Europese burger vraagt verandering maar krijgt Juncker

Europese burger vraagt verandering, maar krijgt Juncker zegt N-VA. Jean-Claude Juncker wordt de voorzitter van de volgende Europese Commissie. De Luxemburgse oud-premier kreeg vandaag een meerderheid van de stemmen in het Europees Parlement achter zich. Voor de N-VA betekent deze verkiezing een gemiste kans.

euroJohan Van Overtveldt, N-VA-delegatieleider in het Europees Parlement: “Juncker stond mee aan de wieg van de euro en was jarenlang voorzitter van de eurogroep. Hij kende dus de constructiefouten van de gemeenschappelijke munt, maar toonde bij aanvang van de crisis weinig visie of daadkracht om de problemen structureel aan te pakken. Het feit dat hij er eveneens voorstander van is dat de Europese Commissie richtsnoeren oplegt aan de Europese Centrale Bank over het wisselkoersbeleid, baart mij ernstig zorgen. Verder dreigt een flexibele interpretatie van de begrotingsregels van het Stabiliteitspact de crisis opnieuw aan te zwengelen in plaats van te bezweren.”

“Het Europees Parlement en vele burgers vragen al jaren dat het Europees Parlement één vergaderplaats krijgt in Brussel. De maandelijkse verhuis naar Straatsburg is niet efficiënt en kost handenvol geld, zo’n 200 miljoen euro per jaar”, zo haalt Helga Stevens aan. “Dat Juncker dit zelfs niet bespreekbaar wil maken en louter vasthoudt aan het status-quo, valt moeilijk uit te leggen.”

Ook voor Mark Demesmaeker is Juncker niet de juiste persoon om veranderingen binnen de Unie te begeleiden. “Herhaaldelijk legde Junckers voorganger Barroso, bijgestaan door Europees Raadsvoorzitter Van Rompuy, zonder juridische onderbouwing politieke verklaringen af, als zouden Schotland of Catalonië buiten de EU vallen als ze voor zelfbeschikking kiezen. Op geen enkele manier heeft de nieuwe Commissievoorzitter aangetoond dat hij pragmatischer en positiever staat tegenover de democratische keuze die Schotten en Catalanen dit najaar kunnen maken voor een eigen toekomst binnen de EU. Met Juncker krijgen we dus een EU die de kop in het zand blijft steken, in de hoop dat er niks verandert.”

“Zowel de lage opkomst bij de Europese verkiezingen als de winst van de anti-Europese partijen tonen aan dat de burgers een ander Europa verlangen dat inzet op groei, jobs en competitiviteit, focust op de domeinen waar het echt een verschil kan maken en werk maakt van minder, maar betere regels. De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie zou deze hervormingsagenda moeten belichamen en wervend uitdragen. De keuze voor Juncker getuigt van weinig inspiratie, waardoor we meer van hetzelfde krijgen,” aldus Louis Ide.

Ondanks de keuze voor Juncker, stelt de N-VA zich constructief op om samen te werken waar mogelijk. “Wanneer de nieuwe voorzitter wil inzetten op prioriteiten als de voltooiing van de monetaire unie, de verdieping van de interne markt, de totstandbrenging van een ruimte van recht en veiligheid en het vergroten van energiezekerheid, dan zal hij in ons een bondgenoot vinden. We kijken dan ook uit naar de ploeg van nieuwe Commissarissen die Juncker zal samenstellen, en die hopelijk als geheel een moderner leiderschap tentoon kan spreiden als zijn voorzitter, zodat de EU een nieuwe richting kan inslaan,” besluit Van Overtveldt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here