Helga Stevens (N-VA): “De Gucht had een punt”

Gratuit verkondigen dat er “te veel gehandicapten zijn in België” – zoals Karel De Gucht onlangs in Humo deed – is lomp en cru, maar in de grond heeft hij wel een punt. Dat zegt gemeenschapssenator Helga Stevens (N-VA) . Uit cijfers van de FOD Sociale Zekerheid blijkt immers dat er maar liefst 50 procent meer personen met een handicap zijn in Wallonië dan in Vlaanderen. “De uitspraken van De Gucht waren lomp verwoord, maar daarom niet volledig onwaar. Dat men in Wallonië de weg naar de Sociale Zekerheid veel gemakkelijker vindt dan elders, is gewoon een objectief feit. En daar moeten we ons vragen bij durven stellen, willen we ons systeem ook voor de toekomst vrijwaren”, aldus Stevens.

Volgens cijfers van het Riziv zijn er in Vlaanderen 76.129 personen met een handicap (wat neerkomt op 2,04% van de bevolking), in Brussel zijn dat er 15.403 (2,36%), in Wallonië maar liefst 66.769 en dus 3,22% van de bevolking. Een andere verklaring dan dat geneesheren in het zuiden van het land blijkbaar soepeler zijn in het toekennen van een invaliditeitsstatus, is er niet. En dat valt te betreuren. “Het is misschien geen toeval dat dit landsdeel liever belastingen heft dan besparingen doet”, stelt Stevens. “Maar gezien de krapte van de middelen hebben personen met een handicap er alle belang bij dat er geen misbruik wordt gemaakt van het systeem zodat degenen die echt behoeftig zijn, de middelen krijgen die ze nodig hebben. Nu en in de toekomst!”

Jaaroverzicht 2010
http://www.handicap.fgov.be/docs/overzicht_cijfers_2010_nl.pdf

Helga Stevens
Gemeenschapssenator N-VA

LAAT EEN REACTIE ACHTER