...

Wil AHA een oorlogstribunaal installeren in Haaltert

haaltert-luchtafweerNadat VLD-CL de burgerbeweging vernoemde in hun nieuwjaarsbrief willen ze VLD-CL en in het bijzonder Willy Michiels van antwoord dienen en uitnodigen om met AHA, voor pers en publiek, in debat te gaan over de puinhoop van de onbestuurbaarheid. Laat ons zeggen een soort oorlogstribunaal waar iedereen zijn mening kan ventileren.

ANTWOORD VAN AHA AAN VLD‑CL EN WILLY MICHIELS

WAAR STAAT AHA AL JAREN VOOR? In al haar communicatie heeft AHA steeds een oproep gedaan naar iedere inwoner van Haaltert die dat wenste om zich bij AHA aan te sluiten of om kritische vragen te stellen. AHA wil de burger bij de politiek betrekken en niemand uitsluiten. AHA doet niet aan partijpolitiek. De meeste leden van AHA bezitten niet eens een partijkaart en aan nieuwe leden vragen we niet wat hun politieke voorkeur is. Op TV-Oost: “Na Oostende is ook Antwerpen gestart met een burgerbeweging. AHA geeft het voorbeeld van burgers die inspraak willen en opkomen voor een degelijk bestuur van hun gemeente en besteding van hun belastinggelden.” Wij stellen vast dat de huidige generatie politici hierop zeer krampachtig reageert.

Na maanden van stilzwijgen, afwezigheid en alles wegstemmen op de gemeenteraad vond VLD-­ CL het nodig om wild om zich heen te schoppen, te roepen en te verwijten. AHA moet het hierbij zwaar ontgelden. Blijkbaar doet de waarheid pijn.

Wij verwelkomen de reactie van VLD-CL. AHA staat open voor een gesprek met VLD-­‐‑CL, maar ook met alle andere partijen, verenigingen en burgers met als doel een gemeente waar het voor iedereen goed is om te leven, te wonen en te werken. AHA stelt dat er sinds juli 2016 op een heel negatieve manier politiek werd bedreven waarvan de burgers van Haaltert het slachtoffer werden. Op de gemeenteraad werd niets meer goedgekeurd: geen verwarming in het Sint-­‐‑ Martinusheem, geen subsidies voor alle verenigingen, geen veilig fietspad, niet-­‐‑goedkeuring van de jaarrekening en nog zoveel meer. Deze zaken hebben niets te maken met partijpolitiek. Zij belangen rechtstreeks de inwoners van Haaltert aan en toch worden ze weggestemd door VLD-­‐‑CL. Dit is de objectieve vaststelling van AHA.

FLAGRANTE ONWAARHEDEN IN DE VLD-­‐‑CL FOLDER AHA gaat op haar website meer detail in op de aangereikte argumenten van VLD-­‐‑ CL, maar wil hier toch op de open vraag die ons gesteld wordt “Waarom reageert AHA niet als…?“ het volgende zeggen : – AHA vindt de enquête van Het Nieuwsblad weinig zeggend. De enquête is gebaseerd op de individuele waarneming van reporters en niet op een algemene bevraging onder de bevolking. Wij stellen dan ook voor om een tevredenheidsenquête te houden onder de gebruikers van de diensten van de gemeente Haaltert.

– Niemand betaalt graag belastingen, maar AHA vindt dat, na analyse van de financiële toestand, er inderdaad een verhoging van de belastingen nodig was om de achterstand in wegeniswerken aan te pakken. Berijdbare wegen en verkeersveiligheid zijn belangrijker dan een zogezegde goede score in een enquête. Vergeten we ook de uitbreiding van de Academie Muziek, Woord en Dans in Denderhoutem niet. Ook andere infrastructuurwerken en de uitbouw van bepaalde diensten moesten dringend worden aangepakt. Deze investeringen waren nodig om de verwaarlozing door het vorige VLD-­‐‑CL-­‐‑ bestuur in te halen.

AHA gaat op haar website meer in detail in op de onjuiste argumentatie van W. Michiels. Willy Michiels liegt trouwens met zijn cijfers: er staat € 8 miljoen op de rekening en geen € 9 miljoen en dat is na de ontvangst van een lening van € 6,5 miljoen, in de maand november 2016. Deze € 6,5 miljoen dienen om infrastructuurwerken te betalen en niet, zoals onder het vroegere VLD-­‐‑CL-­‐‑ bestuur, om te spenderen aan werkingskosten. Als er al een overschot zou zijn dan wil Willy Michiels dat besteden aan de waan van de onbestuurbaarheid. De gemeente Haaltert moet, zoals vele andere gemeenten, op de centen letten, maar de blauwe excellentie ontkent het licht van de zon in zijn nieuwjaarsbrief.

