Ik wil mijn opleiding in het Nederlands

De Vlaamse Beweging heeft een lange weg afgelegd om te bekomen dat Vlamingen in hun eigen taal onderwijs kunnen genieten. Denken we hierbij aan de moeizame vernederlandsing van de Rijksuniversiteit Gent in 1930 of de strijd rond Leuven Vlaams in 1968. Generaties Vlamingen voor ons hebben zich hiervoor ingezet!

We stellen echter vast dat ten gevolge van het Bolognadecreet een groeiend aantal professoren ervoor kiest het onderwijs in het Engels te laten gebeuren. Uiteraard onder voorwaarden. Het structuurdecreet van 4 april 2003 beperkt het gebruik van een andere taal dan het Nederlands in de Bachelor opleiding tot 10% van de omvang van het opleidingsprogramma.

Een opleiding in het Engels zal altijd een kwaliteitsverlies met zich meebrengen daar studenten en docenten de taal meestal onvoldoende beheersen. Wetenschappelijk onderzoek heeft al meermaals aangewezen dat studenten die Engelstalige colleges volgen een beduidend lager niveau halen dan wanneer dit in hun Nederlandse moedertaal zou gebeuren.

De NSV! meent dat professoren die systematisch gebruik maken van een andere taal hierop aangewezen moeten worden. NSV! roept dan ook alle studenten op melding te maken van professoren die een loopje nemen met de decretale wetgeving zodat deze kunnen gewezen worden op de kwalijke gevolgen van het gebruik van het Engels als onderwijstaal. Dit kan u doen door onze webstek www.nsv.be te bezoeken en het invulformulier 'Meldpunt: Ook ik wil mijn opleiding in het Nederlands!' in te vullen. Aldus Gert Gillis – Senior Seniorum NSV!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here