Aan Hunne Majesteiten de Koning en Koningin

ronseGeen streep door Ronse: Brief aan het koningshuis. Aan Hunne Majesteiten de Koning en Koningin…

Op vrijdag 5 december aanstaande brengt U een bezoek aan Ronse. Onze stad mocht U reeds in 2007 ontvangen, toen nog als prinselijk paar, en dat is een hele eer. Uw bezoek is een terechte keuze: Ronse is aan een opmars bezig. Op relatief korte tijd werden in onze stad heel wat positieve projecten gestart die het imago van Ronse naar de buitenwereld toe positiever maakten. Veel daarvan hebben we te danken aan het huidige stadsbestuur, dat met de komst van burgemeester Luc Dupont en zijn coalitie een frisse wind door Ronse deed waaien, én met succes.
Maar 2014 werd anders.

Ronse kent een tumultueuze geschiedenis als het over de N60 gaat. Een deel van deze weg ontbreekt in onze stad en reeds meer dan 40 jaar zoekt men naar een geschikt tracé. Deze zoektocht verliep in het verleden niet rimpelloos: alle suggesties werden in de loop van de jaren verworpen om allerlei redenen (natuur, kostenplaatje …). De laatste belangrijke poging werd ondernomen in 1999. De Vlaamse Regering voerde toen een Gewestplanswijziging uit om het tracé een alternatieve kans te bieden, maar het Ronsese stadsbestuur keurde dit unaniem af. Vanaf dan heerst er complete stilte.

Tot nu.

In januari van dit jaar kregen heel wat gezinnen een brief toegestuurd van de Vlaamse Regering (Agentschap Wegen en Verkeer). Daarin wordt kort uitgelegd dat ze zich in de reservatiezone van de N60 bevinden, vastgelegd in het Gewestplan van 1977, en dat ze mogelijk kunnen worden onteigend.
De Vlaamse Regering heeft na zes jaar studie een N60- tracé klaar en wil daar nu werk van maken. Alleen, dit nieuws komt voor veel gezinnen als een donderslag bij heldere hemel. Het is inderdaad zo dat wie in de zone van het Gewestplan woont, risico loopt dat hij met de N60-plannen wordt geconfronteerd. De reservatiestrook werd echter uitgebreid: men wil een uitzonderlijke procedure toepassen (DBFM-procedure) om “constructievrijheid “ te garanderen. Daarom werden ook gezinnen aangeschreven die zich BUITEN de oorspronkelijke reservatiestrook bevinden en bij de bouw of aankoop van hun woning jaren geleden dus absoluut niet op de hoogte waren dat een eventuele onteigening kon volgen …

Er volgen een aantal infodagen in februari en april 2014 waar de gedupeerde burgers niet écht een duidelijk antwoord op hun vragen krijgen. Het openbaar onderzoek in navolging van het plan-MER wordt afgesloten in juni en spoedig wordt het GRUP goedgekeurd door de Vlaamse Regering begin juli, vlak vòòr de vakantieperiode. De toekomstige realisatie van de N60 is vanaf dan een feit.

De vraag aan het Stadsbestuur van Ronse waarom de bevolking niet werd geconsulteerd over dit nieuwe planontwerp wordt afgewimpeld met het excuus dat het initiatief maar van ons moest komen…

Als reactie wordt een comité opgericht. In “Geen Streep door Ronse” zitten zowel gedupeerden als sympathisanten die vinden dat het niet kan dat meer dan 40 gezinnen in Ronse (en dan tellen we Maarkedal en Kluisbergen nog niet mee!) op een dergelijke ondemocratische manier worden behandeld. Zéér vlug telt de ledenlijst méér dan 1000 petitie-ondertekenaars die het eens zijn met het comité.

Het comité wil niét dwarsbomen. Alle leden streven naar een beter Ronse met meer welvaart en bloei. Alleen, de huidige goedgekeurde plannen voor de nieuwe N60 zullen geenszins bijdragen tot die opwaardering. Integendeel, Ronse zal moeite krijgen om zijn groen imago, toch een zeer belangrijke toeristische troef, te handhaven wanneer dit betonnen gevaarte onze stad zal doorkruisen.

Het goedgekeurde tracé is schadelijk op veel vlakken: onwetende burgers die buiten de oorspronkelijke reservatiestrook wonen, worden aangezet tot onteigening, een deel van het traject loopt dwars door natuurgebied met fragiele bodemkwaliteit (grondverschuivingsgevoelig ), een viaduct boven een dicht bewoonde wijk is gepland met alle geluidshinder en vervuiling als gevolg, veel landbouwers worden verplicht om landbouwgrond af te staan: 51 ha in totaal, etc …

Dit dossier, Sire, Hare Majesteit, is zeer omvangrijk en complex en het is niet de bedoeling dat U beiden zich hiermee intensief bezighoudt.
Maar het comité, als spreekbuis van een groot aantal Ronsenaars, wil U beiden graag tijdens het bezoek op 5 december een documentatiemap laten overhandigen door enkele kinderen van onze stad. Naast kindertekeningen (hoe kinderen “hun” Ronse zien) zult U daarin een beknopte verduidelijking van onze situatie vinden. U zal dit uit een kinderhand ontvangen, omdat onze kinderen de toekomst bepalen. Zij zullen moeten leven in een maatschappij die wij nù voor hen uittekenen .

Mogen wij op Uw beider begrip rekenen en kan het worden voorzien dat deze map U op 5 december wordt overhandigd?
Sire, Hare Majesteit : trek alstublieft géén streep door Ronse.
Want wij willen een leefbare stad en U wilt gelukkige burgers.

Achtingsvolle groeten
Comité Geen Streep door Ronse
Eikelstraat 24, 9600 Ronse
info@geenstreepdoorronse.be
www.geenstreepdoorronse.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here