– AHA vindt inderdaad dat de aanleg van een betonweg zonder vergunning een fout is van het huidige bestuur, maar ziet ook dat alle inwoners van Heldergem hiervoor zeer dankbaar zijn omdat het hen toeliet tijdens de werken Heldergem te bereiken. Wat AHA wel onnoemelijk stoort is dat W. Michiels, als leider van de oppositie, alle gekende en voor de inwoners belangrijke zaken sinds maanden wegstemt maar wel een uitzondering maakt voor een persoonlijke interventie op de gemeenteraad. Deze betonweg werd immers aangelegd dwars door zijn privéproject Engelsmolen. Zoals zo vaak lopen zaken van openbaar bestuur en privé bij Willy Michiels door elkaar.

– Het meerjarenplan is een zegen voor de bevolking. Wij zijn het ermee eens dat 250 punten niet realiseerbaar zijn in één legislatuur. Het meerjarenplan is een realisatie na de bevraging van de bevolking in een beleidscafé en bewijst dat de bevolking de ambitie had om komaf te maken met de jarenlange verwaarlozing door VLD-­‐‑CL. Wij stellen vast dat de bevolking VLD-­‐‑CL in 2012 de grootste pandoering uit zijn geschiedenis heeft gegeven. Bescheidenheid moet nog worden bijgeschreven in het blauwe woordenboek. – VLD-­‐‑CL heeft veel lef om te spreken van een constructieve oppositie. Vanaf dag één startte de oppositie met het zoeken naar procedurefouten om reeds dan het bestuur te blokkeren en stokken in de wielen te steken. – Op het gelul over het waarom van een tweede onbestuurbaarheid gaan we zelfs niet in en evenmin op de helderziendheid in de voorspellingen voor 2017. Heeft Gina Verbestel soms haar waarzegster even uitgeleend?

– Het siert Willy Michiels dat hij de Pastorij van Kerksken en het Sint-Martinusheem citeert. Hij vergeet wel zijn projecten rond Korlick, het kaatsplein en het voormalige klooster te vermelden en hoe het Sint-­‐‑ Martinusheem daarbij in de weg ligt. Wij stellen een rubriek in “Klare Wijn” voor.

– Voor de eerste maal in 30 jaar hebben we een fair subsidiesysteem in Haaltert. Onder VLD-­‐‑CL ging, zonder enige motivatie, rapportering of controle meer dan 50% van alle subsidies naar “haar” vijf blauwe feestcomités. De overige 60 verenigingen moesten het met de overschot doen, terwijl de vriendjeskliek niet wist wat aanvangen met de gelden en sommigen een feesttent kochten die ze dan opnieuw aan de gemeente konden verhuren. – Alle gebruikers van openbare diensten en goederen worden geresponsabiliseerd en moeten een kleine vergoeding betalen. Er is controle op gebruik van belastinggeld en misbruiken worden tegengegaan. De tijd van ongebreidelde privébediening is voorbij en de tijd van politiek uit de vorige eeuw is ook voorbij. Tijd om wakker te worden VLD-­‐‑CL en naar de toekomst te kijken in plaats van krampachtig het verleden te omarmen.

UITNODIGING

Beste VLD-CL en alle andere partijen, Wij dagen jullie graag uit om met AHA, voor pers en publiek, in debat te gaan over de puinhoop van de onbestuurbaarheid, over de tekortkomingen van het huidig bestuur en hoe jullie dit willen herstellen, over de nodige investeringen die dringend moeten worden gebeuren en hoe jullie die gaan financieren, over het functioneren van gemeentepersoneel, over een eerlijke verdeling van subsidies aan verenigingen en nog over veel meer dan dit. AHA draait de vraag om: hoe kunnen we de politiek opnieuw bij de burger betrekken?

Met onze beste wensen voor 2017 en ook al voor 2018,

Voor AHA – Ander Haaltert Anders
Chris D’Hondt
Verantwoordelijke uitgever: Chris D’Hondt, Holbeekweg 13, 9450 Haaltert.