Een ondernemingsnummer, wat is dat nu weer…

Vanaf 1 januari 2005 moeten alle ondernemingen hun nieuw ondernemingsnummer verplicht gebruiken in hun communicatie met de overheid. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven met uitzondering van reclame, uitgaande handelsondernemingen moeten het ondernemingsnummer vermelden. De bedrijfsvoertuigen in de ambulante handel, de bouw en bedrijfsschoonmaak, moeten het ondernemingsnummer vermelden op hun bedrijfsvoertuigen.

Voor alle andere voertuigen vervalt deze verplichting als gevolg van de nieuwe programmawet. Ook op alle bedrijfsgebouwen moet het ondernemingsnummer aangebracht worden. Deze belangrijke informatie blijkt enkele dagen voor de inwerkingtreding van de nieuwe maatregelen nog niet goed bekend bij de ondernemers. UNIZO, de Unie van Zelfstandige Ondernemers, wijt dat aan gebrekkige en zelfs tegenstrijdige informatie daarover van de overheid.

UNIZO bepleit daarom een correcte en volgehouden informatiecampagne naar de bedrijven. Bovendien wil de organisatie gedurende het eerste jaar geen sancties voor de bedrijven in overtreding met de nieuwe regels inzake het aanbrengen van het ondernemingsnummer. Dat is nodig gezien de overheid er zelf niet in slaagt tijdig de nodige aanpassingen te doen van haar systemen onder meer inzake de BTW-aangiften.

Veel betrokken ondernemers weten zelfs niet al over een ondernemingsnummer te beschikken. Het ondernemingsnummer bestaat uit 10 cijfers, in de regel het BTW nummer, voorafgegaan door een '0' of een '1'.

Beoefenaars van intellectuele, vrije of dienstverlenende beroepen zonder vennootschap die niet onderworpen zijn aan de BTW maar wel personeel in dienst hebben, kregen pas gisteren, woensdag 22 december, via een brief hun ondernemingsnummer meegedeeld. Deze vrijberoepers zonder personeel hebben tot op de dag van vandaag nog geen ondernemingsnummer, en kunnen dus niet aan de wettelijke verplichtingen voldoen. De grootschalige mailing vanuit de Kruispuntbank Ondernemingen, de KBO, zorgt momenteel voor zware overbelasting van de KBO – helpdesk en de erkende ondernemingsloketten omdat de betrokken mailing veel fouten blijkt te bevatten.

De overheid, in het bijzonder de BTW administratie, is trouwens niet klaar om vanaf 1 januari 2005 het ondernemingsnummer met 10 cijfers te aanvaarden. Ook die overheidsdienst vraagt een overgangsperiode voor de BTW – aangiften en intracommunautaire BTW – verrichtingen. Daartoe vraagt de BTW tot een bepaalde datum slechts met 9 cijfers te werken en dus niet met de '0' of '1' ervoor.

De globale communicatie vanuit de overheid, zeker omtrent de vermelding van de prefixen "BTW" en "BE" blijkt mank te lopen. Oorspronkelijk was de vermelding "BE" voorbehouden aan intracommunautaire actieve ondernemers. Inmiddels blijkt de vermelding "BE" altijd verplicht te zijn, behalve voor een van BTW vrijgestelde kleine onderneming. Gevolg: verwarring troef.

Wel kan inmiddels elke ondernemer een overzichtelijke folder downloaden van de website van de FOD economie ( http://www.mineco.fgov.be ) en er op zoek gaan naar een antwoord in een uitgebreide vraag en antwoord lijst ( http://www.mineco.fgov.be/kbo.htm ). Voor zover dat de ondernemers bekend is, een stap vooruit. Toch waarschuwt UNIZO dat de pdf- folder op de site van Economische Zaken nog geen rekening houdt met de nieuwe bepalingen van de pas goedgekeurde programmawet, van kracht op 1 januari 2005, over de vermelding van het ondernemingsnummer op voertuigen.

De nieuwe wet voorziet immers een versoepeling. Het ondernemingsnummer moet alleen nog op voertuigen bestemd voor ambulante handel en voor werkgevers met wagens van de burgerlijke of utiliteitsbouw en van schoonmaakbedrijven. UNIZO wil daarom gedurende een periode van een jaar een gedoogbeleid ten aanzien van de ondernemers die nog niet in regel zijn met de nieuwe verplichtingen voor het ondernemingsnummer. http://www.unizo.be

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here