Respect voor loonnorm in plaats van afschaffing

De loonnorm moet strenger gerespecteerd in plaats van afgeschaft worden. Dat zegt UNIZO in een reactie op de loonnormklacht van ACLVB voorzitter Vercamst bij de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) in Genève. Volgens Vercamst zou de loonnorm strijdig zijn met de IAO-conventies over de vrije loononderhandelingen. UNIZO is het daar niet mee eens; “De loonnorm bestaat omdat in het verleden duidelijk is aangetoond dat de Belgische loonkosten sneller stijgen dan in onze belangrijkste buurlanden. Het behoudt de eerlijke concurrentie tussen sectoren. Bovendien kent België een zeer specifieke context: de automatische indexering brengt nu al een hogere loonkost mee voor bedrijven.” UNIZO pleit voor respect voor de wettelijk vastgelegde loonnorm in alle sectoren en voor een grondige indexstudie.

In het laatste rapport van de CRB werd bovendien duidelijk aangetoond dat de Belgische loonkosten – ondanks de loonnorm – nog steeds problematisch zijn. Sinds ’96 zijn de loonkosten immers met 3,9 % sneller gestegen dan bij onze 3 belangrijkste handelspartners Duitsland, Frankrijk en Nederland. “De loonnorm was een onderdeel van het ontwerp- Interprofessioneel Akkoord dat door Vercamst geparafeerd werd. De regering heeft deze loonnorm bij het afspringen van de sociale onderhandelingen ook terecht bij KB verplicht en minister Milquet laat gelukkig geen cao’s passeren die buiten de norm gaan,” reageert UNIZO. Concreet houdt dat in dat er bovenop de index geen loonstijging komt dit jaar, en max. 0,3 % volgend jaar. Een afschaffing van die norm zou de Belgische loonkosten nog meer de pan uit doen swingen, besluit UNIZO.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here