Dijkjes met zandzakjes zijn nog jaren ons lot

veraDijkjes met zandzakjes zijn nog jaren ons lot zegt Vera Van der Borght, Vlaams Volksvertegenwoordiger voor Open-VLD.

Uit het antwoord op haar laatste parlementaire vraag aan minister Crevits over de infrastructuurwerken aan  de Dender kunnen we één ding afleiden:  in Vlaanderen worden belangrijke en noodzakelijke investeringen op een veel te lange baan geschoven. Zowel voor de vernieuwing van sluizen en stuwen om overstromingsgevaar in te dijken, als voor de economische opwaardering van de Dender tussen Aalst en Dendermonde, zullen pas binnen een aantal jaren de werken aangevat of voltooid worden.

 

Toen de Denderstreek in het najaar van 2010 te kampen kreeg met zware overstromingen leek het alsof Vlaanderen eindelijk besefte dat de waterbeheersing in het Denderbekken een absolute prioriteit is. Minister Crevits gaf toen in antwoord op een parlementaire vraag van Vera Van der Borght volgende timing mee voor de vernieuwing van de stuwen:

 

Locatie

Bouwjaar

Indicatieve timing vernieuwing

Geraamde investeringskost (K€)

Dendermonde

1978

Wordt niet vernieuwd

Aalst

1863-1867

2012

28.500

Geraardsbergen

1863-1867

2012

5.200

Denderleeuw

1863-1867

2013

5.200

Teralfene

1863-1867

2014

4.000

Pollare

1863-1867

2015

4.550

Idegem

1863-1867

2016

3.900

 

Het antwoord van diezelfde minister op de laatste parlementaire vraag van Van der Borght geeft aan hoe teleurstellend de balans is drie jaar later: “De minister stelt nu dat de start van de werken voor nieuwe stuwsluizen in Aalst en Geraardsbergen voorzien wordt in 2014. Maar als je weet dat we nu met verkiezingen zitten en nadien de vorming van een nieuwe regering zijn tijd zal nemen, en dat ook procedureel nog stappen moeten gezet worden, zoals een openbaar onderzoek en het indienen van een stedenbouwkundige vergunning, dan is het voor mij duidelijk dat de werken dit jaar niet meer zullen opgestart worden. Budgettair zijn er in het meerjarenprogramma trouwens maar middelen voorzien voor de periode 2015-2017.”

 

Voor de stuw te Denderleeuw is er slechts een voorontwerp en is aanvang der werken maar voorzien in 2017. De andere stuwen (Idegem, Pollare, Teralfene) komen pas nadien aan bod.

 

“We hadden er nochtans uitdrukkelijk voor gepleit om de vernieuwing van de stuwen in één gelijktijdige beweging door te voeren. Wanneer je de stuwen één voor één aanpakt, dan riskeer je bij wateroverlast enkel en alleen maar het probleem te verplaatsen naar de volgende locatie stroomafwaarts.”

 

“Voor de Denderregio kunnen we alleen maar hopen dat we de komende jaren niet met een overstromingsramp te maken krijgen zoals in Engeland een paar maanden geleden. We zullen blijkbaar nog enkele jaren onze hoop moeten vestigen op het kleine dijkje zandzakjes dat men heeft aangelegd in Geraardsbergen.”

 

Opwaardering

 

De werken aan de Dender in het kader van de economische opwaardering lijken zo mogelijk nog verder weg. Vera Van der Borght kaartte in haar allereerste parlementaire vraag over dit dossier in 2005 aan dat een aantal bedrijven interesse hadden voor goederentransport via de Dender. Daartoe waren infrastructuurwerken nodig voor schepen tot 1.350 ton. Het gaat over de vernieuwing van de stuwsluis te Denderbelle en beperkte aanpassingen aan de vaarweg tussen Dendermonde en Aalst.

 

Uit het antwoord van de minister nu blijkt dat men nog steeds in de studiefase zit. Vera Van der Borght: “Er gebeurt verder technisch nazicht en onderzoek van het voorontwerp dat men wil evalueren op een afsluitende stuurgroep in het voorjaar van 2014. Nadien kan dan de opmaak van het project-MER worden aangevat, een milieueffectenrapport. Met andere woorden, dan zijn we weer vertrokken voor een paar jaar.”

 

In 2007 werden deze werken geschat op 27 miljoen euro. Slechts 11,5 miljoen euro hiervan is voorzien op het meerjarenplan 2015-2017.

 

Zolang de opwaardering geen feit is, dreigt ook de ontwikkeling van een regionaal overslagcentrum in Aalst (Wijngaardveld) op de lange baan geschoven te worden. Minister Crevits en de Vlaamse Regering lopen altijd te verkondigen zich voluit te willen inzetten voor meer binnenscheepvaart en betere logistieke transportinfrastructuur, maar in de realiteit investeert men de middelen van Waterwegen en Zeekanaal blijkbaar liever in jachthavens dan in belangrijke en noodzakelijke infrastructuurwerken.”

 

Vera Van der Borght besluit dan ook enigszins teleurgesteld: “Het is om moedeloos van te worden. Het gaat ontzettend traag, steeds maar weer studies, plannen en vergunningen die moeten opgemaakt worden. Ministers moeten keuzes maken en wanneer ze engagementen aangaan, dan dienen ze die na te komen. In plaats daarvan worden we als parlementsleden dikwijls aan het lijntje gehouden. Voor dossiers die ik vijf, soms tien jaar geleden aankaartte, moeten we vaststellen dat er vandaag op het terrein niets veranderd is. Dat is in dit dossier zeker het geval, maar ook in vele andere.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here