Bart Somers over verkeersellende dit weekend op de E19

Mechelen - burgemeester Bart Somers - foto David LegreveBart Somers pleit voor beter Vlaams minder hinderbeleid. Vlaanderen moet dringend werk maken van een beter minder hinderbeleid bij wegenwerken. Dat is de conclusie die Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld) trekt na de verkeersellende dit weekend naar aanleiding van de herstellingswerken op de E19.

“De Vlaamse overheid beweert dat ze alles gedaan heeft wat ze moest doen. De verkeerschaos in en rond Mechelen – met tienduizenden wagens soms meer dan 2 uur in de file, en dat op een zaterdag – is de beste illustratie dat de Vlaamse regering last heeft van een ivorentorenmentaliteit”, aldus Somers.

Hij betreurt deze defensieve houding van de Vlaamse overheid. “Toegeven dat het fout liep en erkennen dat men de lokale besturen als volwaardige partners moet behandelen, zou de eerste stap zijn naar een betere aanpak. Van dit koppig negeren van het daglicht zijn de mensen het eerste slachtoffer.”

De Vlaamse regering moet wegenwerken op onze hoofdassen – autostrades en belangrijke gewestwegen – anders aanpakken. Het wegennet is zo zwaar belast dat zelfs in het weekend slecht begeleide wegenwerken voor ernstige economische schade en massale verkeersellende zorgen.

We moeten de mensen niet wijsmaken dat bij wegenwerken alle verkeersproblemen kunnen voorkomen of opgelost worden. Maar de amateuristische manier waarop het nu verloopt is niet meer te verdedigen. Het huidige minder hinderprotocol blijkt duidelijk niet te werken.

Volwaardige minder hindercel in Vlaamse administratie

Bart Somers vraagt daarom dat de Vlaamse overheid dringend werk maakt van een systematische minder hinderaanpak. Ze zou daarvoor een permanente cel in de schoot van haar administratie moeten oprichten. Deze cel zou bij werken op het hoofdwegennet een geïntegreerde aanpak van de verkeersproblemen moeten nastreven. Zo een aanpak bestaat uit een aantal stappen.

1. Bij elk wegenwerk moet de minder hindercel vooraf een grondige analyse uitvoeren van de te verwachte verkeershinder.
2. Deze cel pleegt tijdig structureel overleg met alle gemeenten en politiezones waar er omleidingsverkeer te verwachten valt.
3. In overleg met de aannemer en de betrokken lokale besturen maakt ze een signalisatie-, omleidings- en politiebegeleidingsplan op.
4. Werken worden maximaal uitgevoerd op momenten dat de verkeersstromen zo beperkt mogelijk zijn: bij voorkeur ‘s nachts en in principe steeds op niet meer dan 1 verkeersstrook tegelijk.
5. De communicatie met de burgers moet veel intensiever. Enkele dagen voor de start van de werken een persmededeling verspreiden en twee tekstkarren langs de E19 plaatsen volstaat absoluut niet. Dynamische borden moeten lang op voorhand en heel duidelijk de verkeershinder melden, evenals de duur en omvang van de files. De waarschuwingen moeten voldoende in de diepte staan, met duidelijke alternatieven.
6. Na afloop van een wegenwerk wordt door de minder hindercel een grondige evaluatie gemaakt met verbeterelementen. Deze evaluatie wordt opgemaakt in overleg met de betrokken lokale besturen.

Met wat meer samenwerking is zo een succesvolle minder hinderaanpak perfect te realiseren. Lokale besturen hebben ter zake al heel wat expertise opgebouwd. Trouwens, Vlaanderen slaagt er in andere dossiers wel degelijk in de minder hinder bij werken goed aan te pakken.

“Met ons stationsproject werken we uitstekend samen met zowel NMBS als AWV. Voor die grootschalige infrastructuurwerken hebben we jaren op voorhand een structurele minder hinderaanpak uitgewerkt. Natuurlijk is ook daar overlast, maar deze blijft binnen de perken van het aanvaardbare. Wat Vlaanderen in Mechelen samen met de stad kan, zou ze systematisch moeten nastreven bij haar wegenwerken op autosnelwegen”, besluit Somers.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here