Aankoop van UCO site biedt de Stad Gent tal van kansen

Het Gentse Stadsontwikkelingsbedrijf AG SOB koopt de UCO terreinen aan de Maïsstraat, op woensdag 31 maart werd een koopovereenkomst afgesloten. Gent heeft heel wat plannen, zoals een cluster sociale economie (opgenomen in het Masterplan Sociale Economie Gent 2012), een nieuwe stek voor het Opleidings- en Tewerkstellingscentrum (OCMW), drie hectare toegankelijk groen voor de buurt, de centralisatie van opslagruimte voor de Stad Gent zelf, een comfortabel fietspad, de herwaardering van de Lieve met een brede groenstrook en een nieuwe locatie voor het containerpark van IVAGO aan de Gasmeterlaan.

De site heeft een oppervlakte van 11 hectare, waarvan de helft bebouwd is. De site bestaat uit een enorm gebouwencomplex, zo groot als zes voetbalvelden en een waterzuiveringsinstallatie. Het huidige gebouwencomplex zal verder architecturaal en bouwkundig onderzocht worden op haar reconversiemogelijkheden en bruikbaarheid als toekomstig bedrijvencentrum. De Dienst Stedenbouw van de Stad Gent heeft een ruimtelijke visie voor de site uitgewerkt en een aantal pistes voor een nieuwe ontsluiting bekeken. Dit is noodzakelijk om de leefbaarheid van de nabijgelegen woonbuurt te verzekeren. De bedoeling is dat het verkeer van de site niet langs de Maïsstraat moet rijden, maar rechtstreeks aansluit op de Nieuwe Vaart.

Gent krijgt voor deze aankoop steun uit het budget voor het Grootstedenbeleid. De federale overheid sloot daarbij stads- en huisvestingscontracten af met 17 steden en gemeenten. Gent gebruikt het geld uit het Grootstedenbeleid onder meer voor een aantal projecten zoals de omgevingsaanleg Voorhavensite, de aanleg van 5 parken (FNO-site in de Bloemekenswijk, parkzone Trefil Arbed Noord, groene buffer op Trefil Arbed Zuid, stadspark Groene Vallei en heraanleg van het Keizerspark), een socio-cultureel centrum Muide-Meulestede, het JOC Rabot en het Welzijnsbureau en Buurtcentrum Dampoort.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here