Klimaatplan… iedereen slachtoffer van Vlaams-nationalistische koppigheid

bosNationaal klimaatplan: “Vlaanderen wil een eerlijk akkoord” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Liesbeth Homans. Brussels minister van Leefmilieu Huytebroeck schuift de blokkering van de onderhandelingen over het nationaal klimaatplan in de schoenen van de N-VA. Dat nationaal plan moet vastleggen welke inspanningen de verschillende bestuursniveaus moeten leveren om te voldoen aan de Europese klimaatdoelstellingen. De lasten dus, maar ook de lusten.

Het plan regelt ook de verdeling van de opbrengsten uit de veiling van emissierechten, plusminus 1 miljard euro. 1 procent inkomsten uit die veilingrechten vertegenwoordigt 10 miljoen euro over de periode 2013-2020. Over de verdeling hebben de verschillende bestuursniveaus voorlopig geen akkoord.

Volgens Brussels minister Huytebroeck dreigt “iedereen slachtoffer te worden van de Vlaams-nationalistische koppigheid”. “Dit heeft niets met koppigheid te maken. Wel met de wil om tot een eerlijk akkoord te komen”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Liesbeth Homans.

“De N-VA blokkeert niets. We verdedigen, samen met de Vlaamse Regering waar Vlaanderen recht op heeft. Vlaanderen levert de grootste inspanningen, daar mag iets tegenover staan. Fair is fair.”

De cijfers bewijzen dat ook. Vlaanderen levert op het Belgisch totaal maar liefst 64,1 procent van de inspanningen voor de reductie van CO2. Ook inzake hernieuwbare energie doet Vlaanderen de grootste inspanning, met name 62 procent op het totaal van de gewesten. En laten we niet vergeten dat onze Vlaamse industrie 72 procent van de Belgische geveilde emissierechten koopt.

“Als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mevrouw Huytebroeck, tijdens het laatste overleg voorstelt om Vlaanderen 38 procent van de opbrengsten te gunnen, dan is dat niet ernstig. Dat de gesprekken dan blokkeren hoeft niet te verwonderen. De Vlaamse Regering en de N-VA zijn nog steeds bereid om via onderhandelingen tot een evenwichtig akkoord te komen. Een akkoord dat de lusten en lasten eerlijk verdeelt op basis van geleverde inspanningen”, besluit Homans.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here