Handtekeningen tegen stopzetting bibliotheekopleiding

boekenStudenten overhandigen handtekeningen tegen stopzetting bibliotheekopleiding

Studenten van de bibliotheekopleiding aan de Universiteit Antwerpen verzamelden ruim 1600 handtekeningen tegen de stopzetting van hun opleiding, de postacademische vorming (PAVO) Informatie- en Bibliotheekwetenschap (IBW). Ze overhandigden de petitie aan de Raad van Bestuur van de universiteit. Het succes van de petitie bewijst het grote protest binnen de bibliotheeksector tegen de beslissing van de Universiteit Antwerpen. Eerder al liet de beroepsvereniging VVBAD haar ongenoegen blijken in een brief aan de rector en de Raad van Bestuur van de universiteit.

IBW vierde vorig jaar haar 30-jarig bestaan. De opleiding leverde jaarlijks een zestigtal goed opgeleide bibliothecarissen af. Hoewel de afgestudeerden de laatste jaren alleen nog een certificaat ontvingen en geen volwaardig diploma, vonden zij snel werk binnen de sector, nog een bewijs van de nood aan goed opgeleide universitaire medewerkers in de bibliotheeksector. IBW wordt binnen de sector hoog gewaardeerd.

Beroepsvereniging protesteert

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief & Documentatie (VVBAD) protesteert met klem tegen de plannen van de Universiteit Antwerpen. Als beroepsvereniging pleit de VVBAD al van bij haar ontstaan in 1921 voor kwaliteitsvolle bibliotheek- en archiefopleidingen. Mede dankzij de inspanningen van onze vereniging erkende de Vlaamse regering recent nog de beroepskwalificatie Bibliothecaris/informatiemanager, de eerste die op niveau 7 (masterniveau) werd ingeschaald: een duidelijke bevestiging dat de sector nood heeft aan een volwaardige masteropleiding.

De VVBAD was bijzonder verheugd dat de Universiteit Antwerpen nog dit voorjaar een traject opstartte om IBW uit te bouwen tot een volwaardige master, een proces waaraan de vereniging graag haar medewerking verleende. Nu blijkt dat niet alleen het traject stopgezet wordt, maar dat de hele opleiding verdwijnt en dat de medewerkers op straat gezet worden. Deze beslissing is onbegrijpelijk.

IBW startte als een interuniversitaire opleiding. De VVBAD heeft dan ook aan de Vlaamse Interuniversitaire Raad de vraag gesteld om een nieuwe interuniversitaire bibliotheek- en informatieopleiding op te starten. De VLIR doet bij de realisatie van haar projecten geregeld een beroep op de expertise van bibliothecarissen. De VVBAD rekent er dan ook op dat de Raad onder meer vanuit die ervaring de nood aan een bibliotheek- en informatieopleiding op universitair niveau erkent en ondersteunt.

De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie vzw (VVBAD) is de beroepsvereniging in Vlaanderen van bibliothecarissen, archivarissen en documentalisten sinds 1921. Deze ledenvereniging stimuleert overleg en samenwerking in het werkveld en streeft naar uitwisseling van kennis en expertise. De VVBAD vertegenwoordigt de sector bij overheden en andere partners.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here