Meer allochtonen bij de KMO's dan bij de overheid

UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers weerlegt de bewering van Jozef De Witte, directeur van het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding als zouden werkgevers geen enkele verantwoordelijkheid nemen bij het aanwerven van allochtonen. "Er werken verhoudingsgewijs veel meer allochtonen in KMO's dan bij de overheid", benadrukt de ondernemersorganisaties. UNIZO is bereid met het Centrum samen te werken voor het afsluiten van een pact. Karel Van Eetvelt, gedelegeerd bestuurder van UNIZO nam daarover vandaag al contact op met de directeur van het Centrum.

De KMO – organisatie wil evenwel in geen geval een verplichting voor het aanwerven van allochtonen , laat staan quota. Volgens UNIZO is dat discriminatie van allochtonen. UNIZO wil een pact afsluiten met het Centrum waarin iedereen zijn verantwoordelijkheid opneemt, de werkgevers, maar ook de overheid, de ouders, de allochtonenverenigingen, het onderwijs, de gemeentebesturen, de VDAB, de RVA enz..

Lees meer op http://www.unizo.be/viewobj.jsp?id=110970

LAAT EEN REACTIE ACHTER