Interview met Goedele Uyttersprot (N-VA kamerlijst)

Goedele Uyttersprot

goedele kInterview met Goedele Uyttersprot – 5de plaats op de N-VA kamerlijst en dochter van Karel Uyttersprot

Vorige gemeenteraadslegislatuur zat je in de gemeenteraad voor N-VA Lebbeke. Welk zijn de belangrijkste dossiers die je opvolgde in de legistratuur 2006-2012.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 was ik, als 25-jarige, voor het eerst kandidaat bij verkiezingen. Ik was toen kandidaat voor N-VA op de kartellijst (CD&V-N-VA) en raakte onverwacht verkozen van op de 16de plaats. Mijn enige N-VA collega Marcel Vermeir overleed jammer genoeg tijdens de legislatuur, waardoor ik als enige N-VA’er kwam te zetelen (zijn opvolger was van CD&V-signatuur).

Gebrek aan openheid en inspraak typeerden het beleid van de meerderheid. Desondanks werden door mij diverse punten toegevoegd aan de agenda van de gemeenteraad, onder meer voor wat betreft herwaardering van de dorpskernen van de deelgemeenten, initiatieven rond cultuur en ons onroerend erfgoed, een ‘minder hinder-plan’ bij wegwerkzaamheden, een meerjarenplanning voor fiets- en voetpaden en het behoud van het Vlaamse karakter van onze gemeente.

Op 14 oktober 2012 ging de N-VA vooruit van 1 tot 8 zetels in Lebbeke. Je vader was lijsttrekker voor N-VA Lebbeke. Was je tevreden of ontevreden met de uitslag, want ondanks de tweede partij in Lebbeke belandde jullie in de oppositie.

Het succes van onze lokale N-VA-afdeling was onverhoopt. We gingen van 1 naar 8 zetels. Eén derde van de gemeenteraad wordt nu bevolkt door N-VA, één voor één nieuwe gedreven mensen. Het was uiteraard jammer dat we ons prachtig resultaat van 28,5% niet konden verzilveren (door afspraken die door andere partijen blijkbaar al zeer lang gemaakt waren en die dus de mening van de kiezer niet hebben afgewacht!). Het positieve aan de zaak is dat er nu reeds anderhalf jaar een bijzonder actieve en constructieve oppositie wordt gevoerd door onze 8 gemeenteraadsleden.

Vanaf 1 januari 2013 moest je verhuizen van de gemeenteraad naar de OCMW raad. Welk van de twee doe je het liefst. Wat wil je als OCMW-raadslid nog verwezenlijkt zien in de komende 5 jaar via de oppositie.

Zowel mijn vader als ikzelf werden rechtstreeks verkozen. Het is echter onverenigbaar samen in de gemeenteraad te zetelen, waardoor ik verhuisde naar de OCMW-raad. Ook daar wordt, vanuit de oppositie met 4 N-VA raadsleden, correct meegewerkt aan het beleid.
Het creëren van voldoende (flexibele) plaatsen in de kinderopvang is daar een belangrijk werkpunt.

Op 25 mei sta je op de 5de plaats van de N-VA kamerlijst, je vader Karel Uyttersprot, komt niet meer op. Hoe ervaar je deze campagne, want je stond reeds in 2007 op de kartellijst met CD&V.

Ik was inderdaad in 2007 reeds kandidaat: ik stond toen als 3de opvolger op de kartellijst voor de Kamer. We waren toen slechts met 6 N-VA kandidaten (op de kartellijst) voor gans Oost-Vlaanderen. Dit aantal is nu door de zelfstandige lijst en de samenvallende verkiezingen meer dan ‘ver-10-voudigd’. Daardoor wordt de campagne op een ander manier gevoerd, eerder regionaal.

In 2007 had ik ook nog geen kindjes en deed ik nog mijn stage als advocaat, waardoor ik bij wijze van spreke dag en nacht campagne voerde. Inmiddels ben ik de fiere moeder van 4 kindjes (6, 4 en tweeling van 1) en heb ik samen met mijn vennoot een advocatenkantoor, waardoor de campagne anders, doch efficiënt wordt ingevuld. Mijn partner is inmiddels huisman, zodat de combinatie mogelijk is.

Ik behaalde in 2007 van op de 3de opvolgersplaats 9.354 voorkeurstemmen. Ik kreeg dan ook nu de kans om op de 5de plaats te staan. Een uitdaging die ik graag aanga.

Welke dossiers van uw vader Karel wil je blijven opvolgen.

Mijn vader Karel hield zich vooral bezig met dossiers rond ondernemerschap en zelfstandigen, dewelke ik graag verder in het oog hou.

Als advocate van beroep, wat zou jij en de N-VA willen veranderen aan de hedendaagse justitie.

De straffeloosheid moet aangepakt worden. Tot op vandaag is het mogelijk dat zware criminelen vrij rondlopen, wanneer er in hun dossier een procedurefout wordt gemaakt. Dit is onrechtvaardig en druist in tegen de publieke opinie.

Justitie moet snel en effectief zijn. Een veroordeling tot een celstraf tot 7 maanden wordt nu automatisch omgezet naar een straf met enkelband voor één maand. Dit is geen strafuitvoering, maar strafkwijtschelding: er moet immers maar 1/7de worden gedaan. Daarenboven worden de veroordeelden met enkelband niet verder begeleid, waardoor dit systeem zijn efficiëntie mist. De oplossing ligt erin nieuwe plaatsen te creëren. Ook criminele illegalen hun straf in hun thuisland laten uitzitten, biedt mogelijkheden. Momenteel zitten er immers zo’n 3.300 in de cel, daar waar er een plaatstekort is van ongeveer 1.900.

We leven in de 21ste eeuw, maar justitie hinkt achterop voor wat betreft de modernisering en informatisering. Het is nog steeds niet mogelijk de rechtbank te mailen. Jaarlijks wordt er nog € 22 miljoen aan postzegels uitgegeven, die elders nuttiger kan worden besteed.

Goedele Uyttersprot

1 REACTIE

  1. wens u het allerbeste met de verkiezingen ik moet gaan stemmen in hamme ken je daar iemand van nva

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here