden afgeleverd
• grondafstanden voor wegenwerken in de Kattestraat en zijweg Nieuwstraat
• toelage van 1.500 euro voor de speelpleinwerking in Heldergem
• verhoogde toelage voor afkoppelingen
• indexering van energiepremies
• gratis gebruik van materiaal en infrastructuur voor Haaltertse verenigingen
• onteigening in Hooglareweg voor extra parkeerplaatsen
• goedkeuring voor verleggen van voetwegen
• asfaltering in Kerkbosweg en Berenhoek
• wegvallen van werkingssubsidies door het niet goedkeuren van de jaarrekening 2015
• een renteloze energielening voor iedereen die energiebesparende maatregelen wil uitvoeren