Stad Aalst zoekt vrijwilligers voor psychosociale hulpverlening

hulpAalst (redactie/mas) De stad is op zoek naar geëngageerde vrijwilligers met een opleidingsachtergrond of  werkervaring in de psychosociale sector. Interesse? Kom naar de infoavond op 28 maart.

Een busongeval, een grote brand, een schietpartij… Rampen zijn jammer genoeg niet weg te denken uit onze maatschappij en elke stad of gemeente kan ermee geconfronteerd worden. Het gaat om uitzonderlijke gebeurtenissen die soms een grote impact hebben op onze samenleving. De stad is hierop voorbereid en heeft een uitgebreid Algemeen Nood- en Interventieplan dat geactiveerd wordt als er zich een noodsituatie voordoet.

Afhankelijk van de aard van de ramp kan het nodig zijn om psychosociale hulp te bieden aan niet-gewonde slachtoffers, familieleden en vrienden van slachtoffers. Denk hierbij maar aan de familieleden van de overleden passagiers bij de treinramp van Buizingen of alle niet-gewonde feestvierders op Pukkelpop die nood hadden aan informatie, psychologische ondersteuning, onderdak, warme kledij… Om deze hulp te kunnen bieden heeft de stad sinds 2009 een netwerk met opgeleide psychosociale
vrijwilligers.

De stad wil dit netwerk uitbreiden en doet een warme oproep naar sociaal geëngageerde personen met een opleidingsachtergrond of werkervaring in de psychosociale sector (bijvoorbeeld: maatschappelijk assistenten, psychologen, pedagogen, criminologen…). Concreet is de stad op zoek naar vrijwilligers die wonen of  werken in Groot-Aalst of een naburige gemeente en zich zowel binnen als buiten de werkuren snel kunnen vrijmaken als er zich een ramp voordoet. Daarnaast is het ook belangrijk dat je stressbestendig en communicatief vaardig bent. Elke vrijwilliger krijgt een aangepaste driedaagse opleiding.

Tijdens een ramp draai je als vrijwilliger mee in een netwerk van psychosociale medewerkers dat onder leiding staat van een hoofdcoördinator. Samen staan jullie in voor verschillende opdrachten. Enkele voorbeelden:  een onthaalcentrum openen waarin de niet-gewonde slachtoffers opgevangen en geregistreerd worden;  ongeruste familieleden en vrienden van eventuele slachtoffers opvangen;  slachtofferlijsten opmaken door gewonden in ziekenhuizen en niet-gewonden in onthaalcentra te registreren;
 een telefooncentrale bemannen en oproepen van verontruste verwanten van slachtoffers beantwoorden.

Beantwoord je aan het profiel en ben je geïnteresseerd? Dan nodigt de stad je graag uit op de infoavond die plaatsvindt op donderdag 28 maart 2013 om 20 uur in het onthaalcomplex, gelijkvloers, Keizersplein 21b in Aalst. Tijdens deze infoavond kom je te weten wat er van de psychosociale vrijwilligers verwacht wordt. Je kunt er ook vragen stellen en aan het einde van de uiteenzetting kun je je contactgegevens doorgeven.

LAAT EEN REACTIE ACHTER