Interview Jean-Jacques De Gucht voor Open-VLD

jjdeguchtfInterview Jean-Jacques De Gucht voor Open-VLD. Wij stuurden aan verschillende kandidaten een paar vragen met betrekking de verkiezingen van 25 mei. Iedereen kreeg dezelfde vragen.

Stel jezelf voor in 3 zinnen Wat was de aanzet om voor Open-VLD te kiezen ?

Het liberalisme is mij met de paplepel ingegeven. Maar het is vooral tijdens mijn studentenjaren aan de VUB en mijn lidmaatschap bij het LVSV dat ik vorm heb gegeven aan mijn eigen interpretatie van het liberalisme. Het is mijn overtuiging dat keuzevrijheid geven aan mensen, omdat je gelooft dat mensen verantwoordelijk met deze vrijheid zullen omspringen, de beste garantie is op vooruitgang in onze samenleving. Als je op deze manier naar de samenleving kijkt, is Open Vld de vanzelfsprekende keuze.

Anderhalf jaar in de gemeenteraad van je gemeente, op welk dossiers heb je al u stempel kunnen drukken?

Aalst is een stad met enorm veel potentieel. We liggen pal in het economisch hart van Vlaanderen tussen Gent, Antwerpen en Brussel, hebben een uniek historisch centrum en inwoners die gekenmerkt worden door een koppige ondernemersgeest. Desondanks hinkt onze stad onherroepelijk achterop ten aanzien van andere centrumsteden zoals bijvoorbeeld Mechelen. De huidige meerderheid slaagt er vooralsnog niet in de recepten aan te reiken om deze achterstand weg te werken. Daarom verzet ik mij tegen de onverantwoorde spilzucht aan projecten die niet fundamenteel bijdragen tot de welvaart in Aalst. De huidige coalitie is erin geslaagd op een jaar tijd de volledige spaarpot van ruim 43 miljoen euro die de stad had opgebouwd, op te souperen. En tegelijkertijd is er nog steeds niets gebeurd om bestaande bedrijventerreinen te revitaliseren en nieuwe terreinen te ontwikkelen. Enkel zo zullen bedrijven aangetrokken worden en bieden we de mensen van Aalst het vooruitzicht van een job.

In welke mate wilt u dit doortrekken voor uw kandidatuur en wat zijn u speerpunten?

Je kan al mijn standpunten gaande van onderwijs over ons tewerkstellingsbeleid tot en met hoe we onze pensioenen betaalbaar kunnen houden, terugvinden in mijn folder die u online kan raadplegen via www.jeanjacquesdegucht.be/verkiezingen/folder.

In de afgelopen maanden van de campagne, zijn er momenten bij die je nooit zult vergeten of blijven herinneren.

Niet zozeer één specifiek moment maar eerder één constante is mij opgevallen: de oprechte interesse voor de verkiezingen waar ik overal op straat mee geconfronteerd word. In tegenstelling tot wat vaak geschreven wordt, is de doorsnee Vlaming allesbehalve apolitiek. En terecht: het politieke beleid heeft wel degelijk een enorme impact op het dagdagelijkse leven van iedereen. Daarom heb ik er nadrukkelijk voor gekozen mijn ideeën uitgebreid neer te pennen in mijn folder ondanks de herhaaldelijke waarschuwingen dat inzetten op inhoud niet langer van deze tijd zou zijn waarin enkel dat wat luchtig en vluchtig is, verkoopt.

Omschrijf kort en bondig waarom de mensen voor jou moeten stemmen.

Omdat ik een overtuigd liberaal politicus ben. Ik sta voor een overheid die zich enkel bezighoudt met haar kerntaak: het creëren van de randvoorwaarden waarbinnen elke burger in alle vrijheid aan zijn of haar leven vorm kan geven.

Zeg in één zin waarom stemmen voor Open-VLD belangrijk is.

Omdat Open Vld de enige liberale partij is die inzet op het sociaaleconomische. Economische groei is immers de enige garantie dat we ons welvaartpeil zullen kunnen behouden. Zodat de jongere generaties het beter en niet slechter dan de generatie van hun ouders zullen hebben. Open-Vld is de garantie op de toekomst.

En wat zou Open-VLD willen veranderen in de toekomst.

Eindelijk opnieuw prioriteit geven aan de economie. Er moet meer zuurstof komen voor de economie door een lastenverlaging, een fiscale vereenvoudiging en minder administratieve rompslomp. Zodat bedrijven zich opnieuw in alle vrijheid kunnen ontplooien en groeien. Zodat we werkgelegenheid creëren. Zodat we onze sociale zekerheid, pensioenen en gezondheidszorg kunnen blijven betalen.

Hoe ervaar je de steun van familie en vrienden ?

Onmisbaar. Een campagne is een rollercoaster van stress, euforie, neerslachtigheid en adrenaline. Mijn familie en vrienden moeten meegaan met mij in die rollercoaster van gemoedstoestanden. Ik denk dat een bedankingsetentje op zijn plaats zal zijn na de verkiezingen.

Hoe denk jij op dit ogenblik over onderwijs, wat kan beter in de toekomst, wat zou jij eventueel veranderen?

Ik ben ervan overtuigd dat de menselijke creativiteit de basis is van onze vooruitgang. In plaats van te debatteren over structuren, zoals de afgelopen jaren is gebeurd, is het dan ook beter in te zetten op mensen. Dat betekent investeren in onze jongeren, in onze leerkrachten en in een moderne infrastructuur die scholen in staat stelt om onze jongeren optimaal te begeleiden. Onze jongeren moeten vrijer hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Daarbij is geen enkel talent superieur aan het andere. Of je nu doewerk verricht achter je werkblad of denkwerk achter je schoolbank. Onze leerkrachten verdienen een betere opleiding en het vooruitzicht op een aantrekkelijke loopbaancarrière. En onze jongeren en leerkrachten moeten zich kunnen uitleven in moderne schoolgebouwen. Samenwerking met de privé mag daarbij geen taboe zijn. De menselijke creativiteit is immers de basisgrondstof van onze vooruitgang. Logischerwijs is onderwijs voor ons, liberalen, dan ook een topprioriteit.

Indien je zou verkozen worden, is deze nieuwe uitdaging te combineren met wat je nu doet binnen uw Stad Aalst.

Uiteraard. Mijn aanwezigheid in Brussel betekent niet dat ik minder zou kunnen doen voor mijn stad. Integendeel zijn er dossiers waarvoor je net in Brussel aanwezig moet zijn om ze in beweging te krijgen. Denk bijvoorbeeld maar aan het doortrekken van de N41 naar Dendermonde. Mijn aanwezigheid in Brussel is met andere woorden de ideale aanvulling op mijn werk in Aalst. Het zou mij toelaten de belangen van mijn stad en elke inwoner nog beter te behartigen.

jjdegucht

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here