Administratieve overlast wurgt thuisverplegers

dokterVlaamse Vereniging Zelfstandige Verpleegkundigen: Administratieve overlast wurgt thuisverplegers

Nieuwe wet vanaf 1 juli 2015 zadelt thuisverpleegkundigen op met extra kosten en papierwerk

Vanaf 1 juli 2015 moeten thuisverpleegkundigen elke patiënt maandelijks een bewijsstuk overhandigen dat onder andere de kosten, de aard van de verstrekking en de gegevens van de verpleegkundige vermeldt. Daarnaast moet de thuisverpleegkundige elk bezoek aan een patiënt via diens identiteitskaart registreren. De extra kosten die deze verplichtingen met zich brengen – zoals aanpassing software, briefwisseling, aankoop hardware – zijn ten laste van de thuisverpleegkundige. De Vlaamse Beroepsvereniging van Zelfstandige Verpleegkundigen (VBZV) is niet te spreken over de nieuwe maatregelen. “Deze bijkomende administratieve verplichtingen wurgen de thuisverpleging. In tijden waar men dweept met administratieve vereenvoudiging, gaat men nu extra rompslomp creëren”, zegt VBZV. De Beroepsvereniging stelt voor om het bewijsstuk door de mutualiteiten te laten afleveren.

VBZV benadrukt niet tegen controle of transparantie te zijn. Ook het feit dat patiënten via dit bewijsstuk gesensibiliseerd worden over de kostprijs van thuisverpleging, vindt VBZV een goede zaak. In de sector wordt namelijk vooral gewerkt via het derdebetalerssysteem, waardoor patiënten niet weten wat zorg kost. Maar om daartoe de thuisverpleegkundige op te zadelen met een extra administratieve last en kost, vindt VBZV niet correct en onaanvaardbaar.