Pro Deo-advocaat moet stevig inleveren onder Turtelboom

advoPro Deo-advocaat moet stevig inleveren onder Turtelboom

Advocaten die prestaties leveren onder de juridische tweedelijnsbijstand, het vroegere pro deo-systeem, zullen dit jaar liefst 9 procent minder ontvangen voor hun prestaties dan het jaar voordien.

Dat moest minister van Justitie Turtelboom (Open Vld) toegeven op vragen van Kamerlid Sophie De Wit (N-VA). Elke gepresteerde zaak krijgt een bepaalde puntenwaarde, de waarde van dat punt daalt dit jaar van 25,76 euro naar 23,536 euro. “9 procent moeten inleveren is niet alleen pijnlijk voor de advocaten die deze prestaties (willen) leveren, de besparing holt ook een basisrecht uit voor de zwakkeren in onze maatschappij. Als Justitie op deze manier de advocaten demotiveert, moeten we op de duur vrezen voor een slechtere verdediging voor mensen die het juist hard nodig hebben”, meent Sophie De Wit.

Opmerkelijk is dat het budget om de juridische tweedelijnsbijstand uit te betalen, dit jaar gewoon verminderd is. “Vorig jaar heeft Turtelboom nog om extra budget gevraagd bij de regering, zodat elk punt aan 25,76 euro kon worden uitbetaald. Dit jaar doet ze die moeite niet meer en moeten de advocaten het met het voorziene basisbudget stellen dat dus lager ligt. Blijkbaar is de juridische tweedelijnsbijstand voor deze regering vanaf dit jaar geen prioriteit meer. Nochtans is het een hoeksteen van ons juridisch systeem, specifiek gericht om bijstand te geven aan diegenen die het niet zelf kunnen betalen. Deze regeringsmaatregel is bijgevolg allesbehalve sociaal”, vindt De Wit.

De ontvangen provisies en rechtsplegingsvergoedingen, die bij het begroot bedrag van de regering worden geteld om zo de volledige pot te bepalen waaruit de pro deo-advocaten worden vergoed, zijn in 2012-2013 nochtans gestegen. Dit jaar werd 1,54 miljoen euro geïnd, tegenover 1,47 en 1,38 miljoen euro in de jaren voordien. “De daling van de puntenwaarde is dus uitsluitend te wijten aan de onwil van de regering. Die heeft louter het gebudgetteerd bedrag van het jaar voordien geïndexeerd, zonder rekening te houden met het extra budget dat de regering toen nog bijkomend had voorzien”, bemerkt Sophie De Wit.

Regering komt protocol niet na

De daling van de puntenwaarde staat in schril contrast met het protocol van 12 januari 2010, waarin de regering het engagement aanging om de puntenwaarde op korte termijn naar 26,91 euro te brengen. Het protocol ging verder de verbintenis aan om de puntenwaarde elk jaar minstens te behouden en zo mogelijk te verhogen. “Turtelboom lapt dit jaar dus alle afspraken uit dit recent afgesloten protocol aan haar laars. Een pijnlijk signaal tegenover de advocaten en hun cliënten”, meent Kamerlid De Wit.

Verhoging aantal punten en Salduzprestaties blijken drogredenen voor waardedaling

Minister Turtelboom geeft twee redenen aan voor de waardedaling: enerzijds het verhoogde aantal punten dat in totaal door alle advocaten werd ingediend, anderzijds de prestaties die in het kader van de Salduz-wetgeving voor het eerst moeten worden vergoed. “Beiden zijn drogredenen”, berekende Sophie De Wit. “Het totaal aantal ingediende punten, zonder Salduz, is maar met 1 procent gestegen, van 2,97 miljoen in 2011-12 naar 2,99 miljoen in 2012-13. Het aantal Salduz-punten dat in 2012-13 werd ingediend bedraagt dan weer 89511. Dat brengt het totaal aantal ingediende punten op 3,08 miljoen. De Salduzpunten zorgen dus maar voor een verhoging met 2,9 procent van het totale puntenaantal. Noch de verhoogde punten, noch de Salduzprestaties kunnen dus het waardeverlies van 9% verklaren. De regering heeft hier eenvoudigweg bespaard”, besluit De Wit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here