Oost-Vlaanderen geeft subsidies voor inrichten van duurzame bedrijventerreinen

De Provincie Oost-Vlaanderen geeft subsidies aan kmo's of verenigingen die samen streven naar een duurzaam bedrijventerrein. Dit jaar werden 16 projecten ingediend. Daaruit koos de Provincie 10 projecten die elk in aanmerking komen voor een subsidie van 15 000 euro. Gedeputeerde Marc De Buck , bevoegd voor economie: "Een duurzaam bedrijventerrein is een terrein, waar via samenwerking tussen bedrijven onderling en met overheden, veranderingen in bedrijfsprocessen en in de inrichting van het terrein gerealiseerd worden. Deze veranderingen zijn gericht op het verbeteren van het (bedrijfs)economisch resultaat, de vermindering van de milieubelasting en een efficiënter ruimtegebruik".

Concrete acties hebben onder meer betrekking op collectieve afvalinzameling, rationeel energieverbruik en groene energie, mobiliteit, groenbeheer, samenwerking rond veiligheid, verbeterde bewegwijzering en zo meer. Het volledige subsidiereglement is te vinden op www.oost-vlaanderen.be (economie en landbouw > huis van de economie > subsidies en reglementen).

Projecten

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here