Arteveldehogeschool verkleint kloof tussen secundair en hoger onderwijs

De Arteveldehogeschool stelt vast dat kersverse studenten vaak onvoldoende voorbereid zijn op competentiegericht hoger onderwijs. Ze missen een aantal algemene instapcompetenties zoals taal-, studie-, keuze- en reflectievaardig-heden. Vaak zijn secundaire scholen en hun leerlingen zich onvoldoende bewust van deze algemene competenties. Daardoor dalen de kansen op succes. En dat is natuurlijk een verspilling van talent. Via dialoog en samenwerking met het secundair onderwijs wil de Arteveldehogeschool de overgang naar het hoger onderwijs vlotter laten verlopen. Secundaire scholen worden uitgenodigd toe te treden tot het gloednieuwe Leernetwerk Arteveldehogeschool – Secundair onderwijs. Via dit leernetwerk wil de hogeschool de beoogde competenties, werkvormen en evaluatievormen in secundair en hoger onderwijs beter op elkaar afstemmen, zodat leerlingen beter voorbereid het hoger onderwijs instappen en meer slaagkansen hebben.

Scholen die toetreden tot dit leernetwerk kunnen een beroep doen op een uitgebreid aanbod aan diensten van de Arteveldehogeschool. Er zijn infosessies voor ouders en leerlingen over studeren en leven in het hoger onderwijs; workshops voor leerkrachten en studiekeuzebegeleiders om de studiekeuze van hun leerlingen nog beter te kunnen begeleiden; medewerking aan pedagogische studiedagen over studiekeuzebegeleiding en het versterken van instapcompetenties voor hoger onderwijs; online oriëntatie-instrumenten voor leerlingen rond instapcompetenties; studiedagen voor directie, leerkrachten en begeleiders rond kansrijk studeren; en informatie over de studieresultaten van oud-leerlingen. Door secundaire scholen jaarlijks een overzicht te bieden van de studieresultaten van hun oud-leerlingen, krijgen de scholen ook een goed zicht op eventuele knelpunten. Link: www.arteveldehogeschool.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here