Interview Joke De Swaef kandidaat minister van dierenwelzijn

joke de swaef

joke de swaef

Wij stuurden aan verschillende kandidaten een paar vragen met betrekking tot de verkiezingen van 25 mei. Iedereen kreeg dezelfde vragen. Joke De Swaef voor Open-Vld Aalst.

Stel jezelf voor in 3 zinnen Wat was de aanzet om voor Open-VLD te kiezen ?

Joke De Swaef, 4de opvolger Vlaams Parlement. Ik wou de kans om als sociaal liberaal mijn diensten aan de partij te onderstrepen niet laten voorbij gaan en wil deze kans grijpen om naar de toekomt in Aalst een sterkere liberale partij uit te bouwen. En zoals bekend heeft Open-vld een traditie inzake sterke vrouwen.

In de voetsporen kunnen treden van Aalsterse sociaal bewogen vrouwen die in het verleden heel veel in Aalst en de omgeving hebben verwezenlijkt, zie ik voor mezelf als één van de voornaamste streefdoelen.

Anderhalf jaar in de OCMW-raad van je stad, op welk dossiers heb je al u stempel kunnen drukken?

In de oppositie is het moeilijk uw stempel te drukken, maar de Open-vld fractie voert in het OCMW constructief maar kritisch oppositie.

Een simpel voorbeeld :

De meerderheid ( N-VA, CD&V en SD&P) keurde zonder verpinken de eerste prijsverhogingen goed in de OCMW-woonzorgcentra en serviceflats.

Uit het antwoord van de federale overheidsdienst economie blijkt dat zij een zelfde mening zijn toegedaan als Open-vld.

Nl: alvorens de volledige gefaseerde prijsstijgingen (nog eens een prijsverhoging in oktober 2014 en in januari 2015) door te voeren moet de meerderheid eerst bekijken of er wel degelijk noodzaak is gebaseerd op de resultatenrekening van 2013.

En volgens mij is dit niet nodig. Ik ben in het OCMW het geweten van deze meerderheid. Ik zal blijven aankaarten dat het OCMW moet investeren “in mensen” in plaats van “in stenen”.

In welke mate wilt u dit doortrekken voor uw kandidatuur en wat zijn de speerpunten ?

· “Wachtlijsten horen niet thuis in de zorg. Daarom kiezen wij resoluut voor een financiering van mensen in plaats van structuren. We bepalen als samenleving de kwaliteit waaraan de zorg moet voldoen, maar stimuleren vrij initiatief en engagement. We verzorgen mensen bij voorkeur thuis in hun eigen vertrouwde omgeving. Behalve in gevallen waar dat het betrokken individu juridisch onbekwaam is, primeert de keuze van het individu boven die van zijn omgeving.”

· We bestrijden elke vorm van discriminatie en racisme, ook positieve discriminatie. We zetten in op gelijke kansen, onder meer met positieve acties, door de overheid georganiseerde praktijktesten en het wegwerken van overbodige drempels op de woon- en arbeidsmarkt.’

* We investeren in werk en onderwijs omdat werk het armoederisico beperkt tot 3,1% en omdat een succesvolle schoolcarrière aan kinderen kansen biedt op de arbeidsmarkt.

* We bestrijden thuisloosheid via Housing First, waarbij we eerst investeren in huisvesting en daarna in een verdere begeleiding naar een regulier leven.

* We beperken de administratieve belasting van OCMW’s zodat ze meer werk kunnen maken van enerzijds de begeleiding van mensen die leven in armoede en anderzijds het bestrijden van fraude.

In de afgelopen maanden van de campagne, zijn er momenten bij die je nooit zult vergeten of blijven herinneren.

Tijdens de campagne loop ik nog meer buiten dan anders en breng nog meer van mijn vrije tijd door tussen “de mensen”.

Het is enig om dagelijks te ervaren hoe positief mensen tegenover mij staan en mijn rechtlijnigheid en inzet appreciëren.

Omschrijf kort en bondig waarom de mensen voor jou moeten stemmen.

Waarom moeten mensen voor mij stemmen op 25 mei ? Simple, omdat ik GEEN grijze muis ben.

Ik ben rechtlijnig, blauw en sociaal en al jaren een teamspeler.

Ik pak de zaken constructief aan en wil samen met anderen “vooruit” gaan, in een samenleving waar iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt.

De mensen hun vrijheid mag niet worden beknot door “regels” en iedereen moet zich in alle vrijheid en met de nodige verantwoordelijkheid kunnen ontplooien.

Reeds 20 jaar zet ik me in als vrijwilliger voor het verenigingsleven en weet als geen ander dat vrijwilligers ‘goud” waard zijn en zeldzaam zijn.

Ben net als veel mensen een echte hondenvriend en zot van beesten.

Iedereen die me graag beter leert kennen kan met steeds bereiken;…

Leg kort en bondig uit waarom stemmen voor Open-VLD belangrijk is.

Omdat open vld een realistisch en haalbaar partijprogramma heeft en aan politiek doet op mensenmaat.

En wat zou Open-VLD willen veranderen in de toekomst.

Op Vlaams niveau : Veel, want de voorbije jaren werd er weinig gerealiseerd.

Op Federaal niveau : werd er de afgelopen jaren een goed beleid gevoerd en open vld wenst dit verder uit te bouwen.

Hoe ervaar je de steun van familie en vrienden ?

Zeer belangrijk.

Zonder de steun van mijn familie en vrienden zou ik nooit aan politiek doen.

Hoe denk jij op dit ogenblik over dierenrechten, wat kan beter in de toekomst, wat zou jij eventueel veranderen?

Naar de toekomst zou alles mbt dierenwelzijn onder het departement “Welzijn” moeten vallen.

En de discussie of het nu onder landbouw of leefmilieu dient te ressorteren is fout.

Hier volg ik het standpunt van mijn partij niet.

Bij deze stel ik mij ook kandidaat om minister te worden van dierenwelzijn!

Indien je zou verkozen worden, is deze nieuwe uitdaging te combineren met wat je nu doet binnen uw Stad Aalst.

Natuurlijk, ocmw-raadslid valt perfect te combineren met een mandaat in het Vlaams Parlement.

Doe mee om te winnen en niet om mee te doen…

Joke De swaef

Joke De Swaef
4de opvolger Vlaams Parlement
joke.deswaef@telenet.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here