Stad Aalst zet in op preventieve woonbegeleiding

foto aalst nva

SarahStad Aalst zet in op preventieve woonbegeleiding

Al te vaak worden huurders van sociale woningen in Aalst geconfronteerd met een uithuiszetting ten gevolge van het niet tijdig kunnen betalen van de huurprijs. Reeds geruime tijd hanteert de stad een duidelijke procedure in geval van betalingsachterstand. Zo biedt het team Wonen aan de huurders met betalingsproblemen een aantal instrumenten: aflossingsplan, individuele begeleiding,… Ondanks deze begeleiding moeten toch nog regelmatig juridische stappen worden genomen, met uithuiszetting tot gevolg.

“In sommige situaties gaat deze dreigende uithuiszetting gepaard met bijzondere sociale omstandigheden. Dan kan een nog intensievere begeleiding van de huurder soelaas bieden. Omdat het voor het team Wonen niet altijd haalbaar is om deze begeleiding te bieden, werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het CAW (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk). Een bijkomend instrument dus om onze huurders een laatste kans te bieden: preventief werken met de huurder om uithuiszetting te voorkomen,” aldus schepen van Wonen, Sarah Smeyers.

Problematische dossiers worden door team Wonen doorgeven aan het CAW, die samen met de huurder de juiste oplossingen zoekt voor de betalingsachterstand. Het verhaal van de huurder én de bereidheid om aan het probleem te werken zijn hierin cruciaal. De huurders met dreigende uithuiszetting worden geruime tijd héél intensief begeleid. De begeleiding is onder meer gericht op het ondersteunen en aanleren van woonvaardigheden. Als het nodig is, wordt schuldbemiddeling aangeboden of samengewerkt met andere diensten. Eens de dreigende uithuiszetting is afgewend, wordt de preventieve begeleiding afgebouwd. Een win-win dus voor zowel huurder als de stad Aalst!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here