Iedereen moet kunnen genieten van de energiemaatregelen

De VLD vraagt dat de federale regering deze week de aangekondigde maatregelen neemt om de stijgende energiefactuur voor de mensen te milderen. VLD-voorzitter Somers: "We mogen niet de illusie wekken dat de regering enige vat heeft op de internationale prijszetting. Toch wil de VLD niet dat de regering verdient aan de hoge olieprijzen. Daarom moeten alle extra inkomsten die de overheid haalt uit de stijging van de olieprijzen, worden teruggegeven aan de mensen via een energiecheque of accijnsverlaging door de toepassing van de omgekeerde cliquet." De VLD eist dat ook de middengroepen – de gewone, werkende Vlaming – kunnen genieten van de maatregelen die door de regering worden genomen.

Het VLD-partijbestuur schaarde zich ook achter het voorstel van Vlaams minister-vice-president Moerman om de Vlaamse verkeersbelasting te hervormen. Vandaag wordt de verkeersbelasting nog berekend op basis van de fiscale pk's van een wagen. Minister Moerman stelt voor om de verkeersbelasting te hervormen en energiezuinige wagen minder te belasten. Daarvoor zou elke wagen een "ECOSCORE" krijgen, aan de hand waarvan de belasting zou berekend worden.

VLD wil debat ten gronde over kernenergie na studie Verwilghen

De VLD wacht de resultaten af van de studie die minister Verwilghen heeft besteld over de toekomstige nood aan kernenergie. "We willen nu niet op de zaken vooruit lopen, maar als de studie klaar is in 2006 willen we een debat ten gronde voeren over de toekomstige rol van kernenergie in onze energievoorziening", aldus Somers.

Dit betekent echter niet dat er in afwachting geen parlementair debat kan worden gehouden over de energiebevoorrading in ons land, zeker gelet op de internationale evolutie van de energieprijzen. "We mogen niet blind zijn voor die internationale evolutie", aldus Somers. "Daarom is het goed dat het parlement een debat voert over ons energiebeleid, inclusief de toekomstige rol van kernenergie. Een definitieve beslissing over de afbouw van kernenergie zal trouwens niet tijdens deze legislatuur moeten genomen worden."

De VLD stelt het regeerakkoord niet in vraag. Somers: "Dat akkoord heeft het trouwens over een voorwaardelijke afbouw. Het is goed dat de zoektocht naar milieuvriendelijkere alternatieven wordt verdergezet, maar op geen enkel moment mag de energiebevoorrading van ons land in het gedrang komen en moeten we deze problematiek steeds met een open vizier blijven bekijken."

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here