Gemeente Denderleeuw kiest voor meer biodiversiteit

bosGemeente Denderleeuw kiest voor meer biodiversiteit. In het meerjarenplan legde het gemeentebestuur ‘duurzaamheid en leefbaarheid’ vast als één van de 3 grote beleidsthema’s. Onze natuurlijke omgeving staat immers onder druk en heel wat planten en dieren hebben het moeilijk. Tijd om actie te ondernemen en de natuur een handje te helpen. Stap voor stap bouwen we momenteel een netwerk uit van biodiversiteitsplekken in de hele gemeente: buurtpleintjes worden opgewaardeerd en het Broekpark in Welle ondergaat een heuse transformatie naar een landschaps- en natuurpark.

“Enkele maanden terug zijn we gestart met de aanleg van tal van biodiversiteitsplekjes die de lokale natuur moeten ondersteunen en het straatbeeld verfraaien”, aldus schepen van Milieu & Duurzaamheid Sofie Renders. “Zo namen we het parkje voor het gemeentehuis onder handen met het inzaaien van een bloemenweide, waar voorbijgangers momenteel koolzaad en bernagie in bloei kunnen zien. De komende weken zullen nog andere bloemen tevoorschijn komen en een aantrekkingspool vormen voor bijen, vlinders en andere nuttige dieren. Speciaal voor solitaire bijen plaatsten we er trouwens ook een klein insectenhotel om voor nageslacht te zorgen.”

Renders gaat verder: “Een andere manier om meer biodiversiteit te creëren is het aanpassen van het groenbeheer, bijvoorbeeld langs onze trage wegen: klaprozen, orchideeën en andere bloemen krijgen er de kans in bloei te komen en zich te verspreiden. Maar de grootste verandering speelt zich op dit vlak af in het Broekpark…”

Metamorfose Broekpark in Welle
“Sinds begin dit jaar ondergaat het Broekpark een opmerkelijke transformatie naar een landschaps- en natuurpark. De milieudienst heeft er bewust voor gekozen de grote gazonoppervlakte minder frequent te laten maaien, zodat dit stuk kan uitgroeien tot hooiland en bloemenweide – ideaal voor de biodiversiteit én een bijzonder mooi plaatje voor wandelaars, actieve natuurspotters, … Er zijn al heel wat soorten vlinders, bijen en amfibieën opgemerkt tot zelfs een familie fazanten.”

“In het najaar gaan we nog een stapje verder: dan zal een herder zijn kudde schapen het hooiland in het Broekpark laten begrazen. Zo kan het terrein zich herstellen om in de winterperiode als overwinteringsplaats te dienen. Het is bovendien een zeer natuurlijke manier om aan groenonderhoud te doen, de begrazing zal voor meer structuur in het hooiland zorgen én we kunnen er educatieve projecten aan koppelen voor de scholen.”

“Uiteraard behoudt het Broekpark ook een belangrijke recreatieve functie. In het hooiland laten we graspaadjes tussen zones slingeren die wel frequent gemaaid worden zoals het speelpleintje en het activiteitenveld en er zijn verbindingen met de omliggende dolomietpaden. Verder werd ook een bloemenweide ingezaaid in het kader van de provinciale actie ‘Verbijsterende bijen’. En nadat alle werfinfrastructuur weg is, zullen de toegangen langs de Broekstraat en Kerkstraat opgefleurd worden. Tenslotte zullen er nog natuurlijke parkelementen verschijnen zoals een insectenhotel, snipperwand en takkenril. Een heel project om de biodiversiteit een stevige duw in de rug te geven.”

Sociale tewerkstelling met subsidies
Schepen Renders merkt nog op dat “de gemeente, voor de omschakeling van het Broekpark, bewust gekozen heeft voor ondersteuning door een sociale tewerkstellingsplaats gespecialiseerd in natuur- en landschapsbeheer. De arbeiders zijn vooral langdurig werklozen die zich, dankzij dit soort projecten, terug kunnen voorbereiden op de reguliere arbeidsmarkt. Voor deze projectaanpak mag Denderleeuw de komende 5 jaar rekenen op een jaarlijkse ondersteuning van de Vlaamse overheid van 10.500 euro.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here