...

Franstalige brieven verspreid in Halle door fout drukker

Franstalige brieven verspreid in Halle door fout drukker - wegenwerkenFranstalige brieven verspreid in Halle door fout drukker

Door een fout van de drukker zijn op 9 januari Franstalige brieven bezorgd
bij inwoners van de Vlaamse gemeente Halle. De brieven in het Frans waren
bedoeld voor bewoners van Tubize die ook hinder zullen ondervinden door de
werken die Wegen en Verkeer op 23 januari zal aanvatten langs de
Bergensesesteenweg (N6) in Halle. Wegen en Verkeer, een agentschap van de
Vlaamse overheid, zit verveeld met de situatie en zal zich een van de komende
dagen met een nieuwe brief excuseren bij de omwonenden van Halle.

Voor meer informatie over het project: www.wegenenverkeer.be/halle

Voorbereidende werken Eandis

De vernieuwing van de Bergensesteenweg door Wegen en Verkeer volgt op de
werkzaamheden van watermaatschappij Vivaqua en nutsmaatschappij Eandis.
Vivaqua voerde in de zomer van 2016 al werken uit aan de waterleidingen,
terwijl Eandis van oktober 2016 tot maart 2017 gasleidingen vervangt in de
Bergensesteenweg. Daarnaast brengt Eandis ook de laagspanning ondergronds.

Veilige fietspaden

Op dit moment zijn de fietspaden in de Bergensesteenweg smal, gelijkgronds,
gemarkeerd en aangeduid op de rijweg. Om fietsers beter te beschermen op deze
drukke verbindingsweg tussen Halle en Tubeke worden aan de beide zijden van
de steenweg verhoogde fietspaden in asfalt aangelegd naast de rijweg. Dit
gebeurt door over de hele lengte van het project het asfalt in te zagen, de
bestaande fietspaden op te breken en nieuwe fietspaden aan te leggen.