Napoleonherdenking blijft gemiste kans voor Vlaanderen

leeuw wDirk Van Mechelen betreurt passiviteit Vlaamse Regering bij herdenkingen Napoleontische veldslagen in ons land

Op 3 en 4 mei genoten duizenden toeschouwers van de herdenking van de slag bij Hoogstraten. Deze slag, die precies 200 jaar geleden werd uitgevochten tussen de Geallieerde (Engelse, Hollandse, Belgische en Pruisische) en de Franse troepen, wordt het ganse jaar door in Hoogstraten herdacht. Eerste hoogtepunt was het grootschalig naspelen van de slag op het oorspronkelijke slagveld. Duizenden mensen, jong en oud waren gefascineerd door het historisch correcte re-enactment. “De massale belangstelling en het educatieve aspect van de historische evocatie geven nogmaals aan dat de Vlaamse Regering de bal ernstig mis heeft geslagen door geen traject te willen ontwikkelen voor de nakende herdenkingen van de laatste jaren van Napoleon in onze gewesten,” vindt Dirk Van Mechelen.

“Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat de partijen in de Vlaamse Regering (CD&V, N-VA en sp.a) vragen stelden bij het belang van een figuur als Napoleon en bij de toeristische meerwaarde van de nakende herdenkingen van de Napoleontische oorlogen. Het succes van de evocatie van de slag van Hoogstraten toont pijnlijk aan dat zij de bal mis sloegen. Niet alleen zagen duizenden bezoekers een uniek spektakel; de manier waarop alles in scène werd gezet, maakte van dit alles een schitterend educatief project. Iedereen kreeg duiding en voor jong en oud werd geschiedenis opeens erg tastbaar. Uit de reacties bij vele toeschouwers bleek bijvoorbeeld dat iedereen er zich bewust van was dat de eigenlijke slag zelf een verschrikking moet zijn geweest voor de soldaten van de verschillende partijen. Iedereen beseft opeens dat oorlog geen spel is, maar keiharde realiteit”, verduidelijkt Dirk Van Mechelen, zelf historicus van opleiding.

Wallonië investeert miljoenen in herdenking Slag bij Waterloo. Vlaanderen doet niets.

“Napoleon en de oorlogen en veldslagen die hij voerde, blijven tot de verbeelding spreken van vele mensen. Het is een gemiste kans dat de toeristische meerwaarde die hieraan gekoppeld is, niet structureler wordt ontwikkeld. Het laat zich nu al raden dat naar aanleiding van de 200ste herdenking van de slag bij Waterloo in 1815 heel wat (buitenlandse) toeristen ons land zullen bezoeken. Terwijl de Waalse overheid alleen al in de revalorisatie van het slagveld van Waterloo 40 miljoen euro investeert, omdat ze ervan overtuigd is dat er jaarlijks op die manier een economische winst van 10 miljoen euro kan worden gemaakt, weigert de Vlaamse overheid elk initiatief”, gaat Van Mechelen verder.

“Nochtans heeft ook Vlaanderen heel wat te bieden aan die bezoekers. Denken we maar aan Fort Napoleon in Oostende, het Paleis op de Meir in Antwerpen, om maar die te noemen. Bovendien toont het succes van bijvoorbeeld de herdenking van de slag bij Hoogstraten aan dat ook zonder iconische gebouwen boeiende programma’s en educatieve publiekstrekkers kunnen worden opgezet rond de figuur en de periode van Napoleon. Op vele plaatsen ziet men dat in. Begin juni staan de jaarlijkse kasteelfeesten in Hingene (Bornem) ook al in het teken van een historisch bezoek van de voormalige Franse keizer. Jammer genoeg kunnen al deze evenementen niet rekenen op de steun van de Vlaamse overheid. Ik blijf dat een gemiste kans vinden en zal ervoor blijven ijveren dat dit alsnog verandert”, besluit voormalig erfgoedminister Dirk Van Mechelen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here