Onzekerheid over nieuwe woonzorgcentra OCMW Aalst

veraEr is onzekerheid over nieuwe woonzorgcentra OCMW in Aalst zegt Vera Van der Borght. Bij de bespreking van het OCMW-meerjarenplan op de Aalsterse gemeenteraad gisterenavond uitte gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Vera Van der Borght kritiek op de aanpak van de dossiers voor de nieuwbouw van de woonzorgcentra Sint-Job en De Faluintjes. Wijzigende Vlaamse regelgeving maakt dat de subsidies waar men op rekent niet gegarandeerd zijn en dat men zelfs riskeert met minder rusthuisbedden te eindigen dan nu het geval is.

Vera Van der Borght: “Net als voor de nieuwe Hopperank wil het OCMW Aalst ook deze twee nieuwe woonzorgcentra bouwen met Vlaamse subsidies van het VIPA-bouwfonds. Daartoe dient een procedure doorlopen te worden die heel wat tijd in beslag neemt. Het Vlaams Parlement besliste daarenboven vorig jaar al dat het huidige systeem van subsidiëring zal wijzigen. Voor Sint-Job zal het mogelijks nog lukken om het dossier tijdig rond te krijgen, maar voor het woonzorgcentrum De Faluintjes in Baardegem is dat veel minder evident. Hier moet de pas aangestelde architect nog starten met de opmaak van de plannen.”

De verklaring indachtig van OCMW-voorzitter Sarah Smeyers, die stelde dat het nieuwe woonzorgcentrum in Baardegem er niet komt zonder subsidies, maakt dat Vera Van der Borght bezorgd is: “Als het nieuwe OCMW-woonzorgcentrum De Faluintjes er niet komt, riskeren we met minder opvangcapaciteit achter te blijven dan nu het geval is. Het nieuwe Sint-Job telt immers 60 bedden minder dan nu. Het was de bedoeling deze te realiseren in het nieuwe woonzorgcentrum te Baardegem. Als dat er niet komt, dan zijn we ook die bedden kwijt.”

Daarenboven betreurt Vera Van der Borght ook dat om het dossier Sint-Job financieel rond te krijgen, het geplande lokaal dienstencentrum werd afgevoerd. “Dat gaat in tegen wat in het zorgstrategisch plan staat en riskeert dus door de Vlaamse overheid afgewezen te worden. Bovendien kan er blijkbaar wel met het belastinggeld gesmeten worden voor de Pupillen, het NAC, de Hopzaal en de rijkswachtkazerne, maar voor een lokaal dienstencentrum is er geen cent vrij.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here