Tax-on-web-korting

Een groot aantal personen kan zijn inkomsten en personenbelasting aangeven in België via het internet: loon- en weddetrekkenden, gepensioneerden, werklozen, studenten, beoefenaars van vrije beroepen, handelaars, ambachtslui, bedrijfsleiders, … Dit jaar kunnen ook belastingplichtigen die overeenkomstig de forfaitaire grondslag van aanslag belast worden, hun aangifte indienen via Internet.

Tax-on-web is een veilige, gebruiksvriendelijke en efficiënte mogelijkheid om uw aangifte in te dienen via het internet. Om deze dienst aan te moedigen bij de bevolking willen de VLD-senatoren Dedecker en Anseeuw een belastingkorting toe staan van 20 euro aan belastingplichtigen die hun aangifte via deze overheidssite Tax-on-web afhandelen.

De modernisering van de fiscale administratie kan maar lukken als ook de burger zich massaal inschakelt. Met de korting moedigen we hem alvast aan gebruik te maken van de nieuwe mogelijkheden. Op die manier kan de verwerking van, de aangiften vlotter gebeuren en kunnen we het personeel op de administratie dat vrijkomt inzetten om de dienstverlening te verbeteren. Aldus Somers. tax-on-web

LAAT EEN REACTIE ACHTER