Gent ondertekent samenwerkingsverband met Tallinn

De Stad Gent en de Stad Tallinn zijn zustersteden sinds 1982. In de beginjaren was deze zusterstadrelatie in de eerste plaats een protocollaire relatie, maar geleidelijk aan heeft de samenwerking meer vorm gekregen via concrete projecten. De Stad Gent en zusterstad Tallinn (Estland) hebben op vrijdag 16 april een Memorandum of Understanding ondertekend. Vandaag werken beide steden samen op het vlak van cultuur en groenbeheer. In de toekomst willen Gent en Tallinn ook samenwerken rond e-government en armoedebestrijding. Gent wil ook een bijdrage leveren aan 'Tallinn culturele hoofdstad van Europa 2011'.

Zo groeide er de voorbije jaren een vlotte samenwerking tussen het Gentse Museum voor Schone Kunsten (MSK) en het KUMU (Art Museum of Estonia) in Tallinn. Het Filmfestival van Vlaanderen organiseert eind dit jaar een filmconcert tijdens de uitreiking van de European Film Awards in Tallinn. Er wordt ook druk gezocht naar samenwerkingsmogelijkheden in het kader van Tallinn 2011, want volgend jaar is onze zusterstad culturele hoofdstad van Europa. Vorig jaar nam de Gentse Groendienst met een Gents bloemenperk deel aan het eerste Tallinn Flower Festival en vandaag is Tallinn te gast op onze Gentse Floraliën. Deze projecten en contacten hebben geleid tot de wens om de samenwerking tussen beide steden te officialiseren en nog verder te versterken. Gent en Tallinn kunnen immers op nog veel meer vlakken van elkaar leren en elkaar ondersteunen.

Beide steden hebben interesse voor kennisuitwisseling in verband met de problematiek van daklozen en armoedebestrijding. Tallinn heeft ook bijzondere interesse voor de aanpak van de wijkgezondheidscentra in Gent. De samenwerking op het vlak van cultuur loopt al heel goed en zal worden verder gezet en versterkt. Tallinn is een van de gasten van Gent tijdens de Floraliën 2010. Samenwerking tijdens de volgende edities van het Tallinn Flower Festival wordt onderzocht. In Gent wordt er een Lichtfestival gepland, Tallinn heeft al een lichtfestival. Ook op dat vlak kan nauwere samenwerking worden onderzocht. Zowel Gent als Tallinn zijn bereid om te onderzoeken hoe ze hun zusterstadrelatie bij hun burgers kunnen promoten, bijvoorbeeld via de stedelijke websites, de promotie van de zusterstad als een interessante toeristische bestemming en zo meer. Beide steden zullen samenwerking op Europees niveau overwegen telkens als er interessante projectoproepen worden gelanceerd.

Guido Van Peeterssen

LAAT EEN REACTIE ACHTER