Na zes jaar inclEUSIVE Card voor mensen met een handicap ?

pieter paul moens

pieter paul moensKomt de autipas – handipas- inclEUSIVE Card voor mensen met een handicap er na zes jaar uiteindelijk aan ?

De veel besproken en Vlaamse Autipas leidt misschien tot een Europese initiatief… DE “inclEUSIVE Card” voor mensen met een handicap.

Het voorstel (oktober 2007) van Jong N-VA Nationaal en Jong N-VA Lebbeke (Pieter Paul Moens uit Lebbeke), tot de invoering van een Vlaamse Autipas laat lang op zich wachten. Deze autipas, toen voorgesteld door Vlaams Parlementslid Helga Stevens werd geconcretiseerd in de “Handipas” op het nationaal niveau. Steven Vanackere nam in 2008 het pasje voor autisten in overweging, maar verder bleef het voorstel in zijn lade liggen.

Aangezien dit het regionale of het federale niveau overstijgt, komt het op de agenda van de interministeriële conferentie (IMC). Echter, onder het Waalse voorzitterschap valt de IMC volledig stil en dus ook het Handipas project.

Begin april 2014 stelde Helga Stevens (N-VA) opnieuw de vraag aan Minister Jo Vandeurzen en nu blijkt dat er na zes jaar toch concrete afspraken werden gemaakt in de Interministeriele conferentie ( IMC Welzijn, Sport en Familie, deel personen met handicap ). De werkgroep kwam tot dusver drie maal samen: op 11 oktober, 9 januari, en laatst op 20 maart 2014.

Inzake de uitwerking van de Handipass werd er intussen wel degelijk vooruitgang geboekt:

– Op Europese niveau bepaalt de EU het tempo bij het ontwikkelen van een zogeheten inclEUsive card. De EU coördineert en verzamelt actueel binnen de Disability High Level Group (DHLG; expertengroep inzake handicapmaterie) input van verschillende lidstaten over al bestaande kaarten (zoals de EUREcard in de Euregio) zodat de overige lidstaten vrijblijvend kunnen vaststellen welke voordelen men met dergelijke op Europees niveau nog te ontwikkelen kaart zou kunnen aanbieden, of wat de bestaande voordelen ervan binnen bepaalde lidstaten nu al zijn. Er zijn ook vereisten opgesteld voor aanspreekpunten in de lidstaten voor de verdere uitbouw van dit project op Europees niveau. De verwachting is dat de EU een project Handipass zal lanceren waar lidstaten in kunnen stappen.

– Op Belgisch niveau (IMC) wordt er ook vooruitgang geboekt: er werd een contextuele nota opgesteld die voormeld EU-project kadert en die zal voorgelegd worden ter validatie op een volgende zitting van de plenaire IMC.

Indien de Europese kaart er alsnog niet komt, dan zou de Handipass op Belgisch niveau verder ontwikkeld kunnen worden.

Tot op heden is de invoering van een Autipas dus nog niet expliciet aan de dagorde gesteld. Ook de verhouding van de te ontwikkelen Handipass tot andere al bestaande kaarten zoals de UITpas op Vlaams niveau voor mensen met een beperkt inkomen, dient verder te worden uitgeklaard.

In elk geval lijkt het ons aangewezen – mede in het belang van de gebruiker zelf – om een ‘kaarteninflatie’ binnen de perken te houden en na te denken over hoe een dergelijke ‘inclusieve’ kaart er best uit kan zien en welke faciliteiten er mee kunnen verkregen worden door erkende personen met een handicap.

De handipas en het uniek loket vormen een concreet antwoord op de noden en vragen van personen met een handicap. De handipas is een erkenningskaart voor personen met een handicap, die de houders ervan, als ze dat wensen, op eenvoudig vertoon er en zonder enige verantwoording over de aard, het ontstaan of de ernst van hun handicap, toegang geeft tot goederen en diensten met de redelijke aanpassingen waarin de dienstverlener voorziet, zoals korting op de toegangsprijs of hulp bij verplaatsingen.

Jong N-VA Lebbeke is verheugd dat het voorstel van Pieter Paul Moens uiteindelijk toch zal leiden tot een soort handipas, in het beste geval op Europese niveau of in het andere geval het Belgische niveau.

Pieter Paul Moens: “Ik ben er zeker van dat Helga Stevens dit dossier zal opvolgen en alles in het werk stellen tijdens de komende legistratuur zodat deze herkenning voor mensen met een handicap er uiteindelijk komt”

www.helgastevens.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here