Gemeente Denderleeuw wil toelagen kerkfabrieken gelijkwaardiger verdelen

denderleeuw

denderleeuwGemeente Denderleeuw wil toelagen kerkfabrieken gelijkwaardiger verdelen

Het schepencollege heeft vandaag het besluit van de gouverneur ontvangen waarin het beroep wordt ingewilligd van de kerkfabriek Sint-Amandus Denderleeuw tegen het gemeenteraadsbesluit van 24 oktober 2013 over de aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 van de kerkfabriek. Door deze beslissing wordt het door de kerkfabriek vastgestelde meerjarenplan integraal goedgekeurd. “Het schepencollege is het echter niet eens met het besluit van de gouverneur en zal hiertegen in beroep gaan”, laat burgemeester Jan De Dier weten in een persmededeling van het gemeentebestuur.

Op basis van artikel 43 van het eredienstendecreet kan de gemeenteraad het meerjarenplan van een kerkfabriek goedkeuren, afkeuren of aanpassen aan wat in het overleg met het centraal kerkbestuur besproken werd. Dit overleg met de gemeente vond plaats op 13 mei, 4 juni en 18 juni 2013.

Aan alle kerkfabrieken werd toen gevraagd om voor de vergoeding van een orgelist het lagere vergoedingssysteem van het bisdom Gent toe te passen. Met uitzondering van Sint-Amandus Denderleeuw sloten alle kerkbesturen zich hierbij aan. Logischerwijze paste de gemeenteraad daarop de kredieten voor deze vergoedingen ook aan bij Sint-Amandus Denderleeuw. Hierbij werden dezelfde kredieten gehanteerd als die bij Sint-Pietersbanden Welle, waarvan de werking vergelijkbaar is en zelfs meer parochianen telt.

Sint-Amandus Denderleeuw werd ook gevraagd in hoeverre een koster (quasi voltijds tewerkgesteld) voor 1 kerk verantwoord is. “Want wat als ook de andere kerkfabrieken deze redenering zouden volgen en overal extra medewerkers zouden aangesteld én aangerekend worden?”, vraagt burgemeester De Dier zich luidop af. “ In vergelijking met andere gelijkaardige kerkfabrieken is het uitzonderlijk dat men met medewerkers in loondienst werkt. In principe wordt verwacht dat de werking van een gezonde kerk steunt op vrijwilligers.”

Omdat Sint-Amandus Denderleeuw de noodzaak van de koster onderstreepte om de kerk open te houden, stelde het gemeentebestuur – gesteund door de andere aanwezige kerkfabrieken – een alternatief voor: de functie van de koster herverdelen over de 5 actieve kerken. “Een uitgave van ongeveer 30.000 euro per jaar enkel en alleen voor 1 kerk is immers buitensporig duur, zeker in financieel moeilijke tijden. Sint-Amandus Denderleeuw ging niet in op dit voorstel, waarop de gemeenteraad het krediet aanpaste door een evenredig deel (1/5) toe te kennen. De andere kerkfabrieken lieten verstaan dat zij geen extra hulp nodig hadden”, aldus de burgemeester.

“Wanneer we het totaal van de toelagen bekijken dat aan de 5 kerkfabrieken wordt toegekend voor de komende 6 jaar, zien we dat Sint-Amandus Denderleeuw een aanzienlijk deel inneemt. Met name 493.594,85 euro op een totaal van 987.234,27 euro exploitatietoelagen en 536.548 euro op een totaal van 911.845,02 euro investeringstoelagen. Men kan dus moeilijk beweren dat de beperkte aanpassing die de gemeenteraad voorstelde, de uitoefening van de erediensten in het gedrang zou brengen”, zegt burgemeester De Dier. “Het gemeentebestuur is van mening dat de disproportionele verschillen tussen de kerkfabrieken niet te verantwoorden zijn en dat overheidsgeld verantwoord moet besteed worden.”

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here