Asbestverontreiniging jaagpad Dender aangepakt

denderOp 1 juli starten de saneringswerken van de asbestverontreiniging ter hoogte van het jaagpad aan de Dender tussen Hofstade en Gijzegem. Vorige maand werden daar asbestsporen aangetroffen. Die worden nu professioneel verwijderd. Het jaagpad blijft nog dicht tot en met 11 juli.

Enkele weken geleden werden bij nutswerken aan het jaagpad ter hoogte van de vroegere Modernite-site asbesthoudende materialen aangetroffen. Om veiligheidsproblemen te voorkomen, werkten de stad Aalst , de OVAM, Waterwegen en zeekanaal nv en Eandis een tijdelijke oplossing uit voor de ter hoogte van het jaagpad aangetroffen asbesthoudende materialen. Dit in afwachting van de sanering van de gehele site door de OVAM in de loop van 2015.

De asbesthoudende materialen zijn duidelijk afkomstig van het productieproces van het vroegere Modernite aan de Hekkestraat te Aalst. Gezien het perceel ter hoogte van het jaagpad grenst aan het Modernite-terrein, zullen de betrokken partijen een globale saneringsoplossing nastreven voor de verschillende percelen waarop de materialen werden aangetroffen.

Eandis neemt haar verantwoordelijkheid en zal de uitgegraven materialen deels terug aanbrengen in de gegraven sleuven. De zone waar ontgraven werd zullen ze afschermen met een geotextiel (beschermdoek) en een laag steenslag aanbrengen. Samen met de eigenaar van het vroegere Modernite-terrein, Distri-Depot, werd een tijdelijke opslag van de asbesthoudende materialen die niet terug in de sleuf kunnen op hun terreinen overeengekomen. Deze materialen zullen daar gecontroleerd opgeslagen worden tot de globale saneringsoplossing wordt uitgevoerd. Deze werken worden uitgevoerd door een gespecialiseerde aannemer, worden begeleid door een erkend bodemsaneringsdeskundige en verlopen onder toezicht van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Hierbij zullen strikte veiligheidsprocedures worden nageleefd.

De werken starten op 1 juli 2014 en zijn voorzien tot en met 11 juli 2014.Tijdens de werken blijft het jaagpad ontoegankelijk vanaf de Doorsteeklaan aan hout- en bouwcenter Van den Nest tot aan de Denderweg in Gijzegem. Aalst, 26 juni 2014 namens het college van burgemeester en schepenen Wim Leerman

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here