Aalst gaat strijd aan tegen Kinderarmoede

aalstZeventig Vlaamse steden en gemeenten krijgen van de Vlaamse regering extra fondsen om de strijd tegen kinderarmoede op te voeren. Aalst mag jaarlijks rekenen op een budget van 104.481,51 euro. Het Aalsterse stadsbestuur is blij met de extra middelen, die erg welkom zijn.

Het bedrag per gemeente wordt berekend via de kinderarmoedebarometer, aan de hand van zeven indicatoren, zoals de kansarmoede-index van Kind & Gezin, het aantal eenoudergezinnen met jonge kinderen, het aantal werkloze ouders en het aantal ouders met een leefloon. De gemeenten kunnen zelf kiezen hoe ze het geld gebruiken, maar er zijn richtlijnen. Van de gemeenten wordt verwacht dat ze een lokaal netwerk opstarten waar alle lokale actoren bij betrokken worden. Met dat netwerk moet een batterij aan concrete acties worden ontwikkeld.

“In Aalst hebben we reeds werk gemaakt van zo een netwerk : de werkgroep ‘Het Opstapje’ waarin de dienst Gezin van de stad Aalst, het OCMW, KDV ’t Mezennestje en Vierdewereldgroep Mensen voor Mensen samen met ervaringsdeskundigen werken rond armoedebestrijding via kinderopvang”, zegt schepen van Gezin Iwein De Koninck (CD&V).”Het is uiterst belangrijk dat wij hier samen werk van maken, met de verschillende departementen in onze stad.”gaat schepen De Koninck verder.

De nood in Aalst is niet gering: ook in onze eigen stad groeien kinderen op in armoedige omstandigheden.

“De extra middelen vanuit Vlaanderen moeten helpen om de bestaande werking verder uit te breiden tot een gemeenschappelijke strijd tegen kinderarmoede, waarbij alle relevante actoren de krachten bundelen”, aldus Dylan Casaer (SD&P), bevoegd voor Welzijn. “We moeten alle handen in elkaar slaan”.

Ook OCMW-voorzitster Sarah Smeyers (N-VA) is blij met de extra middelen. “Een kind dat opgroeit in armoede, mist vele kansen. Zo ontstaat een vicieuze cirkel. Dat verdient geen enkel kind”.

Het Aalsterse stadsbestuur is voortdurend op zoek naar extra fondsen om het lokale beleid te kunnen uitbreiden. Vorige maand werd reeds vanuit de Stad en het OCMW een aanvraag ingediend bij de Nationale Loterij om te werken aan flexibele opvang voor mensen die taallessen of inburgeringscursus volgen.

Er zullen ook projecten aangevraagd worden via het IKEA-fonds en de Koning Boudewijnstichting zodat Aalst er in kan slagen alle actoren samen te brengen en te zoeken naar de beste oplossing in de strijd tegen kinderarmoede

De oprichting van een Huis van het Kind kan de ideale omstandigheden bieden om de regierol op te nemen voor alle initiatieven die gericht zijn op kinderen, en dit met bijzondere aandacht voor de aanpak van kinderarmoede

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here