Mobiele werknemer productiever en loyaler naar werkgever

Man werkt liever aan apart bureau, vrouw geeft regelmatig voorkeur aan keukentafel. Hoofddorp, 4 februari 2010 — De Nederlandse werknemer is productiever als hij thuis werkt, zo blijkt uit onderzoek van Peil.nl, het onderzoeksbureau van Maurice de Hond. Bovendien is hij loyaler naar de werkgever indien hij de mogelijkheid krijgt thuis te werken. Het onderzoek* onder ruim 700 thuiswerkers werd uitgevoerd in opdracht van Startready, Interoute en Plantronics. Deze bedrijven werken samen onder de naam Trojka om thuiswerken gemakkelijker en voordeliger te maken voor zowel werknemer als werkgever.

In het onderzoek van Peil werkt eenderde van de ondervraagden wel eens thuis voor zijn werkgever. Het thuiswerken blijkt een positieve invloed te hebben op de loyaliteit richting de werkgever. Maar liefst 75 procent van de thuiswerkers zegt loyaler te worden wanneer ze thuis mogen werken.

Langere werkdagen en toename productiviteit
Thuiswerkers werken gemiddeld meer dan een dag per week thuis (25% van de totale werkweek). 39 procent van de thuiswerkers geeft aan op een thuiswerkdag van acht uur meer dan 1 uur langer te werken en 17 procent werkt tussen de 0 en 60 minuten langer. Thuiswerkers maken niet alleen langere dagen, ze zijn ook nog eens productiever. Maar liefst driekwart geeft aan per tijdseenheid meer arbeid te verrichten. Deze productiviteitsverbetering zit hem vooral in het feit dat er thuis ongestoord gewerkt kan worden (52%) en dat medewerkers zich thuis beter kunnen concentreren (39%) dan op kantoor. 7 procent zegt thuis minder hard te kunnen werken, omdat ze door privézaken worden afgeleid. Volgens Kristie van den Broek, marketing manager Benelux bij Plantronics is dat niet verwonderlijk: 'Kantoren worden immers niet gebouwd voor denkwerk.' Uit onderzoek van N.E.T. Research blijkt bijvoorbeeld dat als drie personen een kantoor delen en een van hen telefoneert, de productiviteit van de andere twee personen daalt met 37 procent.

Werkzaamheden
Een ruime meerderheid van de ondervraagden voert thuis het liefst klussen uit die concentratie vereisen. Daarnaast geeft 10 procent aan thuis overige werkzaamheden uit te voeren, zoals zaken die buiten de werktijd geregeld moeten worden; deadlines die moeten worden gehaald, leeswerk, het voorbereiden voor de volgende dag of werkzaamheden die speciale apparatuur vereisen die op kantoor niet beschikbaar is.

Materialen
Om het thuiswerken gemakkelijker te maken, gebruiken de thuiswerkers uiteenlopende materialen. Laptops, notebooks of netbooks worden veruit het meest gebruikt (84%). Maar middelen die het nieuwe werken faciliteren en mobiel werken ongeacht tijd en plaats mogelijk maken, zoals een headset, UC-platform en videoconferencing zijn nog geen gemeengoed. Respectievelijk 8, 2 en 5 procent van de thuiswerkers maakt hier gebruik van.

De plek waar thuis gewerkt wordt verschilt per sekse. Mannen hebben de voorkeur voor een apart bureau terwijl vrouwen regelmatig de keukentafel bombarderen tot werkdomein (31%).

Van den Broek: 'Thuiswerken heeft niet alleen voordelen voor de werknemer die niet in de file hoeft te staan en in zijn eigen omgeving kan werken maar ook voor de werkgever die kan rekenen op een productievere en gemotiveerde werknemer. Voor de toekomst verwacht ik een stijgende lijn in het aantal mobiele werkers.' Dit vermoeden wordt bevestigd door onderzoek van TNS NIPO in opdracht van Microsoft Nederland waarin naar voren komt dat een kwart van de Nederlanders graag (meer) wil thuiswerken.

Van den Broek merkt wel op dat voor een positief verloop van deze tendens een goede thuiswerkomgeving, richtlijnen en apparatuur essentieel zijn.

* De enquête werd uitgevoerd onder 2.589 mensen, waaronder 737 thuiswerkers, door Peil.nl, het onderzoeksbureau van Maurice de Hond, in opdracht van StartReady, Interoute en Plantronics.

LAAT EEN REACTIE ACHTER